servicii online
SERVICII ONLINE
Informatii covid 19 COVID 19 - vaccinare Implicăte pentru Dej
Implică-te pentru Dej

Anunțuri, comunicate și evenimente

Stadiul și evoluția lucrărilor pe strada 1 Mai- strada I.P Reteganul- Pod Someș- strada Libertății – strada Bistriței
Stadiul și evoluția lucrărilor pe strada 1 Mai- strada I.P Reteganul- Pod Someș- strada Libertății – strada Bistriței

Stadiul și evoluția lucrărilor în cadrul proiectului ,,Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de strada 1 Mai (tronson 1 Mai 182-intersecție strada I.P. Reteganul)- strada I.P Reteganul- Pod Someș- strada Libertății – strada Bistriței până la limita administrativ teritorială a municipiului Dej inclusiv acces către Autobaza Transurb Dej și modernizarea Autobazei Transurb S.A.”

---------------------------------------------------

În ultima decadă a lunii martie au început lucrările pentru extinderea carosabilului și amenajarea pistei de biciclete pe tronsonul cuprins între cele două poduri, cel peste Someș și cel peste calea ferată, strada Libertății.

Circulația în zonă în cursul zilei se desfășoară pe ambele sensuri, încercându-se să se afecteze cât mai puțin traficul rutier.

Pe parcursul nopții între orele 22:00-06:00 circulația se desfășoară pe un singur sens, dirijată prin semafoare, decizia fiind luată pentru a nu afecta în cursul zilei traficul foarte aglomerat.

Intervențiile pe acest tronson se estimează a fi finalizate în cursul lunii iunie, când se estimează a fi demarate și lucrările la podul peste Someș-termenul de execuție estimat fiind sfârșitul lunii august.

În paralel, în această perioadă se desfășoară lucrări la rețeaua de canalizare și trotuare pe strada Bistriței, urmând ca din luna iulie să demareze și lucrările la carosabil pe tronsonul cuprins între podul peste calea ferată, sens giratoriu și strada Bistriței- termenul de finalizare fiind sfârșitul anului.

Evident că toate lucrările, care sunt complexe au fost gândite să se desfășoare astfel încât să fie afectat cât mai puțin traficul rutier, însă oricum tronsonul fiind unul foarte circulat apar aglomerări în trafic.

Pe perioada intervențiilor circulația rutieră va fi dirijată prin semnalizări corespunzătoare.

Ca o măsură suplimentară s-a discutat cu reprezentanți ai Direcției Regionale Drumuri și Poduri Cluj, în vederea recomandării altor rute, ocolitoare zonei în lucru.

Rutele ocolitoare identificate sunt următoarele:

  • Traseul Cluj- Bistrița și retur: ruta Mica- Braniște- Beclean și retur
  • Traseul Cluj – Baia Mare și retur:  ruta Cetan- Vad- Fodora și retur

Semnele de ocolire vor fi instalate la fiecare din zonele de deviere, iar în funcție de situație vor fi analizate și alte variante.

Precizăm că toate lucrările sunt condiționate de traficul intens, de intervențiile la infrastructura subterană și de condițiile meteorologice, care pot influența termenele de execuție.

Live - Ședința Consiliului Local din data de 31 martie 2021
Live - Ședința Consiliului Local din data de 31 martie 2021

 

Live - Ședința Consiliului Local din data de 31 martie 2021

Noile măsuri  CNSU întră în vigoare începând cu ziua de Duminică, 28 martie
Noile măsuri  CNSU întră în vigoare începând cu ziua de Duminică, 28 martie

Noile măsuri  CNSU privind prevenirea răspândirii şi controlul infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2, întră în vigoare începând cu ziua de Duminică, 28 martie.

Municipiul Dej se află între incidența de 4 la 1.000 de locuitori şi 7,5 la 1.000 de locuitori.

Măsurile care vor trebui respectate începând cu data de 28 martie sunt în sinteză următoarele:

a) circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei fără restricţii, până la ora 20:00, pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

b) desfăşurarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private până la ora 18:00 pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

c) suspendarea activităţii operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori. 

d) În datele de 27.03.2021 şi 28.03.2021 se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 18:00-22:00 pentru deplasarea şi participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.

e) Prin excepţie în intervalul orar 18:00-05:00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

 În cazul unei incidențe care depășeste valoarea de 7,5 la 1.000 de locuitori, măsurile în sinteză vor fi următoarele:

a) circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei fără restricţii, până la ora 20:00 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă cumulată în ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori.

b) desfăşurarea activităţii operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private,  până la ora 18:00 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 7 la 1.000 de locuitori

c) Suspendarea activităţii operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localităţile în care incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidenţă scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

d)În perioadele 03.04-04.04.2021 şi 01.05-02.05.2021 se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 20:00-02:00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase.

 e)Prin excepţie în intervalul orar 18,00-05,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

 

Modelul declarației pe propria răspundere pentru localitățile care depășesc rata de incidență de 4 ‰ (necesar a fi folosite pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică), respectiv 7,5 ‰ (necesar a fi folosite în toate zilele săptămânii) și Modelul declarației pe propria răspundere și al adeverinței de la angajator pentru localitățile care depășesc rata de incidență de 4 ‰ (necesar a fi folosite pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică), respectiv 7,5 ‰ (necesar a fi folosite în toate zilele săptămânii) pot fi descărcate de pe link-urile de mai jos:

Modelul declarației pe propria răspundere

Adeverința de la angajator

 

 

Ultimele informații oficiale | COVID-19 știri oficiale (stirioficiale.ro)

 

 

Anunț depunere dosare pentru medici, asistenți medicali și registratori medicali pentru activitatea de vaccinare
Anunț depunere dosare pentru medici, asistenți medicali și registratori medicali pentru activitatea de vaccinare

 

ANUNȚ EXPIRAT !

 

Nr. 7860 din 18.03.2021

  A N U N Ț PENTRU DEPUNEREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE PRESTĂRI SERVICII CU AUTORITATEA LOCALĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 – MEDICI, ASISTENȚI MEDICALI ȘI REGISTRATORI MEDICALI


În conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2021 MUNICIPIUL DEJ demarează procedura de încheiere a contractelor de prestări servicii cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19 pentru medici, asistenți medicali și registratori medicali.

Cei interesați pot depune documentele de mai jos la Registratura Primăriei Dej, str. 1 Mai, nr.2, jud. Cluj, până cel târziu la data de 22.03.2021 ora 12.00.

A. MEDICI
Documente necesare pentru încheierea contractului cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19:
1. Cerere pentru intrare în relație contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19, cu precizare nr. telefon și adresă de e- mail
2. Copie CI
3. Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România (CMR)
4. Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic
5. Asigurare de malpraxis
6. Cod parafă 
7. Extras de cont bancă
8. Certificat de înregistrare fiscală (dacă este cazul)

B. ASISTENȚI MEDICALI
Documente necesare pentru încheierea contractului cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19:

1. Cerere pentru intrare în relație contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19, cu precizare nr. telefon și adresă de e- mail
2. Copie CI
3. Certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMMR)
4. Avizul anual privind exercitarea profesiei de ASISTENT MEDICAL
5. Asigurare de malpraxis
6. Extras de cont bancă
7. Certificat de înregistrare fiscală (dacă este cazul)


C. REGISTRATORI MEDICALI CENTRE DE VACCINARE 

Documente necesare pentru încheierea contractului cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19:

1. Cerere pentru intrare în relație contractuală cu autoritatea locală pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19, cu precizare nr. telefon și adresă de e- mail
2. Copie CI
3. Copii după actele de studii 
4. Extras de cont bancă


PRECIZARE:

Personalul care desfășoară activitate medicală la un furnizor care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate poate desfășura activitate în cadrul unui centru de vaccinare împotriva COVID-19, numai în afara programului de activitate stabilit și prevăzut în cadrul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

     Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, Salarizare, Protecția Muncii, telefon 0264/211790 int.135. 
 

Anunț privind Proiectul de buget al municipiului Dej pe anul 2021
Anunț privind Proiectul de buget al municipiului Dej pe anul 2021

Municipiului Dej, cu sediul în Dej , str.1 Mai nr.2 a inițiat procedura de consultare publică cu privire la Proiectul de buget al municipiului Dej pe anul 2021, în conformitate cu prevederile art.39 din  Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale  și a Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 25 martie –   8 aprilie 2021 la adresa de email:  primaria@dej.ro sau pot înregistra adrese scrise la Compartiment  Centrul de Informare pentru Cetățeni, Municipiul Dej,  str.1 Mai nr.2 , jud.Cluj  în atenția Serviciului Buget Contabilitate.

Proiectul de buget poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Dej, str. 1 Mai, nr.2 și pe link-urile de mai jos :

Calendar bugetar aprobare buget 2021

Indicatori cote din IVG si echilibrare

Indicatori sume defalcate din TVA

Proiect buget 2021 CHELTUIELI sursa A pe total si pe sectiuni

Proiect buget 2021 sursa C

Proiect buget 2021 VENITURI sursa A pe total si pe sectiuni

Proiect de buget VENITURI si CHELTUIELI sursele E si F pe clasificatie functionala

Proiect de buget VENITURI si CHELTUIELI sursele E si F pe total si pe sectiuni

Proiect detaliere finantare unitati de invatamant

Proiect lista investitii 2021

 

Anunț privind Proiectul de buget al municipiului Dej pe anul 2021

 

 

P R I M A R

MORAR COSTAN

Lucrări între cele două poduri, cel peste Someș și cel peste calea ferată.
Lucrări între cele două poduri, cel peste Someș și cel peste calea ferată.

Continuă lucrările în cadrul proiectului ,,Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de strada 1 Mai (tronson 1 Mai 182-intersecție strada I.P. Reteganul)- strada I.P Reteganul- Pod Someș - strada Libertății – strada Bistriței până la limita administrativ teritorială a municipiului Dej inclusiv acces către Autobaza Transurb Dej și modernizarea Autobazei Transurb S.A.

Până în prezent în cadrul acestui proiect s-au realizat lucrări de modernizare pe DN1C, s-a intervenit pe tronsonul 1 Mai și I.P. Reteganu, iar de ieri au început lucrările pentru extinderea carosabilului și amenajarea pistei de biciclete pe tronsonul cuprins între cele două poduri, cel peste Someș și cel peste calea ferată. 
Circulația în zonă în cursul zilei se va desfășura pe ambele sensuri, încercându-se să se afecteze cât mai puțin traficul rutier.
Pe parcursul nopții între orele 22:00-06:00 circulația se va desfășura pe un singur sens și va fi dirijată prin semafoare, decizia fiind luată pentru a nu afecta în cursul zilei traficul foarte aglomerat.

Intervențiile pe acest tronson se estimează a fi finalizate în cursul lunii iunie când se estimează a fi demarate și lucrările la podul peste Someș.
În paralel, în această perioadă se desfășoară lucrări la rețeaua de canalizare pe strada Bistriței, urmând ca din luna iulie să demareze și lucrările la carosabil pe tronsonul cuprins între podul peste calea ferată, sens giratoriu și strada Bistriței.  
 

LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PARCĂRI
LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU PARCĂRI

MUNICIPIUL DEJ ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICĂ privind închirierea parcărilor AMENAJATE  situate  în cartier Dl. Florilor și cartier 1 Mai ( LOCURI RĂMASE LIBERE DUPĂ LICITAȚII ANTERIOARE)

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, - Serviciul Tehnic, începând cu data de  08 MARTIE 2021.

Data limită de depunere a ofertelor 15 MARTIE 2021, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 16 MARTIE  2021, ora 1100.

 

Hotărârile CJSU nr. 28 și 29
Hotărârile CJSU nr. 28 și 29

Hotărârile CJSU nr. 28 și 29

 Hotărârea nr. 28 din 9 martie 2021 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 35/11.02.2021, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, pe raza unor unități administrativ-teritoriale din județul Cluj

 În urma analizei situației epidemiologice generată de coronavirusul SARS-COV-2, la nivelul județului Cluj, și văzând adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj nr. 3321/09.03.2021 privind rata incidenței cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a hotărât:

 În următoarele unități administrativ –teritoriale: comunele Aiton și Pălatca, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 11.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, măsurile menționate în hotărâre.

 În următoarele unități administrativ –teritoriale: municipiul Dej și comuna Cuzdrioara din județul Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 11.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, măsurile menționate în hotărâre.

 Hotârârea Nr. 29 din 9 martie 2021 privind reevaluarea măsurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 13 din 23 februarie 2021, în aplicarea H.G. nr. 35/11.02.2021, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, pe teritoriul unităților administrativ- teritoriale comunele Căianu, Dăbâca și Ploscoș de pe raza județului Cluj

 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a hotărât următoarele:

 În următoarele unități administrativ –teritoriale: comunele Căianu și Dăbâca din județul Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 11.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, măsurile menționate în hotărâre.

 În unitatea administrativ –teritorială comuna Ploscoș, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 11.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, măsurile menționate în hotărâre.

 Hotărârile pot fi consultate aici:

 Hotărârea nr. 28: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr.-28-din-9...

 Hotarârea nr. 29: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr.-29-din-9...

Orașe înfrățite