Proiecte implementate

 1. "Crearea și dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Dej", cod SMIS 44238

Proiectul depus in cadrul POR 2007-2013 Axa prioritara 5 in data de 02.10.2012 are o valoare de 618.919 euro şi o contribuţie a mun. Dej de  10.998 euro. Are ca scop dezvoltarea turismului, creşterea numărului de turişti in Municipiul Dej şi in zonele limitrofe și promovarea  zonei.  

 

Centrul National de Informare și Promovare Turistica Dej

 

2. „Modernizare străzi în Municipiul Dej”, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 Domeniul de intervenţie 2.1, în valoarede14.264.961,2771 lei. Investiția a constat în modernizarea a 23 de străzi, pe o lungime de 26 de km. A demarat în toamna anului 2014 şi a constat în modernizarea străzilor: Nicolae Titulescu, Șomcutului, Înfrățirii, Varga Katalina, Valea Codorului, Valea Jichişului, Simion Bărnuţiu, B. P. Haşdeu, Teilor, Ciceului, Solidarității, Veseliei,  Petru Maior, Iosef Attila,  Liviu Rebreanu, N. Stănescu, Traian, Gh.Bariţiu, Ion Creangă, Griviţei, I.L.Caragiale, Nicolae Iorga, Pinticului. Toate cele 23 de străzi au fost asfaltate, au fost amenajate trotuare şi accese la proprietăţi.

 

str. B.P. Hasdeu    

str. B.P. Hașdeu                                                                                                    str. Griviței

    

str. I.L. Caragiale                                                                                                 str. Înfrațirii

     

str. Ion Creangă                                                                                                 str. Josef Attila

    

str. Nicolae Titulescu                                                                                         str. Petru Maior

    

str. Pinticului                                                                                                         str. Simion Bărnuțiu

    

str. Solidaritații                                                                                                    str. Șomcutului

    

str. Traian                                                                                                             str. Valea Codorului

    

str. Jichișului                                                                                                         str. Varga Katalin

    

str. Veseliei                                                                                                           str. Liviu Rebreanu

    

str. Nichita Stănescu                                                                                         str. Ciceului

    

str. Nicolae Iorga                                                                                                str. Teilor

str. Gheorghe Barițiu

 

3. „Reabilitare Colegiul Național Andrei Mureşanu, Dej”, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Domeniul de intervenţie 3.4, demarat în 2011 și finalizat în 2014. Cu o valoare de 18.396.697,48 euro, proiectul a constat în reabilitarea clădirii vechi si extinderea ei cu un nou corp de cladire compus din 15 săli de clasă, 5 laboratoare, 2 cabinete de limbi străine, bibliotecă, amfiteatru, sală de sport cu vestiare, cabinet medical.

 

    

Colegiul Național andrei Mureșanu - cladire principala                    Colegiul Național andrei Mureșanu - laboratoare

        

Colegiul Național andrei Mureșanu - sali de clasa                              Colegiul Național andrei Mureșanu - laborator

 

4. „Modernizare şi echipare Ambulatoriu Spital Municipal Dej, jud. Cluj”, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Domeniul de intervenţie 3.1, în valoare de 2.100.000 lei, în cadrul căruia au fost modernizate 7 cabinete de investigaţii: Anestezie şi Terapie Intensivă, Chirurgie Generală, Explorări Funcţionale , Neurologie , Radiologie - Imagistică Medicală, Urologie și Obstetrică-ginecologie, toate  dotate cu aparatură la nivel european.

 

        

    

 

5. „Modernizarea şi extindere clădire principală liceul teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej cu un corp de clădire Ds+P+2E şi modernizare teren de sport cu anexe”, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul de intervenţie 3.4. Cu o valoare de 1,5 milioane euro( 6,5 milioane lei), investitia a vizat 3 obiective: reabilitarea clădirii principale, construirea unui nou corp de clădire compus din demisol , parter şi 2 etaje şi modernizarea bazei sportive, cu toate dotările necesare.

 

    

Liceul Alexandru Papiu Ilarian - cladire principala                               Liceul Alexandru Papiu Ilarian - cladire principala

    

Liceul Alexandru Papiu Ilarian - laborator                                               Liceul Alexandru Papiu Ilarian - sala de clasa

 

6. „Valorificarea potenţialului balnear al lacurilor sărate din regiunea N-V”, proiect finanțat prin programul PHARE 2004, cu o valoare de 5,4 milioane lei( 2,5 milioane euro, obiectivul a constat în amenajarea lacului sărat, construirea de bazine cu apă dulce și a unui pavilion acoperit în care funcționează un bazin  cu apă încălzită, căzi de hidromasaj și saună.

În anul 2017, parcul balnear a fost modernizat prin reamenajarea platformei lacului sărat, construirea a 3 bazine, pentru adulți, copii și unul cu apă sărată, au fost amplasate 3 tobogane acvatice și a fost extinsă plaja.

 

    

    

 

7. Centrul de zi “Familia şi copilul”- proiect implementat prin programul USAAID ÎN 2005. Obiectivul a fost reabilitat pe fonduri nerambursabile , prin  proiectul «Reabilitare, mansardare şi dotare Centrul de zi "Familia şi copilul"», depus în 2012, contractul de finanțare fiind semnat la  începutul lunii aprilie 2013. Cu o valoare de 350 000 lei, investiţia a presupus reabilitarea, mansardarea și dotarea cu mobilier a centrului, de care beneficiază peste 20 de copii.

 

    

 

8. „Platformă zonală de compostare”  proiect realizat prin programului PHARE 2004, cu o valoare de 906.342,85 Euro, finalizat la 30 martie 2009.

Prin proiect s-a realizat oinfrastructură necesară pentru realizarea colectării selective a deşeurilor biodegradabile în vederea compostării lor şi valorificarea compostului într-o zonă care cuprinde în afară de municipiul Dej, toate localităţile învecinate precum şi alte localităţi din nordul Transilvaniei, prin amenajarea unei platforme de 4115 mp în incinta căreia sau construit 3 hale şi o clădire administrativă şi s-au achiziţionat echipamente.

 

9. “Staţie regionala pentru colectarea, reciclarea si refolosirea deşeurilor provenite din construcţii si demolări “proiect realizat prin programului PHARE 2004, cu o valoare de 1.024.600 Euro, finalizat la 30 martie 2009.

Proiectul a fost implementat pentrucolectarea selectivă a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări din municipiul Dej, comunele învecinate precum şi din oraşele şi comunele din Nordul Transilvaniei.

În cadrul acestui proiect s-a amenajat o platformă de 2000 mp în incinta căreia s-au construit o clădire administrativă, o hală şi s-au achiziţionat echipamente.