servicii online
SERVICII ONLINE
Informatii covid 19 COVID 19 - vaccinare Implicăte pentru Dej
Implică-te pentru Dej

Anunțuri, comunicate și evenimente

PRIMĂRIA DEJ ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea parcărilor situate în cartier Dl. Florilor (str. Dl. Rozelor, Tomis, Orizont, Petuniei, Unirii, Ec. Teodoroiu, Crangului )și cartier 1 Mai
PRIMĂRIA DEJ ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea parcărilor situate în cartier Dl. Florilor (str. Dl. Rozelor, Tomis, Orizont, Petuniei, Unirii, Ec. Teodoroiu, Crangului )și cartier 1 Mai

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 29 noiembrie  2022, ora 1400

          Lucrările se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea și aprobarea impozitelor și  taxelor locale.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Dej, în anul școlar 2022 – 2023.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru Asociația ”Viitorul Copiilor Ramsau” Dej.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a unității Administrativ Teritoriale Dej, respectiv din Contul 231 – Imobilizări corporale în curs a unor obiective de investiții.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mircea cel Bătrân Nr. 5, Bl. N 2, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului” (la ap. 21).
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pe Strada Regele Ferdinand I, Nr. 9, Municipiul Dej.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dej.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul III al anului 2022.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Dej și bugetul de venituri și cheltuieli  a Spitalului Municipal Dej.
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență în sumă totală de 137.435 lei ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 13.05.2022.
 13. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 23 noiembrie  2022 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, - financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

  

 

 Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

PROIECȚIE FILM ”MAN OF GOD”, la Muzeul Municipal Dej
PROIECȚIE FILM ”MAN OF GOD”, la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej, prin Muzeul Municipal (MMD), în colaborare cu Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români Dej (LTCOR) vă invită sâmbătă, 26 noiembrie, de la ora 17:30, la vizionarea filmului „Man of God”.

Proiecția va avea loc în Sala Multimedia a Muzeului Municipal Dej (la parter) în limita a 46 de locuri disponibile.

Filmul se concentrează pe viața Sfântului Nectarie din Eghina. Exilat în mod injust, umilit și condamnat fără să aibă parte de un proces, filmul prezintă patimile Sfântului Nectarie care trebuie să îndure ura vrăjmașilor lui în timp ce duce mai departe cuvântul lui Dumnezeu.

INTRAREA ESTE GRATUITĂ. REZERVĂRI SE POT FACE PRIN MESAJ DIRECT PE PAGINA DE FACEBOOK A LTCOR DEJ (https://www.facebook.com/ltcordej).

Ziua Naţională a României va fi sărbătorită joi, 1 decembrie, la Dej
Ziua Naţională a României va fi sărbătorită joi, 1 decembrie, la Dej

 Primăria Municipiului Dej în colaborare cu Garnizoana Dej organizează joi, 1 Decembrie, manifestări dedicate ZILEI NAŢIONALE a ROMÂNIEI.

 Activitățile vor debuta la ora 15:00 printr-o slujbă religioasă, alocuțiuni și  depunere de coroane la bustul Cardinalului Iuliu Hossu din cartierul 1 Mai.

 De la ora 15:40 evenimentele continuă în Piaţa Bobâlna, unde va avea loc o slujbă religioasă, intonarea Imnului Național, alocuțiunea primarului municipiului Dej, depuneri de coroane, defilarea Gărzii de Onoare și un spectacol folcloric susținut de artiștii locali: Cristina Beldean Mosuțan; Ioan Dordoi, Felix Gălan, Alina Zanc, Adela Zanc, Ioana Breda Morar, Mixandra Ariana Dan, Dana Sălăjan Feherdi, Mădălina Mîrza, Marin Grad, Petra Grad, Alisia Moldovan, Sorana Gălan, Alexandra Moldovan, Camelia Rodilă, Diana Rodilă, Zina Doboș, Gavril Ciciovan și Claudiu Moldovan.

         Programul dedicat Zilei Naționale a României se va încheia la ora 17:00 cu un spectacol de lasere, urmat de pornirea iluminatului ornamental de sărbători din zona centrală.

În atenția Proprietarilor de garaje care dețin contracte cu Electrica Furnizare SA
În atenția Proprietarilor de garaje care dețin contracte cu Electrica Furnizare SA

Dejenii cu venituri reduse pot fi racordați gratuit la rețelele de apă și canalizare existente, cu bani din PNRR
Dejenii cu venituri reduse pot fi racordați gratuit la rețelele de apă și canalizare existente, cu bani din PNRR

Primăria Municipiului Dej informează că prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se va finanța programul ,,Prima Conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”.

Programul vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat), iar solicitarea de finanțare va fi depusă de către Compania de Apă ,,Someș”.

Pentru a beneficia de program familiile sau persoanele singure, cu venituri sub 2550 lei net/membru de familie, care au domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranşată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi care se află pe raza teritorială a municipiului Dej, se pot prezenta la Registratura Primăriei Municipiului Dej, zilnic de luni până vineri între orele 08:00-16:00 până în data de 28 noiembrie 2022, în scopul luării în evidență.

În acest sens persoanele interesate vor depune următoarele acte:

 • Copie act de identitate pentru titular și toți membrii familiei
 • Documente care să ateste venitul tuturor membrilor familiei( cupon pensie, cupon șomaj, adeverință de salar, indemnizații, adeverință de la finanțe pentru cei care nu au venit, etc)
 • Extras CF

De asemenea persoanele interesate ( beneficiarii finali) trebuie să își exprime Acordul pentru participarea în cadrul Programului.

Modelul de acord poate fi preluat de la Registratura Primăriei Municipiului Dej sau poate fi descărcat accesând următorul link Model de acord

După verificarea eligibilității vor fi urmate procedurile administrative în scopul  transmiterii situației către Compania de Apă Someș S.A., cea care va depune cererea de finanțare și va implementa proiectul, după aprobarea cererii de finanțare.

 

Pentru a beneficia de fondurile pentru racordarea la rețelele de apă și canalizare, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- este persoană singură cu venituri reduse/face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie);

- are domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranşată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi care se află pe raza teritorială a municipiului Dej

- îşi exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităţilor şi realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branşarea gospodăriei în care locuieşte la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă

 -terenul pe care se vor face lucrările de branșare/racordare trebuie să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară, să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, să nu fie revendicat.

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul ”CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL DEJ PRIN DECONTAMINAREA ȘI ECOLOGIZAREA SITULUI POLUAT ISTORIC DEJ-NORD”
MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul ”CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL DEJ PRIN DECONTAMINAREA ȘI ECOLOGIZAREA SITULUI POLUAT ISTORIC DEJ-NORD”

Se pot depune în continuare solicitări pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate
Se pot depune în continuare solicitări pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Primăria Municipiului Dej prelungește termenul de depunere a solicitărilor pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate până în data de  29 noiembrie, urmare ultimului anunț al Agenției Fondului de Mediu, potrivit căruia sesiunea de lansare a programului va avea loc în prima parte a anului 2023 și nu în data de 11 noiembrie, așa cum era anunțat anterior.

 137 de persoane  au depus solicitări la Primăria Municipiului Dej pentru a se înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

Depunerea solicitărilor se prelungește până în data de 29 noiembrie 2022 ( inclusiv).

Persoanele interesate pot depune solicitări zilnic de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 la Registratura Primăriei Municipiului Dej sau prin e-mail la adresa: primaria@dej.ro.

Modelul de solicitare poate fi descărcat accesând următooarele link-uri Model în format editabil  , Model în format PDF  , sau poate fi preluat de la Registratura Primăriei Municipiului Dej.

Preluarea solicitărilor are ca scop identificarea numărului de autovehicule pentru care Primăria Municipiului Dej va solicita finanțarea Agenției Fondului de Mediu( AFM). 

În momentul în care se va deschide sesiunea de finanțare administrația locală va depune solicitarea de finanțare către Agenția Fondului de Mediu( AFM) și se va încheia contractual de finanțare în limita bugetului alocat sesiunii de finanțare de către AFM.

După semnarea contractului de finanțare cu Agenția Fondului de Mediu, toate persoanele care au depus solicitări pentru a se înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, vor fi contactate telefonic în scopul completării dosarului cu actele necesare.

Reamintim condițiile de eligibilitate potrivit ORDINULUI nr. 2.261 din 23 august 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

 Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

- este persoană fizică cu domiciliul/reședința în România;

- are domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT Dej;

- deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT Dej;

 - nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

- nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul Rabla Clasic sau prin Programul Rabla Plus, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

- nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

- este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT Dej;

- la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;

- are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

- conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

 Beneficiarul stimulentului de casare se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului.

Orașe înfrățite