servicii online
SERVICII ONLINE
Implicăte pentru Dej
Implică-te pentru Dej

Anunțuri, comunicate și evenimente

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, vă facem cunoscut că se convoacă şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc            

în data de  29 februarie  2024, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pe Strada Podgorenilor, Nr. 27.

2. Proiect de hotărâre privind modificare Plan Urbanistic de Detaliu, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local Nr. 132/2021 pe Strada Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 8

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada Unirii, Nr.14, Bloc B3, Parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului (la apartamentul 21).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada Mircea cel Bătrân, Nr. 2, Bloc N1, Parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului (la apartamentul 31).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada 1 Mai, Nr. 29, Bloc C70, Parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului (la apartamentul 1).

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada Mărășești, Nr. 2, Bloc J, Parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului (la apartamentul 56).

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 1 la Contractul de concesiune Nr. 6/27951 din 18 noiembrie 2019.

8 Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pentru prelungirea Autorizației de construire pentru S.C. MG TEC Industry S.R.L.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică și de reprezentare a intereselor Municipiului Dej.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local Nr. 4 din 9 ianuarie 2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Spitalului Municipal Dej.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul IV al anului 2023.

12. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Dej pentru cumpărarea imobilului înscris în Cartea Funciară Nr. 65800 Dej, Nr. cadastral 65800.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe și a listei cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuințelor A.N.L. pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Dej.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local Nr. 12 din 31 ianuarie 2024.

Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de 22 februarie 2024 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Depunere dosare finanțare nerambursabilă domeniul culte
Depunere dosare finanțare nerambursabilă domeniul culte

Primăria Municipiului Dej invită unitățile de cult din municipiul Dej, să depună proiecte pentru domeniul culte și documentația aferentă, în scopul rezolvării unor probleme urgente sau curente. Proiectele depuse vor fi evaluate și pe baza punctajelor obținute vor fi atribuite Contractele de finanţare nerambursabilă pe anul 2024.

Detalii privind depunerea documentației în vederea finanţării nerambursabile, pentru domeniul culte:

 

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul culte pe anul 2021 este prevăzute în:
 • O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.125/2002;
 • H.G.nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru  aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Valoarea fondurilor alocate: 491.000 lei
 2. Durata derulării proiectelor: 31 decembrie 2024
 3. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 19 martie 2024
 4. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Dej, Strada 1 Mai, Nr. 2, Biroul C.I.C. (Registratura)
 5. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 20 martie 2024, ora 10:00, Primăria Municipiului Dej.
 6. Selecţia si  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare în perioada 21-26 martie 2024, rezultatele urmând a fi publicate pe sit-ul Primăriei Municipiului Dej - www.primariadej.ro.

Întreaga documentație necesară întocmirii dosarelor poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Dej,  https://www.primariadej.ro/ , Secțiunea Informații publice: Finanțare Culte- 2024 sau accesând link-ul: Finantare culte

 

Depunere dosare pentru finanțare nerambursabilă domeniile cultură, educație și social
Depunere dosare pentru finanțare nerambursabilă domeniile cultură, educație și social

Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educație și social.

 

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație și social pe anul 2024 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Sursa de finanţare a contractelor-Bugetul local- și valoarea :

Cultură, educație, social: 54.000 lei

3.       Durata proiectelor: 31 decembrie 2024

4.       Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 19 martie 2024

5.       Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C. (Registratura primăriei)

6.       Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 20 martie 2024, ora 10:00, Primăria Municipiului Dej.

7.       Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 21-26 martie 2024.

Întreaga documentație pentru întocmirea proiectelor se găsește pe site-ul Primăriei Municipale Dej, www.primariadej.ro, Secțiunea Informații publice-Finanțare nerambursabilă în baza legii 350/2005 sau accesând link-ul: https://www.primariadej.ro/informatii-publice/55/finan%C8%9Bare-nerambursabil%C4%83-%C3%AEn-baza-legii-350-2005/

 

Depunere dosare pentru finanțare nerambursabilă domeniul sport
Depunere dosare pentru finanțare nerambursabilă domeniul sport

Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniul sport. Având în vedere începerea competițiilor sportive și necesitatea unei cofinanțări din partea Municipiului Dej pentru buna desfășurare a activităților sportive perioada de depune a propunerilor de proiecte se reduce la 15 zile, minimul prevăzut în Legea 350/2005.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație, social, sport pe anul 2023 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Suma totală de finanţare a contractelor pentru domeniul sport, în anul 2024, este în valoare de 850.000 lei
 3. Durata proiectelor: 31 decembrie 2024
 4. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 19 martie 2024
 5. Adresa la care trebuie depuse și înregistratre propunerile de proiect: Primăria Municipiului Dej, Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C. (Registratura primăriei la parter)
 6. Data, si locul deschiderii propunerilor de proiect: 20 martie 2024, Primăria Municipiului Dej.
 7. Selecţia si  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor efectua de către o Comisie de evaluare, în perioada 21-26 martie 2024, rezultatele urmând a fi publicate pe sit-ul Primăriei Municipiului Dej - www.primariadej.ro.

 

Întreaga documentație se găsește pe site-ul Primăriei Municipale Dej, www.primariadej.ro, Secțiunea Informații publice- Finanțare nerambursabilă în baza Legii 350/2005-Proiecte sport 2024.

Evenimente dedicate „Zilei Naționale Constantin Brâncuși”
Evenimente dedicate „Zilei Naționale Constantin Brâncuși”

Primăria Municipiului Dej, organizează evenimente care marchează „Ziua Națională Constantin Brâncuși”, celebrată în data de 19 februarie, ziua de naștere a renumitului sculptor român.

În cadrul evenimentelor, luni, 19 februarie, în Sala Multimedia a Muzeului Municipal Dej,cu începere de la orele 10:00, 12:00 și 14:00 va rula un film documentar despre viața și opera sculptorului Constantin Brâncuși.

De asemenea Biblioteca Municipală Dej organizează în perioada 19 februarie – 1 martie expoziția ,, Brâncuși –sculptor universal”.

Evenimentele continuă joi, 22 februarie 2024, de la ora 17:00, la Galeria Muzeului Municipal Dej unde va avea loc  vernisajul expoziției „Icoane pe sticlă și port popular” semnată de Mariana Apostol. Expoziția va fi deschisă până în data de 2 martie 2024 și marchează inspirația artistică populară, acest concept fiind unul care a dat mari creații și mari creatori precum Constantin Brâncuși.  

Intrarea la evenimente este gratuită.

Informații despre Declarația unică 2024
Informații despre Declarația unică 2024

Declarația unică 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

 Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se depune:

- prin mijloace electronice de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro .

- serviciul de depunere declarații on-line existent pe portalul e-guvernare.ro)

- în format hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire).

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Declararea obligațiilor fiscale, un material informativ despre Declarația unică - Formular 212 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice,  static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Instructiuni_D212_2024.pdf

Contribuabilii, care nu dețin un calculator personal sau care nu dispun de o conexiune la internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscal, inclusive la Dej (lista completă a sediilor se regăsește pe site), cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

 - înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;

- completarea Declarației Unice;

- depunerea Declarației Unice.

Mai mult, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice 212.

Informații despre declarația unică 212 se pot obține:

-accesând link-ul:  pe înțelesul tuturor (anaf.ro)

-telefonic, apelând Call Center-ul de asistenta ANAF, la numărul 0314039160;

-prin formularul de contact disponibil atât pe portalul www.anaf.ro, în secțiunea Contact- Formular de contact, pentru persoanele fizice, cât și în Spațiul Privat Virtual accesibil persoanelor juridice și fizice.

-la structurile de asistenta pentru contribuabili din cadrul unităților fiscal teritoriale.

Lista imobilelor proprietate privata care se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investitii „Amenajare parcare strada Carpați în Municipiul Dej, Jud. Cluj"Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau al altui drept real
Lista imobilelor proprietate privata care se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investitii „Amenajare parcare strada Carpați în Municipiul Dej, Jud. Cluj"Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau al altui drept real

Lista de mai sus o puteți descărca în format PDF, de pe linkul următor Lista imobile

Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii la Dej
Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii la Dej

Primăria Municipiului Dej, organizează  joi, 7 martie un spectacol dedicat Zilei Internaționale a Femeii.

Evenimentul va avea loc în sala de concerte a Centrului Cultural „Arta” Dej cu începere de la ora 18:00 și îi are ca protagoniști pe Mirabela Dauer și Ovidiu Farcaș.

În prima parte a spectacolului, solistul dejean de muzica ușoară Ovidiu Farcaș va interpreta melodii din repertoriul național și internațional.

Cea de a doua parte a concertului îi aparține renumitei cântărețe Mirabela Dauer, care a lansat în vasta sa carieră peste 40 de albume.

Prețul unui bilet este de 30 de lei.

 Biletele pot fi achiziționate de la Centrul Cultural „Arta”, de luni până vineri, între orele 10:00 – 14:00.

 

Orașe înfrățite