Documente și informații financiare

BUGET 2012 CHELTUIELI centralizat pe capitole, titluri si pe sectiuni.xls

buget 2012 pt. consiliu.xls

Centralizare Detaliere Buget 2012 autofinantate final.xls

Centralizare Detaliere Buget 2012 final.xls

Centralizare solicitari Buget 2012 final.xls

Centralizator cereri buget 2012 sport.xls

centralizator culte 2012.xls

Contul de executie - Venituri 31.03.2012.pdf

Contul de executie -Cheltuieli 31.03.2012.pdf

Grad indatorare.xls

LISTA INVESTITI 2011 - REALIZARI.xlsx

LISTA INVESTITI 2012 nr. 9.xls

Bilant.pdf

Cont de executie credite interne.pdf

Cont de executie venituri.pdf

Cont de rezultat patrimonial.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - VENITURI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - VENITURI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL SECTIUNEE DE DEZVOLTARE - CHELTUIELI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATEDIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - VENITURI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII - VENITURI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - VENITURI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE.pdf

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE DEZVOLTARE.pdf

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE.pdf

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA.pdf

I. PLATI RESTANTE.pdf

II. Sinteza platilor restante si arieratelor.pdf

S I T U A T I A platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.pdf

Situatia actiunilorpartilor sociale detinute directindirect de catre UAT, la operatorii economici ANEXA 31.pdf

Situatia Active datorii.pdf

Situatia activelor fixe amortizabile 35 a II.pdf

Situatia activelor fixe amortizabile 35 a.pdf

Situatia activelor fixe neamortizabile 35 b II.pdf

Situatia activelor fixe neamortizabile 35 b.pdf

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 03.pdf

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 04.pdf

Situatia modificarilor in structura Anexa 34.pdf

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Anexa 19 S 07.pdf

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare Anexa 19 S02.pdf

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare.pdf

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului.pdf

Anexa 1 Bilant.pdf

Anexa 2 - CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL.pdf

Anexa 27 titlul56.pdf

Anexa 3 - Flux de trezorerie.pdf

Anexa 4 Flux de trezorerie.pdf

Anexa 5 -DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA.pdf

Anexa 8- Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului.pdf

BUGET 2013 CHELTUIELI centralizat pe capitole, titluri si pe sectiuni.xls

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE SECTIUNEA DE DEZVOLTARE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI.pdf

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE.pdf

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE.pdf

LISTA INVESTITI 2013.xlsx

LISTA INVESTITI Aprobata de Consilieri Oct 2013.xlsx

PLATI RESTANTE PI.pdf

Plati restante PII.pdf

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice.pdf

Bilant.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI dezvoltare.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI functionare.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI functionare.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI dezvoltare.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI functionare.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI DEZVOLTARE.pdf

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI.pdf

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL.pdf

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII - Cheltuieli dezvoltare.pdf

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII functionare.pdf

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA.pdf

Plati restante.pdf

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE - Anexa 35 cod 26.pdf

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE - Anexa 35 cod 27.pdf

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE - Anexa 35 cod 28.pdf

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE - Anexa 35 cod 29.pdf

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice.pdf

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 03.pdf

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 04.pdf

Situatia modificarilor in structura activelor nete capitalurilor - Anexa 34.pdf

SITUATIA platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.pdf

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - Anexa 19 -07.pdf

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - Anexa 19.pdf

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului.pdf

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE -Anexa 22.pdf

BUGET 2016.pdf

Buget initial 2018.pdf

Indicatori trim I 2018 conform OMFP privind executia bugetelor locale.pdf

Indicatori trim II 2018 conform OMFP privind executia bugetelor locale.pdf

Buget 2020 total.pdf

Buget sectiunea de dezvoltare 2020.pdf

Buget sectiunea de functionare 2020.pdf

Registrul de evidenta a datoriei publice a unitatii administrativ teritoriale Dej la 31-12-2020.pdf

Registrul de evidenta a garantiilor locale.pdf

Buget cheltuieli sectiunea de dezvoltare-2022.pdf

Buget Cheltuieli sectiunea functionare 2022.pdf

Buget Cheltuieli total 2022 credit.pdf

Buget cheltuieli total-2022.pdf

Buget venituri-2022.pdf

Lista obiectivelor de investitii propuse a fi finantate din bugetul local-2022.pdf

Lista obiectivelor de investitii propuse a fi finantate din FEN.pdf

Anunt buget 2023-.pdf

ANUNT BUGET-.docx

Buget Cheltuieli 2023-.pdf

Buget Credit 2023-.pdf

Buget venituri 2023-.pdf

Lista investitii 2023-.pdf