Strategia de dezvoltare

Primăria Dej derulează în prezent activitățile necesare actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Dej.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) reprezintă un un plan strategic conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din orașe și împrejurimile lor, pentru o mai bună calitate a vieții.

În scopul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Dej a fost întocmit un chestionar care conține 28 întrebări.

Chestionarul ( care este anonim) poate fi completat accesând următorul link: https://forms.gle/tQHWMrasiGaLQfWB8

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIUL DEJ 2014 – 2020

 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Dej, actualizată conform Ghidurilor Solicitantului 2014 - 2020.

 

 

PMUD MUNICIPIUL DEJ - FINAL

Prezentul plan de mobilitate urbana durabila acopera zona urbana formata din Municipiul DEJ si se refera la perioada 2016-2030.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a propunerilor (măsuri și proiecte) fiind adaptat în consecință. Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislatiei în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă, respectiv analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante. Mentionam ca acest document reprezinta prima varianta a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă DEJ. Etapa urmatoare, respectiv demararea procedurii de evaluare a impactului PMUD asupra mediului, in baza HG nr. 1078/2004, incluzand informarea si consultarea publicului, va avea ca rezultat varianta finala a acestui document.

De asemenea, se recomanda actualizarea periodica a PMUD si a modelului de transport aferent, cel putin o data la 5 ani sau mai des, in functie de evolutiile viitoare in zona urbana a municipiului DEJ.

Documentul a fost elaborat de FIP Consulting SRL – www.fipconsulting.ro

Planul de mobilitate urbană durabilă a Municipiului Dej.

Strategia de eficiență energetică a Municipiului Dej, județul Cluj, pentru perioada 2014-2020

Pentru mai multe informaţii puteţi contacta Serviciul Programe, Integrare, Dezoltare la adresa de e-mail Serviciul.Programe@dej.ro