Anunțuri

ATELIER DE ROBOTICĂ ȘI PREZENTAREA ROBOTULUI NOX LA MUZEUL MUNICIPAL DEJ
ATELIER DE ROBOTICĂ ȘI PREZENTAREA ROBOTULUI NOX LA MUZEUL MUNICIPAL DEJ

Primăria Municipiului Dej, prin Muzeul Municipal Dej, în colaborare cu Vectron Robotics, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej și cu participarea Asociației Brickenburg, vă invită miercuri, 21 decembrie, între orele 09:00 – 14:00 la un atelier de robotică și la prezentarea robotului Nox.

Evenimentul va avea loc în cadrul expoziției „Castele, cetăți și palate” din sala de conferințe a Muzeului Municipal Dej. Echipa Vectron a participat între 9-11 decembrie, la un concurs demo unde au putut observa îmbunătățirile pe care le pot aduce robotului din sezonul curent, robot ce  poate fi studiat la Muzeul Municipal Dej.

INTRAREA LA EVENIMENT ESTE LIBERĂ!

Festivalul de colinde și obiceiuri de iarnă la Centrul Cultural ,,Arta”
Festivalul de colinde și obiceiuri de iarnă la Centrul Cultural ,,Arta”

Primăria Municipiului Dej organizează în colaborare cu instituțiile de învățământ ,,FESTIVALUL DE COLINDE ŞI OBICEIURI DE IARNĂ”, aflat la ediția a 41-a ediție.

Evenimentul va avea loc în data de 15 decembrie, de la ora 17:00 la Centrul Cultural ,, Arta” și va debuta cu sceneta ,,Poveste de iarnă” realizată de către trupa de teatru ,,Vistrian Roman” și  „Licuricii literari” ai Casei Municipale de Cultură, coordonator artistic Mariana Reman.

 Pe scena festivalului vor interpreta colinde tradiționale corurile şcolilor dejene: Şcoala Gimnazială nr. 1, Şcoala Gimnazială”  Avram Iancu”,  Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Liceul Tehnologic Special, Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian”, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Liceul Tehnologic „Someş” și Clubul Copiilor Dej.

În încheiere Ansamblul Folcloric ,,Someșana” va prezenta publicului obiceiurile de Crăciun: ,,Umblatul cu steaua” și ,,Jucatul Caprei”.

Intrarea la eveniment este liberă.

Campanie de colectare deșeuri electrice la Dej
Campanie de colectare deșeuri electrice la Dej

 

ECOTIC Transilvania împreună cu GreenWEEE și Primăria Municipiului Dej, organizează în perioada 12 -16 decembrie campania de preluare a deșeurilor electrice de la domiciliul cetățeniilor, sub denumirea "ORASE CURATE"- Dej.

Pe perioada campaniei locuitorii din Dej sunt rugați să sune la numărul de telefon 0747 326 842 pentru a plasa o comandă de preluare de la domiciliu a deșeurilor electrice (minim 10 kg).

Persoanele care vor preda deșeuri electrice pe perioada campaniei, vor avea șansa de a câștiga unul dintre premiile tombolei: aspirator, cuptor cu microunde și fier de călcat.

Regulamentul și detaliile campaniei sunt disponibile pe www.ecotic.ro

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 16 decembrie  2022, ora 1400.

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ”Tetarom” S.A., în vedera exercitării dreptului de acționar.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pajiștilor, în suprafață de 619 hectare, aflate în proprietatea privată a Municipiului Dej.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 4 la Contractul de concesiune Nr. 108/4315 din 29 iunie 1995.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General, Memoriului General și Regulamentului Local a Municipiul Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire Locuințe colective D+p+3E+M, Amenajare Exterioare (Parcare), Împrejmuire în Municipiul Dej, județul Cluj.
 7. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului situat în Municipiul Dej, Strada Liviu Rebreanu Nr. 51, cu terenul aferent, înscris în C.F. Nr. 50632 Dej, având destinația de locuință, actualului chiriaș domnul Nan Ioan.
 8. Proiect de hotărâre privind achiziționarea terenului în suprafață de 5.000 m.p., situat în Municipiul Dej, înscris în C.F. Nr. 55626, Nr. cadastral 55626.
 9.  Proiect de hotărâre privind achiziționarea terenului în suprafață de 2.200 m.p., situat în Municipiul Dej, înscris în C.F. Nr. 61.406, Nr. cadastral 61406.
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației acordată de Municipiul Dej echipei de fotbal F.C. ”Unirea” Dej, în calitate de membru asociat.
 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea unităților de învățământ preuniversitar a terenurilor aferente imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, proprietate publică a Municipiului, conform Anexei.
 12.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei Nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej, Nr. 167/2017 – Protocol de dare în administrare a bunurilor imobile proprietate publică a Municipiului Dej, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, conform Anexei la prezenta hotărâre.
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Dej și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dej.
 14. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 9 decembrie  2022 și pe suport de hârtie  către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 alin(4) din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  8 decembrie  2022, ora 1300

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea la Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau canalizare” finanțat din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență ( PNRR), componenta C1- Managementul apei, investiția 3.Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții” Amenajare parcare strada Carpați în Municipiul Dej, județul Cluj “

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 7 decembrie 2022 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Consiliul Județean- campanie de informare ce vizează reducerea numărului de câini fără stăpân
Consiliul Județean- campanie de informare ce vizează reducerea numărului de câini fără stăpân

Consiliul Județean Cluj, prin intermediul Autorității Teritoriale de Ordine Publică, a demarat luni, 5 decembrie 2022, o campanie de informare publică cu privire la obligativitatea sterilizării câinilor.

Acțiunea beneficiază de sprijinul și implicarea Inspectoratelor de Poliție și de Jandarmi Județene Cluj, al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj, al primăriilor clujene, dar și al asociației non-guvernamentale „Sirius Animal Rescue” și al altor ONG-uri de profil din județ.

     Astfel, în vederea informării și conștientizării populației, reprezentanții forului administrativ județean, împreună cu cei ai Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție și ai unor organizații non-guvernamentale implicate în protecția animalelor, se deplasează  în primele trei comune clujene, respectiv Apahida, Baciu și Aghireșu.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj:Prevenția constituie primul și cel mai important pas în lupta împotriva creșterii continue și necontrolate a numărului de câini fără stăpân. Colegii noștri, ajutați de polițiști, jandarmi, ONG-iști și medici veterinari de circumscripție, se vor deplasa în fiecare localitate pentru a discuta cu proprietarii de câini și pentru a explica importanța și obligativitatea legală a sterilizării acestor animale”.

     Inițiat de Consiliul Județean, proiectul își propune să schimbe mentalitățile proprietarilor de câini, inclusiv prin demontarea principalelor mituri care-i fac să fie reticenți la sterilizare. De asemenea, specialiștii le vor explica iubitorilor de câini faptul că singura soluție eficientă o reprezintă sterilizarea. Capturarea câinilor abandonați pe domeniul public nu reprezintă o soluție pentru reducerea numărului acestora, ea ducând doar la supraaglomerarea adăposturilor. Totodată, sterilizarea e necesară și pentru a evita rigorile legii, care impune inclusiv amenzi de până la 10.000 de lei.

     Potrivit statisticilor, de la o pereche nesterilizată de câini pot rezulta 16 pui în primul an și nu mai puțin de 67.000 în anul șase, necesitatea sterilizării fiind apreciată la nivel global drept singura soluție viabilă, reprezentând mai mult decât o responsabilitate morală, una socială.

         În cadrul acestei campanii de informare, finanțate din bugetul județului Cluj, au fost realizate 1.200 de afișe, 1.600 de pliante și peste 61.000 de fluturași, care vor fi distribuite deținătorilor de animale din întreg județul.

„Fii responsabil pentru câinele tău și pentru cei ai comunității”

La nivelul municipiului Dej pentru a sprijini deținătorii de câini ce aparțin rasei comune sau metiși, a-i încuraja să își sterilizeze câinii, cu scopul de a reduce numărul de câini fără stăpân din municipiu, a fost adoptată o hotărâre în acest sens. Astfel prin HCL.nr. 106 / 31 mai 2018, pe baza unei solicitări către Primăria Municipiului Dej, orice persoană fizică sau juridică cu domiciliul/sediul pe raza Municipiului Dej, care deține unul sau mai mulți câini de rasă comună înregistrați, poate beneficia de subvenționarea sterilizării, operațiune care trebuie realizată de către medici veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii.  Pentru programări se poate apela numărul de telefon: 0787757161.

„ Magia sărbătorilor”,  în 8 decembrie, la Dej
„ Magia sărbătorilor”,  în 8 decembrie, la Dej

Primăria Municipiului organizează  joi, 8 decembrie,  a șasea ediţie a evenimentului dedicat copiilor„ Magia sărbătorilor”.

Activitățile vor debuta la ora 17:00  în Piața Bobâlna, unde copiii se vor putea bucura de spectacolul muzical cu personaje îndrăgite ale copilăriei ,, Magia lui Moș Crăciun”.

În cadrul spectacolului, alături de ajutoarele de nădejde ale Moșului, cei mai îndrăgiți șoricei ai copilăriei, vor fi prezenți Alba ca Zăpada, Prințul, Renul, Ursulețul și Spiridusul Markel precum și alti invitați surpriză din cele mai noi desene animate iubite de copii.

Pe lângă muzică și personajele îndrăgite, copiii vor avea parte de ateliere de pictură pe față, baloane de săpun și alte surprize.

Participarea la eveniment este gratuită!

Expoziție LEGO la Muzeul Municipal Dej
Expoziție LEGO la Muzeul Municipal Dej

 

Primăria Municipiului Dej, prin Muzeul Municipal Dej (MMD), în colaborare cu Asociația Brickenburg vă invită la expoziția LEGO® „Castele, cetăți și palate”. Expoziția este deschisă între 5 decembrie 2022 și 6 ianuarie 2023 și este găzduită în Sala de Conferință a MMD, str. 1 Mai nr.3.

Construcțiile marca LEGO®  pot fi admirate de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00 și, totodată, există un spațiu special creat pentru cei mici, dar și pentru cei mari, în care fiecare poate să-și testeze imaginația cu ajutorul faimoaselor cărămizi LEGO®. De asemenea, expoziția are și o secțiune Toy Photo semnată de către Mihai Mârza și Elena Puiu.

INTRAREA ESTE GRATUITĂ!

PROIECȚIE FILM ”MAN OF GOD”, la Muzeul Municipal Dej
PROIECȚIE FILM ”MAN OF GOD”, la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej, prin Muzeul Municipal (MMD), în colaborare cu Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români Dej (LTCOR) vă invită sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 17:30, la vizionarea filmului „Man of God”.

Proiecția va avea loc în Sala Multimedia a Muzeului Municipal Dej (la parter) în limita a 46 de locuri disponibile.

Filmul se concentrează pe viața Sfântului Nectarie din Eghina. Exilat în mod injust, umilit și condamnat fără să aibă parte de un proces, filmul prezintă patimile Sfântului Nectarie care trebuie să îndure ura vrăjmașilor lui în timp ce duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu.

INTRAREA ESTE GRATUITĂ. REZERVĂRI SE POT FACE PRIN MESAJ DIRECT PE PAGINA DE FACEBOOK A LTCOR DEJ (https://www.facebook.com/ltcordej).

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 29 noiembrie  2022, ora 1400

          Lucrările se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea și aprobarea impozitelor și  taxelor locale.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Dej, în anul școlar 2022 – 2023.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru Asociația ”Viitorul Copiilor Ramsau” Dej.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a unității Administrativ Teritoriale Dej, respectiv din Contul 231 – Imobilizări corporale în curs a unor obiective de investiții.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mircea cel Bătrân Nr. 5, Bl. N 2, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului” (la ap. 21).
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pe Strada Regele Ferdinand I, Nr. 9, Municipiul Dej.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dej.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul III al anului 2022.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Dej și bugetul de venituri și cheltuieli  a Spitalului Municipal Dej.
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență în sumă totală de 137.435 lei ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 13.05.2022.
 13. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 23 noiembrie  2022 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, - financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

  

 

 Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

În atenția Proprietarilor de garaje care dețin contracte cu Electrica Furnizare SA
În atenția Proprietarilor de garaje care dețin contracte cu Electrica Furnizare SA

Dejenii cu venituri reduse pot fi racordați gratuit la rețelele de apă și canalizare existente, cu bani din PNRR
Dejenii cu venituri reduse pot fi racordați gratuit la rețelele de apă și canalizare existente, cu bani din PNRR

Primăria Municipiului Dej informează că prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se va finanța programul ,,Prima Conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”.

Programul vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat), iar solicitarea de finanțare va fi depusă de către Compania de Apă ,,Someș”.

Pentru a beneficia de program familiile sau persoanele singure, cu venituri sub 2550 lei net/membru de familie, care au domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranşată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi care se află pe raza teritorială a municipiului Dej, se pot prezenta la Registratura Primăriei Municipiului Dej, zilnic de luni până vineri între orele 08:00-16:00 până în data de 28 noiembrie 2022, în scopul luării în evidență.

În acest sens persoanele interesate vor depune următoarele acte:

 • Copie act de identitate pentru titular și toți membrii familiei
 • Documente care să ateste venitul tuturor membrilor familiei( cupon pensie, cupon șomaj, adeverință de salar, indemnizații, adeverință de la finanțe pentru cei care nu au venit, etc)
 • Extras CF

De asemenea persoanele interesate ( beneficiarii finali) trebuie să își exprime Acordul pentru participarea în cadrul Programului.

Modelul de acord poate fi preluat de la Registratura Primăriei Municipiului Dej sau poate fi descărcat accesând următorul link Model de acord

După verificarea eligibilității vor fi urmate procedurile administrative în scopul  transmiterii situației către Compania de Apă Someș S.A., cea care va depune cererea de finanțare și va implementa proiectul, după aprobarea cererii de finanțare.

 

Pentru a beneficia de fondurile pentru racordarea la rețelele de apă și canalizare, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- este persoană singură cu venituri reduse/face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie);

- are domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranşată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi care se află pe raza teritorială a municipiului Dej

- îşi exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităţilor şi realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branşarea gospodăriei în care locuieşte la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă

 -terenul pe care se vor face lucrările de branșare/racordare trebuie să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară, să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, să nu fie revendicat.

 

 

 

 

 

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 alin(4) din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă  şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc

în data  de  11  noiembrie  2022, ora 1300

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea multianuală pentru obiectivul de investiții: “Amenajare parcare strada Carpați în Municipiul Dej, județul Cluj”.

2. Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 55 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

 

3.Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 56 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

4.Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 57 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

5.Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 58 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

6.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de parcelare forțată a imobilului înscris în CF nr.50687 Dej, CFnr.52809 Dej, CF nr.51440 Dej, CF nr.59888 Dej cuprins la poziția 55, poziția 56, poziția 57, poziția 58 din Inventarul bunurilor care aparțin domneiului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 10  noiembrie  2022 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Se pot depune în continuare solicitări pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate
Se pot depune în continuare solicitări pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Primăria Municipiului Dej prelungește termenul de depunere a solicitărilor pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate până în data de  29 noiembrie, urmare ultimului anunț al Agenției Fondului de Mediu, potrivit căruia sesiunea de lansare a programului va avea loc în prima parte a anului 2023 și nu în data de 11 noiembrie, așa cum era anunțat anterior.

 137 de persoane  au depus solicitări la Primăria Municipiului Dej pentru a se înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

Depunerea solicitărilor se prelungește până în data de 29 noiembrie 2022 ( inclusiv).

Persoanele interesate pot depune solicitări zilnic de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 la Registratura Primăriei Municipiului Dej sau prin e-mail la adresa: primaria@dej.ro.

Modelul de solicitare poate fi descărcat accesând următooarele link-uri Model în format editabil  , Model în format PDF  , sau poate fi preluat de la Registratura Primăriei Municipiului Dej.

Preluarea solicitărilor are ca scop identificarea numărului de autovehicule pentru care Primăria Municipiului Dej va solicita finanțarea Agenției Fondului de Mediu( AFM). 

În momentul în care se va deschide sesiunea de finanțare administrația locală va depune solicitarea de finanțare către Agenția Fondului de Mediu( AFM) și se va încheia contractual de finanțare în limita bugetului alocat sesiunii de finanțare de către AFM.

După semnarea contractului de finanțare cu Agenția Fondului de Mediu, toate persoanele care au depus solicitări pentru a se înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, vor fi contactate telefonic în scopul completării dosarului cu actele necesare.

Reamintim condițiile de eligibilitate potrivit ORDINULUI nr. 2.261 din 23 august 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

 Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

- este persoană fizică cu domiciliul/reședința în România;

- are domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT Dej;

- deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT Dej;

 - nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

- nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul Rabla Clasic sau prin Programul Rabla Plus, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

- nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

- este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT Dej;

- la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;

- are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

- conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

 Beneficiarul stimulentului de casare se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului.

MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat despre depunerea raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ”CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL DEJ PRIN DECONTAMINAREA ȘI ECOLOGIZAREA SITULUI POLUAT ISTORIC DEJ-NORD”
MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat despre depunerea raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ”CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL DEJ PRIN DECONTAMINAREA ȘI ECOLOGIZAREA SITULUI POLUAT ISTORIC DEJ-NORD”

Accesul la videoconferință se face pe platforma ZOOM, accesând linkul următor, în data de 12 decembrie 2022, după ora 15:50 

acces videoconferință