servicii online
SERVICII ONLINE
Informatii covid 19 COVID 19 - vaccinare Implicăte pentru Dej
Implică-te pentru Dej

Anunțuri, comunicate și evenimente

Dezbatere publică in data de 03.02.2022
Dezbatere publică in data de 03.02.2022

Documentația poate fi vizualizată mai jos:

A1-INCADR ZONA_Osanu

A2-297X630_Osanu

A3-297X720_Osanu

A4-297X630_Osanu

A5-297X630_Osanu

PUD_memoriu OSANU

 

A1-INCADRARE IN ZONA_Agrisan

A2-SITUATIA EXISTENTA_Agrisan

A3-PLAN REGLEMENTARI_Agrisan

A4-PLAN REGLEMENTARI EDILITARE_Agrisan

A5-OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA_Agrisan

PUD_memoriu Agrisan

 

 

 

 

 

 

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  20 ianuarie    2022, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Dej, pentru anul școlar 2022-2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pentru o perioadă de 20 de ani a unui Videolaringoscop pentru intubație dificilă cu 6(șase) lame reutilizabile, seria BD2111037, către Serviciul de Ambulanță Cluj-Substația Dej.

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de acceptare a ofertei de donație a unei conducte de canalizare menajeră în lungime de 233 ml,situată pe terenul proprietate a Municipiului Dej, înscris în C.F.nr.63360, investiție realizată pe cheltuiala S.C.LUCKY&LUCIANO CONSTRUCT SRL și introducerea acesteia în domeniul public al Municipiului Dej.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de gratuitate pe mijloacele de transport în comun ale S.C. Transurb SA Dej pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul pe raza municipiului Dej, respectiv pensionari și persoane care au vârsta legală de pensionare și nu realizează venituri.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Dej.

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Dej și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dej.

7.Proiect de hotărâre aprobare P.U.Z.pe strada Nichita Stănescu, nr.44B.

8.Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și a Regulamentului de urbanism, în vederea schimbării destinației zonei din I.D.1.b-Subzona unităților productive și de servicii nepoluante în L7- Subzona locuințelor individuale mici cu maxim P+E niveluri, pentru PROIECTUL- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială prin îmbunătățirea infrastructurii publice în zona urbană marginalizată din Municipiul Dej, str.Macazului, nr.16-20.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Dej, str.Fântânilor, înscris în C.F.nr.60766 Dej.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor a Municipiului Dej.

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizației anuale acordată de municipiul Dej echipei de fotbal F.C.Unirea Dej.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului zilnic a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor, care frecventează creșa din cadrul Serviciului creșa săptămânală a Municipiului Dej.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A.Dej din data de 25 ianuarie 2022.

   

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 14 ianuarie 2022 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

Expoziție marca sculptorului Viorel Simion Marton la muzeul municipal
Expoziție marca sculptorului Viorel Simion Marton la muzeul municipal

 

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej (MMD) în colaborare cu Asociația Terra Dacica Aeterna (TDA) prezintă în exclusivitate o expoziție marca sculptorului Viorel Simion Marton.

Expoziția ,, Sculpture to the Music of Times!” se va deschide la data de 22 ianuarie 2022, ora 13:00, și cuprinde piese statuare realizate din metal. Acestea pot fi admirate în grădina muzeului.

Viorel Simion Marton s-a născut la 13 octombrie 1970, în Târgu Lăpuş. Este absolvent al Academiei de Arte Vizuale „Ion Andreescu” din Cluj Napoca, Facultatea de Artă Plastică, specializarea sculptură, promoţia 1998.

Activitatea artistică şi expoziţională cuprinde numeroase expoziţii colective şi de grup şi România şi străinătate. 1996, 1998 – Bienala ” Dantesca”, Ravena, Italia; 1999 – „Impresii de la Veneţia”, Cluj Napoca; 2006 – „Salonul de Arte”, Cluj Napoca; 2007 – Salonul de primăvară „Ziua Artistului Plastic Băimărean”, Complexul expoziţional „Colonia Pictorilor”, Baia Mare; Anuala Artelor, Baia Mare, ” 100 de Bronzuri” – Muzeul de Artă Cluj Napoca, Bienala de la Arad. 2008 – Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti Oaş; 2011 – Anuala Artelor, Centrul Artistic Baia Mare.

„Cred că am fost făcut pentru metal, e mai aproape de ce sunt eu şi de cine sunt eu. Ca să sculptezi trebuie să ai har, dar , în aceiaşi proporţie şi exerciţiu şi disciplină”, a mărturisit Viorel Marton pentru cei de la Informația Zilei.

Creațiile sculptorului Viorel Simion Marton pot fi admirate în curtea Muzeului Municipal Dej între 22 ianuarie – 5 februarie 2022.

 

 

 

Eveniment despre Împăratului Traian la Muzeul Municipal Dej
Eveniment despre Împăratului Traian la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej (MMD) în colaborare excepțională cu Asociația Terra Dacica Aeterna (TDA) dau viață trecutului.

Sâmbătă, 22 ianuarie, de la ora 13:00, pasionații de istorie și nu numai sunt invitați să admire și să asculte povestea reproducerii armurii Împăratului Traian și a omului din spatele acestui proiect, Paul Cheptea.

---------------------------------

” ... era un om cu totul deosebit, mai ales prin simplitatea moravurilor sale. Avea un trup vânjos și înfrunta toate greutățile cot la cot cu ceilalți, iar cu sufletul era la înălțime, deoarece nici nu se lăsa purtat de îndrăzneala tinereții, dar nici împiedicat de bătrânețe. Nu invidia, nici nu nedreptățea pe nimeni, ci dimpotrivă, îi onora pe toți cei buni și-i înălța în demnități, de aceea nici nu se temea și nici nu ura pe nimeni. Nu-și pleca urechea la intrigi și nici nu cădea pradă mâniei. Se ferea de a acapara bunurile altora și a face onoruri nedrepte.

Iată cum îl portretizează Dio Cassius pe Împăratul Traian  pentru a motiva alegerea lui ca succesor, în octombrie 97. Abia în primăvara lui 99 va porni spre Roma, unde își va face o intrare simplă, pe jos, fără lictorii din garda personală, în aclamațiile populației, senatorilor și cavalerilor. Lui îi plăcea să se considere nu un cap încoronat, ci primul dintre cetățenii statului, iubit și stimat de supuși. La Dej, Împăratul Traian va fi întruchipat de către unul dintre membrii fondatori ai asociației TDA, un om pasionat şi cu viziune, designer și artist, cunoscut de către prieteni, colegi și studenți drept Paul Cheptea.

Interesul lui Paul pentru istoria antică romană și dacică s-a accentuat o dată cu prima perioadă petrecută la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Fascinația descoperirii trecutului, experiența din domeniul artelor vizuale aplicate, precum și cunoștințele tehnologice l-au determinat să încerce în 2006 primul experiment de reconstituire, după date științifice, a unui echipament de legionar roman.

Paul a înființat școala TDA de gladiatori, ”Ludus Ursus Nigrus”, a reprodus în premieră diverse falere și bijuterii și a realizat reconstituiri ale stindardului dacic – faimosul ”Draco”. Recent a reconstituit armura împăratului Marcus Ulpius Traianus, având ca sursă de inspirație statuia Împăratului Traian aflată în colecția din Villa Borghese (Roma), armura urmând a fi prezentată în premieră la Dej.

Despre toate acestea și chiar mai multe o să aflați toți cei care o să participați la evenimentul ce va avea loc sâmbătă, 22 ianuarie, orele 13:00, în cadrul Muzeului Municipal Dej. Asociația Terra Dacica Aeterna dă viață istoriei antice în fiecare lună a acestui an la Muzeul Municipal Dej. Un proiect comun pentru cei mici și cei mari, marca TDA și MMD.

EVENIMENTUL SE VA DESFĂȘURA ÎN MAXIME CONDIȚII DE SIGURANȚĂ PRIN RESPECTAREA TUTUROR MĂSURILOR IMPUSE DE CĂTRE AUTORITĂȚI ÎN CADRUL ACTUALEI SITUAȚII SANITARE!

Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită vineri la Dej
Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită vineri la Dej

Primăria Municipiului Dej organizează vineri, 14 ianuarie, începând cu ora 11: 00, manifestări dedicate zilei poetului național al românilor, declarată Ziua Culturii Naționale.

Evenimentul se va desfășura la bustul poetului Mihai Eminescu, din Cartierul 1 Mai unde va avea loc intonarea Imnului Naţional al României, slujbă de pomenire, depuneri de jerbe și flori la bustul poetului, recital de poezie susținut de  trupa de teatru ” Vistrian Roman” a Centrului Cultural ”Arta” și moment muzical susținut de Corul restrâns al Colegiului Național ,,Andrei Mureșanu” și al Liceului Teoretic ,,A. P. Ilarian”.

Manifestările se vor desfășura cu respectarea măsurilor în vigoare.

Ziua Culturii Naționale va fi marcată și la Biblioteca Municipală Dej prin  expoziţia de carte cu titlul ” Dor de Eminescu”.

Se deschide  patinoarul artificial
Se deschide patinoarul artificial

Primăria Municipiului Dej anunță deschiderea patinoarului  artificial începând de astăzi 12 ianuarie, ora 15 :00.

         Patinoarul este amplasat în parcarea amenajată de pe strada Nicolae Titulescu și are suprafața de 500 mp.  

Biletul de intrare pentru copii cu varsta sub 18 ani are valoarea de 5 lei, pentru adulți 10 lei, iar închiriatul unei perechi de patine costă 5 lei.
         Intrarea pe patinoar se va realiza în serii de 1 oră și 30 minute, cu pauze de 30 de minute între serii, pentru întreținerea suprafeței de patinaj, după următorul program:

Luni –Duminică:

09:00 – 10:30

          11:00 – 12:30

          13:00 – 14:30

          15:00 – 16:30

          17:00 – 18:30

          19:00 – 20:30

Deoarece calitatea ghetii este influenţată de condiţiile meteorologice, când situația o va impune, administraţia locală îşi rezervă dreptul de a modifica programul de funcţionare al patinoarului.

         Pentru a respecta regulile în vigoare, privind activitățile sportive și recreative, la intrarea pe patinoar se vor respecta următoarele măsuri:

- Accesul pe patinoar, într-o serie, este de maxim 70 persoane;

-Accesul este permis pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Încadrarea într-una din situațiile menționate de reglementările în vigoare se atestă prin documente în format fizic sau electronic.

Anunț proiect buget 2022
Anunț proiect buget 2022

De luni se pot plăti taxele și impozitele locale
De luni se pot plăti taxele și impozitele locale

Primăria Municipiului Dej informează contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, că începând cu data de 10 ianuarie, se pot plăti impozitele și taxele locale, aferente anului 2022, precum și restanțele din anii precedenți.

Impozitele și taxele locale pentru anul în curs, au două scadențe de plată: 31.03.2022, respectiv 30.09.2022, cu excepţia taxelor pe clădire şi teren, care au scadenţă data de 25 a lunii următoare.

Pentru plata integrală a impozitelor și taxelor locale la clădiri, terenuri și mijloace de transport, până la data de 31.03.2022, se acordă o bonificație în procent de 10%, atât în cazul persoanelor fizice cât și a persoanelor juridice.

Taxele și impozitele locale pot fi achitate utilizând următoarele variante:

- la casieria Primăriei Municipiului Dej de luni până vineri, între orele 08:00- 16:00, plată numerar sau cu cardul;

- electronic  pe site-ul www.primariadej.ro, Servicii online, operațiune care poate fi realizată doar de către utilizatori autentificați și verificați;

- electronic prin Sistemul Național Electronic de Plată "ghiseul.ro", modalitate pentru care este nevoie de înregistrare pe site-ul www.ghiseul.ro;

 

Instrucțiuni exacte pentru crearea unui cont în vederea plății prin mijloace electronice a taxelor și impozitelor locale se găsesc accesând link-ul Impozite și taxe - Primăria Municipiului Dej (primariadej.ro).

Orașe înfrățite