Depunere dosare pentru finanțare nerambursabilă domeniul sport

Depunere dosare pentru finanțare nerambursabilă domeniul sport


Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniul sport. Având în vedere începerea competițiilor sportive și necesitatea unei cofinanțări din partea Municipiului Dej pentru buna desfășurare a activităților sportive perioada de depune a propunerilor de proiecte se reduce la 15 zile, minimul prevăzut în Legea 350/2005.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație, social, sport pe anul 2023 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  2. Suma totală de finanţare a contractelor pentru domeniul sport, în anul 2024, este în valoare de 927.000 lei
  3. Durata proiectelor: 31 decembrie 2024
  4. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 19 martie 2024
  5. Adresa la care trebuie depuse și înregistratre propunerile de proiect: Primăria Municipiului Dej, Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C. (Registratura primăriei la parter)
  6. Data, si locul deschiderii propunerilor de proiect: 20 martie 2024, Primăria Municipiului Dej.
  7. Selecţia si  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor efectua de către o Comisie de evaluare, în perioada 21-26 martie 2024, rezultatele urmând a fi publicate pe sit-ul Primăriei Municipiului Dej - www.primariadej.ro.

 

Întreaga documentație se găsește pe site-ul Primăriei Municipale Dej, www.primariadej.ro, Secțiunea Informații publice- Finanțare nerambursabilă în baza Legii 350/2005-Proiecte sport 2024.