Plan urbanistic general Dej

ANUNȚ PUBLIC nr. 6

 

Primăria municipiului Dej

Data anunțului: 04.12.2023

 

 ELABORAREA și ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL

MUNICIPIUL DEJ, jud. Cluj

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, pentru elaborarea documentației de urbanism „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” al Municipiului Dej , județul Cluj”.

 

DEZBATERE PUBLICĂ!

Primăria Municipiului Dej, invită publicul interesat să participe la dezbaterea publică din data de 12.12.2023, începând cu ora 14:00, în sala MEDIA din cadrul Muzeului Municipal strada 1 Mai nr. 3,

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale.

 

Inițiator: Primăria Municipiului Dej.

 

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 46 alin (4) „Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității şi se corelează cu bugetul şi programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

 

Responsabilitatea informării și consultării publicului revine:

 

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
 • Serviciul de urbanism și Amenajrea teritoriului prin arhitect-șef arh. Szervaczius Laszlo Victor
 • Adresa: Municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, telefon (+40) 264 - 211790,

e-mail: primaria@dej.ro

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

 • Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
 • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
 • Implicarea publicului în etapa aprobării documentației de urbanism PUG, conform prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 544/2001;
 • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentației de urbanism PUG conform Legii 544/2001.

 

 

PRIMAR,

Costan MORAR

 

Arhitect-Șef,

SZERVACZIUS Laszlo Victor

                                               

ANUNȚ PUBLIC nr. 5

 

Primăria municipiului Dej

Data anunțului: 28.11.2023

 

 

 ELABORAREA și ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL

MUNICIPIUL DEJ, jud. Cluj

 

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, pentru elaborarea documentației de urbanism „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” al Municipiului Dej , județul Cluj”.

 

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale.

 

Inițiator: Primăria Municipiului Dej.

 

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 46 alin (4) „Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității şi se corelează cu bugetul şi programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OPINII ȘI PROPUNERI, privind studiile de fundamentare elaborate pentru documentația de urbanism P.U.G. Municipiul Dej.

 

În perioada 28.11 – 12.12.2023, ACCESÂND ACEST LINK sau QR_CODE, secțiunea „Consultă  - Etapa I P.U.G.” se pot transmite opinii sau la adresele menționate mai jos.

 

Responsabilitatea informării și consultării publicului revine:

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
 • Serviciul de urbanism și Amenajarea teritoriului prin arhitect-șef arh. Szervaczius Laszlo Victor
 • Adresa: Municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj,

telefon (+40) 264 - 211790, e-mail:

     

 

 

Opiniile și propunerile populației sunt necesare  în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a documentației de urbanism P.U.G. Preliminar, care va fi elaborat în etapa următoare.

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

 • Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
 • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
 • Implicarea publicului în etapa aprobării documentației de urbanism PUG, conform prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 544/2001;
 • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentației de urbanism PUG conform Legii 544/2001.

 

PRIMAR,

Costan MORAR

Arhitect-Șef,

SZERVACZIUS Laszlo Victor

 

ANUNȚ PUBLIC nr. 4

Primăria municipiului Dej

Data anunțului: 04.09.2023

 

 

 ELABORAREA și ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL

MUNICIPIUL DEJ, jud. Cluj

 

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, pentru elaborarea documentației de urbanism „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” al Municipiului Dej , județul Cluj”.

 

DEZBATERE PUBLICĂ!

 

 

Primăria Municipiului Dej, invită publicul interesat (operatorii economici) să participe la dezbaterea publică din data de 08.09.2023, începând cu ora 11:00, în sala MARE din cadrul Primariei Municipiului Dej strada 1 Mai nr. 2, date de contact Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – arh. Sef Szervaczius Laszlo Victor

 

 

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale.

 

Inițiator: Primăria Municipiului Dej.

 

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 46 alin (4) „Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității şi se corelează cu bugetul şi programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

 

 

 

Responsabilitatea informării și consultării publicului revine:

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
 • Serviciul de urbanism și Amenajrea teritoriului prin arhitect-șef arh. Szervaczius Laszlo Victor
 • Adresa: Municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, telefon (+40) 264 - 211790,

e-mail:

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

 • Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
 • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
 • Implicarea publicului în etapa aprobării documentației de urbanism PUG, conform prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 544/2001;
 • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentației de urbanism PUG conform Legii 544/2001.

 

 

PRIMAR,

Costan MORAR

 

Arhitect-Șef,

SZERVACZIUS Laszlo Victor

                                               

ANUNȚ PUBLIC nr. 3

 

Primăria Municipiului Dej

Data anunțului: 03.08.2023

 

 

 ELABORAREA și ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL

MUNICIPIUL DEJ, jud. Cluj

 

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, pentru elaborarea documentației de urbanism „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” al Municipiului Dej , județul Cluj”.

 

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale.

 

Inițiator: Primăria Municipiului Dej.

 

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 46 alin (4) „Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității şi se corelează cu bugetul şi programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OPINII ȘI PROPUNERI, în cadrul acestei etape, în perioada 03 – 14 august 2023, 11 de zile calendaristice, ACCESÂND ACEST LINK, QR_CODE sau să transmită la adresele menționate mai jos.

Responsabilitatea informării și consultării publicului revine:

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
 • Serviciul de urbanism și Amenajrea teritoriului prin arhitect-șef arh. Szervaczius Laszlo Victor
 • Adresa: Municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, telefon (+40) 264 - 211790,

e-mail: primaria@dej.ro

 

Opiniile și propunerile populației sunt necesare  în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a studiilor de fundamentare și a documentației de urbanism P.U.G.

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

 • Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
 • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
 • Implicarea publicului în etapa aprobării documentației de urbanism PUG, conform prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 544/2001;
 • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentației de urbanism PUG conform Legii 544/2001.

 

 

PRIMAR,

Costan MORAR

 

Arhitect-Șef,

SZERVACZIUS Laszlo Victor

ANUNȚ PUBLIC nr. 2

 

Primăria Municipiului Dej

Data anunțului: 20.07.2023

 

 

 ELABORAREA și ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL

MUNICIPIUL DEJ, jud. Cluj

 

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, pentru elaborarea documentației de urbanism „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” al Municipiului Dej , județul Cluj”.

 

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale.

 

Inițiator: Primăria Municipiului Dej.

 

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 46 alin (4) „Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității şi se corelează cu bugetul şi programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OPINII ȘI PROPUNERI, în cadrul acestei etape, în perioada 20 – 31 iulie 2023, 11 de zile calendaristice, ACCESÂND ACEST LINK, QR_CODE sau să transmită la adresele menționate mai jos.

Responsabilitatea informării și consultării publicului revine:

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
 • Serviciul de urbanism și Amenajrea teritoriului prin arhitect-șef arh. Szervaczius Laszlo Victor
 • Adresa: Municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, telefon (+40) 264 - 211790,

e-mail: primaria@dej.ro

 

Opiniile și propunerile populației sunt necesare  în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a studiilor de fundamentare și a documentației de urbanism P.U.G.

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

 • Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
 • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
 • Implicarea publicului în etapa aprobării documentației de urbanism PUG, conform prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 544/2001;
 • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentației de urbanism PUG conform Legii 544/2001.

 

 

PRIMAR,

Costan MORAR

 

Arhitect-Șef,

SZERVACZIUS Laszlo Victor

ANUNȚ PUBLIC nr. 1

 

Primăria Municipiului Dej

Data anunțului: 04.07.2023

 

 

 ELABORAREA și ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL

MUNICIPIUL DEJ, jud. Cluj

 

Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire  la elaborarea sau revizuirea  planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare, pentru elaborarea documentației de urbanism „REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM” al municipiului Dej , județul Cluj”.

 

Argumentare: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale.

 

Inițiator: Primăria Municipiului Dej.

 

Conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 46 alin (4) „Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității şi se corelează cu bugetul şi programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică”.

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OPINII ȘI PROPUNERI, în cadrul acestei etape, în perioada 05 – 31 iulie 2023, 26 de zile calendaristice, ACCESÂND ACEST LINK, QR_CODE sau să transmită la adresele menționate mai jos.

Responsabilitatea informării și consultării publicului revine:

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ
 • SERVICIUL de URBANISM prin arhitect-șef arh. Laszlo Victor Szervaczius
 • Adresa: Municipiul Dej, str. 1 Mai nr. 2, 405200, Dej, jud. Cluj, telefon (+40) 264 - 211790,

e-mail: primaria@dej.ro

 

Opiniile și propunerile populației sunt necesare  în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a studiilor de fundamentare și a documentației de urbanism P.U.G.

 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului sunt:

 • Implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare;
 • Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor;
 • Implicarea publicului în etapa aprobării documentației de urbanism PUG, conform prevederilor Legii 52/2003 și a Legii 544/2001;
 • Implicarea publicului în monitorizarea implementării documentației de urbanism PUG conform Legii 544/2001.

 

 

PRIMAR,

Costan MORAR

 

Arhitect-Șef,

Laszlo Victor SZERVACZIUS