Anunțuri

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, vă facem cunoscut că se convoacă şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc            

în data de  29 februarie  2024, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pe Strada Podgorenilor, Nr. 27.

2. Proiect de hotărâre privind modificare Plan Urbanistic de Detaliu, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local Nr. 132/2021 pe Strada Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 8

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada Unirii, Nr.14, Bloc B3, Parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului (la apartamentul 21).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada Mircea cel Bătrân, Nr. 2, Bloc N1, Parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului (la apartamentul 31).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada 1 Mai, Nr. 29, Bloc C70, Parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului (la apartamentul 1).

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada Mărășești, Nr. 2, Bloc J, Parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului (la apartamentul 56).

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 1 la Contractul de concesiune Nr. 6/27951 din 18 noiembrie 2019.

8 Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pentru prelungirea Autorizației de construire pentru S.C. MG TEC Industry S.R.L.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță juridică și de reprezentare a intereselor Municipiului Dej.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local Nr. 4 din 9 ianuarie 2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Spitalului Municipal Dej.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul IV al anului 2023.

12. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Dej pentru cumpărarea imobilului înscris în Cartea Funciară Nr. 65800 Dej, Nr. cadastral 65800.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe și a listei cuprinzând ordinea de prioritate în repartizarea locuințelor A.N.L. pentru tineri, destinate închirierii, în Municipiul Dej.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local Nr. 12 din 31 ianuarie 2024.

Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de 22 februarie 2024 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Depunere dosare finanțare nerambursabilă domeniul culte
Depunere dosare finanțare nerambursabilă domeniul culte

Primăria Municipiului Dej invită unitățile de cult din municipiul Dej, să depună proiecte pentru domeniul culte și documentația aferentă, în scopul rezolvării unor probleme urgente sau curente. Proiectele depuse vor fi evaluate și pe baza punctajelor obținute vor fi atribuite Contractele de finanţare nerambursabilă pe anul 2024.

Detalii privind depunerea documentației în vederea finanţării nerambursabile, pentru domeniul culte:

 

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul culte pe anul 2021 este prevăzute în:
 • O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr.125/2002;
 • H.G.nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru  aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 1. Valoarea fondurilor alocate: 491.000 lei
 2. Durata derulării proiectelor: 31 decembrie 2024
 3. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 19 martie 2024
 4. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Dej, Strada 1 Mai, Nr. 2, Biroul C.I.C. (Registratura)
 5. Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 20 martie 2024, ora 10:00, Primăria Municipiului Dej.
 6. Selecţia si  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare în perioada 21-26 martie 2024, rezultatele urmând a fi publicate pe sit-ul Primăriei Municipiului Dej - www.primariadej.ro.

Întreaga documentație necesară întocmirii dosarelor poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Dej,  https://www.primariadej.ro/ , Secțiunea Informații publice: Finanțare Culte- 2024 sau accesând link-ul: Finantare culte

 

Depunere dosare pentru finanțare nerambursabilă domeniul sport
Depunere dosare pentru finanțare nerambursabilă domeniul sport

Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniul sport. Având în vedere începerea competițiilor sportive și necesitatea unei cofinanțări din partea Municipiului Dej pentru buna desfășurare a activităților sportive perioada de depune a propunerilor de proiecte se reduce la 15 zile, minimul prevăzut în Legea 350/2005.

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație, social, sport pe anul 2023 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Suma totală de finanţare a contractelor pentru domeniul sport, în anul 2024, este în valoare de 850.000 lei
 3. Durata proiectelor: 31 decembrie 2024
 4. Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 19 martie 2024
 5. Adresa la care trebuie depuse și înregistratre propunerile de proiect: Primăria Municipiului Dej, Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C. (Registratura primăriei la parter)
 6. Data, si locul deschiderii propunerilor de proiect: 20 martie 2024, Primăria Municipiului Dej.
 7. Selecţia si  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor efectua de către o Comisie de evaluare, în perioada 21-26 martie 2024, rezultatele urmând a fi publicate pe sit-ul Primăriei Municipiului Dej - www.primariadej.ro.

 

Întreaga documentație se găsește pe site-ul Primăriei Municipale Dej, www.primariadej.ro, Secțiunea Informații publice- Finanțare nerambursabilă în baza Legii 350/2005-Proiecte sport 2024.

Depunere dosare pentru finanțare nerambursabilă domeniile cultură, educație și social
Depunere dosare pentru finanțare nerambursabilă domeniile cultură, educație și social

Primăria Municipiului Dej invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea Nr. 350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii Contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, educație și social.

 

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea Contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, educație și social pe anul 2024 este prevăzută de Art. 6 din Legea Nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Sursa de finanţare a contractelor-Bugetul local- și valoarea :

Cultură, educație, social: 54.000 lei

3.       Durata proiectelor: 31 decembrie 2024

4.       Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 19 martie 2024

5.       Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Strada 1 Mai Nr. 2, Biroul C.I.C. (Registratura primăriei)

6.       Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 20 martie 2024, ora 10:00, Primăria Municipiului Dej.

7.       Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în perioada 21-26 martie 2024.

Întreaga documentație pentru întocmirea proiectelor se găsește pe site-ul Primăriei Municipale Dej, www.primariadej.ro, Secțiunea Informații publice-Finanțare nerambursabilă în baza legii 350/2005 sau accesând link-ul: https://www.primariadej.ro/informatii-publice/55/finan%C8%9Bare-nerambursabil%C4%83-%C3%AEn-baza-legii-350-2005/

 

Evenimente dedicate „Zilei Naționale Constantin Brâncuși”
Evenimente dedicate „Zilei Naționale Constantin Brâncuși”

Primăria Municipiului Dej, organizează evenimente care marchează „Ziua Națională Constantin Brâncuși”, celebrată în data de 19 februarie, ziua de naștere a renumitului sculptor român.

În cadrul evenimentelor, luni, 19 februarie, în Sala Multimedia a Muzeului Municipal Dej,cu începere de la orele 10:00, 12:00 și 14:00 va rula un film documentar despre viața și opera sculptorului Constantin Brâncuși.

De asemenea Biblioteca Municipală Dej organizează în perioada 19 februarie – 1 martie expoziția ,, Brâncuși –sculptor universal”.

Evenimentele continuă joi, 22 februarie 2024, de la ora 17:00, la Galeria Muzeului Municipal Dej unde va avea loc  vernisajul expoziției „Icoane pe sticlă și port popular” semnată de Mariana Apostol. Expoziția va fi deschisă până în data de 2 martie 2024 și marchează inspirația artistică populară, acest concept fiind unul care a dat mari creații și mari creatori precum Constantin Brâncuși.  

Intrarea la evenimente este gratuită.

Informații despre Declarația unică 2024
Informații despre Declarația unică 2024

Declarația unică 212 privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

 Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se depune:

- prin mijloace electronice de transmitere la distanță (serviciul Spațiul Privat Virtual disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro .

- serviciul de depunere declarații on-line existent pe portalul e-guvernare.ro)

- în format hârtie, la registratura organului fiscal sau prin poștă (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire).

ANAF a publicat pe portalul propriu, la rubrica Asistență contribuabili/Declararea obligațiilor fiscale, un material informativ despre Declarația unică - Formular 212 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice,  static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Instructiuni_D212_2024.pdf

Contribuabilii, care nu dețin un calculator personal sau care nu dispun de o conexiune la internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscal, inclusive la Dej (lista completă a sediilor se regăsește pe site), cu ajutorul cărora pot efectua următoarele operațiuni:

 - înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;

- completarea Declarației Unice;

- depunerea Declarației Unice.

Mai mult, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență pentru depunerea Declarației unice 212.

Informații despre declarația unică 212 se pot obține:

-accesând link-ul:  pe înțelesul tuturor (anaf.ro)

-telefonic, apelând Call Center-ul de asistenta ANAF, la numărul 0314039160;

-prin formularul de contact disponibil atât pe portalul www.anaf.ro, în secțiunea Contact- Formular de contact, pentru persoanele fizice, cât și în Spațiul Privat Virtual accesibil persoanelor juridice și fizice.

-la structurile de asistenta pentru contribuabili din cadrul unităților fiscal teritoriale.

Lista imobilelor proprietate privata care se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investitii „Amenajare parcare strada Carpați în Municipiul Dej, Jud. Cluj"Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau al altui drept real
Lista imobilelor proprietate privata care se suprapun peste amplasamentul obiectivului de investitii „Amenajare parcare strada Carpați în Municipiul Dej, Jud. Cluj"Comisia de verificare a dreptului de proprietate sau al altui drept real

Lista de mai sus o puteți descărca în format PDF, de pe linkul următor Lista imobile

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS la Municipiul Dej”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS la Municipiul Dej”

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 februarie, ora 10 – 06 februarie, ora 10
Fenomene și zone vizate: intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, precipitații moderate cantitativ la munte

      Pe parcursul zilei de luni (5 februarie), vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării.
      La munte vor fi rafale de 70...100 km/h, iar în Transilvania, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei viteza vântului va atinge 65...75 km/h. În Crișana, Maramureș, Dobrogea, local în Banat și Moldova și în restul Olteniei și Munteniei vor fi intensificări locale și temporare, cu viteze în general de 55...60 km/h.
      În zona de munte temporar vor fi precipitații moderate cantitativ (15...20 l/mp). Vor predomina ploile, determinând topirea și cedarea apei din stratul de zăpadă, iar la peste 1700 m va ninge viscolit.

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Dej
Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din Municipiul Dej

Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, vă facem cunoscut convocă ședința ordinară a  Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data de 31 ianuarie 2024, ora 1300   

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Municipiului Dej.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea uitilizării excedentului bugetar al Liceului Tehnologic ”Someș” Dej.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Grădiniței cu Program Prelungit ”Paradisul Piticilor” Dej.

4 . Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Cultură și Agendei activităților cultural – artistice și a evenimentelor pe anul 2024.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuarea suprafeței imobilului situat în Dej, Strada Regina Maria, Nr. 6, înscris în C.F. Nr. 63461 Dej, cu Nr. topo 1117.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L. Nr. 70 din 30 mai 2023 privind obiectivele de investiții finanțate din credit.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Municipiului Dej și bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții pentru anul 2024.

 

Puncte suplimentare pe Ordinea de zi :

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Tetarom S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  la Adunarea Generală Ordinară  a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției:  "Reabilitare pasaj peste CF 400 Brașov – Dej – Satu Mare pe DN 1C km 61+451, în Municipiul Dej, Județul Cluj".

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a investiției:" Reabilitare pod peste Valea Uriului pe DN 1C și amenajare intersecție DN 1C –  DN 17, în Municipiul Dej, Județul Cluj ".

12.  Proiect de hotărâre  privind  constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local al domnului  Feier Iuliu Ioan, ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.161/2022 – aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții ”Amenajare parcare strada Carpați în Municipiul Dej, Județul Cluj”

 

Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 23 ianuarie 2024 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism, protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

Primar,

Morar Costan

 

 

 

Evenimente dedicate Unirii Principatelor Române
Evenimente dedicate Unirii Principatelor Române

Primăria Municipiului Dej în colaborare cu Cercul Metodic al profesorilor de istorie organizează marți, 23 ianuarie 2024, evenimente dedicate Unirii Principatelor Române din ianuarie 1859. Evenimentele se vor desfășura după următorul program:

Centrul Cultural ,,ARTA”

Orele 12:00-12:40- Simpozion cu tema: domnia lui Alexandru Ioan Cuza, prezintă:

•           Prof. Constantin Albinetz, Contextul internațional al unirii Principatelor Române

•           Prof. Huza Valeria, Domnia și reformele lui Alexandru Ioan Cuza

•           Sceneta intitulată Al. Ioan Cuza: OMUL și FAPTA, realizată de elevii Liceului Teoretic ,,Al. Papiu Ilarian”, prof. coord. Almășan Alexandrina și Prodan Marius

•           Moment artistic susținut de corul Liceului Teoretic ,,Al. Papiu Ilarian”, prof. Nan-Farkas Kinga

-Orele 12:40-13:00 -Hora Unirii în Piața Bobâlna cu participarea elevilor, profesorilor, participanților la simpozion

Muzeul Municipal Dej:

•           Ora 10:00 în Sala Multimedia a Muzeul Municipal Dej va rula mini documentarul, producție a TVR, „Unirea Principatelor Române din 1859”. Mini documentarul este al doilea episod din proiectul „Unirile Românilor”, proiect dedicat Centenarului Marii Uniri, în care Radu Găină şi echipa lui își propun un documentar dedicat Unirii Principatelor Române din 24 ianuarie 1859.

Biblioteca Municipală Dej:

•           Ora 10:00 Biblioteca Municipală Dej deschiderea expoziției de carte ,,Unirea Principatelor Române” din 24 ianuarie 1859.

Continuă depunerea actelor pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local
Continuă depunerea actelor pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

Primăria Municipiului Dej reamintește dejenilor care s-au înscris până în data de 29 septembrie 2023, pe site-ul AFM în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local,  că se pot depune actele în vederea casării autoturismele uzate.

Primăria Municipiului Dej a obținut finanțarea pentru 500 de autoturisme în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local, 303 dejeni înscriindu-se în program.

Până la această dată s-au depus la primărie 213 dosare. În urma analizării dosarelor de către comisia constituită în acest sens, un număr de 213 dosare au fost admise și 42 dosare au fost respinse, pentru neîndeplinirea condițiilor specificate în Ghidul de finanţare. Pentru un număr de 144 persoane, care au avut dosarele admise, au casat și radiat autoturismele, s-a virat în conturi suma de 3000 lei.

90 dejeni înscriși pe site-ul AFM în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local, nu au depus până în prezent actele aferente la Primăria Municipiului Dej. Lista persoanelor eligibile transmisă Primăriei Municipiului Dej de către Administrația Fondului de Mediu( AFM), a fost publicată pe site-ul www.primariadej.ro și se regăsește la următorul link: Lista persoane eligibile .

REAMINTIM! 

 • Pentru a putea beneficia de stimulentul de casare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie o persoană fizică cu domiciliu în municipiul Dej;

b) să dețină în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și să se afle în evidențele fiscale ale municipiului Dej, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) să nu aibă obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să nu fi obținut și nici să nu fie pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în program;

e) să nu fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) să se angajeze să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) să se angajeze că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

 • Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

 

 • Primăria Municipiului Dej a întocmit Procedura internă privind participarea persoanelor fizice, având calitatea de solicitanţi de finanţare în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi procesul de înregistrare al acestora.

 Procedura poate fi consultată  pe site-ul Primăriei Municipiului Dej, https://www.primariadej.ro/, Informații Publice, Programul Rabla Local sau accesând link-ul: Procedură internă .

Lista persoanelor eligibile, transmisă Primăriei Municipiului Dej de către Administrația Fondului de Mediu( AFM), a fost publicată pe site-ul www.primariadej.ro și se regăsește la următorul link: Lista persoane eligibile .

Conform procedurii interne( regulament) a Primăriei Municipiului Dej,  privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate,  persoanele fizice care se regăsesc pe lista comunicata de către AFM , pot ridica/descărca Cererea tip și lista documentelor necesare  ( Anexa nr.1 la Regulament ), în vederea depunerii dosarului astfel:
- de la Centrul de Informații pentru Cetățeni, din cadrul Primăriei Municipiului Dej, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00
- pot descărca formularul de Cerere tip, împreuna cu lista documentelor necesare de pe site-ul Primăriei Municipiului Dej, https://www.primariadej.ro/, Informații Publice, Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

- pot descărca formularul Cerere tip, împreuna cu lista documentelor necesare accesând link-ul: Cerere tip .

Depunerea cerererii tip şi a documentelor justificative se poate face:

- on-line prin expedierea pe adresa de e-mail: primaria@dej.ro,  a documentelor scanate, conţinând semnătura beneficiarului,

- fizic, la Registratura Primăriei Municipiului Dej, Str.1 Mai, Nr.2, Centrul de Informații pentru Cetățeni (CIC), zilnic de luni până vineri între orele 08:00-16:00;

După analiza cererilor și a documentelor aferente, persoanele fizice a căror dosare au fost declarate eligibile, parcurg următoarele etape:

a) încheie şi semnează contracte de finanţare cu Primăria Municipului Dej, prin (Anexa 2 la prezentul regulament);

b) casează autovehiculul numai prin intermediul colectorilor autorizaţi şi prezintă dovada casării, respectiv certificatul de distrugere;

c) radiază din circulaţie şi din evidenţa fiscală a Primăriei Municipiului Dej şi prezintă certificatul de radiere.

Ulterior, suma de 3.000 de lei va fi virată de către Primăria Municipiului Dej în contul bancar indicat de beneficiar.

 • Documente necesare:

 a) Cerere, Anexa nr.l la (regulament);

b) Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată "conform cu originalul" de către solicitant;

c) Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, semnate "conform cu originalul" de către solicitant;

d) în cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moştenitor etc.;

e) împuternicire notarială (dacă este cazul);

f) Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Impuneri încasări Control Persoane Fizice din cadrul Direcţiei economice a Primăriei Municipiului Dej care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local;

g) Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat;

h) Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare

i) Cazier Judiciar

 

 

 

DEZBATERE  PUBLICĂ – CONSULTAREA  POPULAȚIEI cu privire la Proiectul de Buget pentru anul 2024
DEZBATERE  PUBLICĂ – CONSULTAREA  POPULAȚIEI cu privire la Proiectul de Buget pentru anul 2024

NR. 2.140 din 16.01.2024

 

                                                            MUNICIPIUL  DEJ,

 

            In baza  Legii nr  421/28.12.2023-lege privind bugetul de stat pe anul 2024 publicată în M.O. 1187 din 29 decembrie 2023 și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , anunță

DEZBATERE  PUBLICĂ – CONSULTAREA  POPULAȚIEI cu privire la Proiectul de Buget pentru anul 2024 al Unității Administrativ-Teritoriale Dej și pentru unitățile subordonate.

            Locuitorii unității administrativ-teritoriale pot depune amendamente, propuneri, contestații privind proiectul de buget  prin e-mail la adresa primaria@dej.ro sau prin registratura instituției, până la data de 29.01.2024 ora 12 .

 

PRIMAR

MORAR  COSTAN

 

Anexe:

Formular online pentru colectarea de propuneri opinii recomandari

Lista de investiti 2024

Proiect buget institutii publice finantate integral din venituri proprii - CHELTUIELI

Proiect buget institutii publice finantate integral din venituri proprii - VENITURI

Proiect buget unitati de invatamant 2024

Propuneri Cheltuieli Sectiunea de Dezvoltare 2024

Propuneri Cheltuieli Sectiunea de Functionare 2024

Propuneri Cheltuieli Total 2024

Propuneri Venituri 2024

Informații autocare sau autobuze de înlocuire tren călători ruta Cluj Napoca- Episcopia Bihor
Informații autocare sau autobuze de înlocuire tren călători ruta Cluj Napoca- Episcopia Bihor

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. implementează amplul proiect de reconstrucție și electrificare a liniei de cale ferată Cluj Napoca- Oradea- Episcopia Bihor( frontieră), care presupune închideri totale de trafic pe anumite tronsoane și reducerea capacității de transport pe altele.

Începând cu data de 8 ianuarie operatorii de serviciu public de transport feroviar de călători Interregional și Transferoviar Călători au introdus serviciile de autocare sau autobuze de înlocuire tren de călători.

Informații privind Programul autobuzelor sau autocarelor de înlocuire pot fi studiate accesând link-urile:

InterRegional Călători sau la tel. 0264.596.775

Home - Transferoviar Călători (transferoviarcalatori.ro) sau la tel. 0238.434.380

CFR Călători pagina oficială. Mersul trenurilor. Bilete online. Oferte. Servicii (cfrcalatori.ro) sau la telefon 021.9521

 

Autobuzele și autocarele de înlocuire tren vor permite reintroducerea unor servicii publice de transport oferite în cadrul mersului de tren care au fost suspendate în condițiile capacității de transport pe timpul lucrărilor de modernizare a infrastructurii, iar biletele vor putea fi achiziționate și prin canalele de vânzări ale operatorilor de transport feroviar, inclusiv din zonele fără trafic pe perioada lucrărilor.

Titlurile de călătorie feroviare rămân valabile, indiferent dacă călătoria începe , în mod tradițional, pe calea ferată și se continuă cu un astfel de serviciu de înlocuire sau începe, în noile condiții legale, cu serviciul de înlocuire și se continuă pe calea ferată.