Municipiul Dej dorește achiziția de Servicii de organizare spectacole cultural-artistice pentru evenimentul: Deschidere oficială a Parcului de agrement Bungăr și Ziua Tineretului.

Municipiul Dej dorește achiziția de Servicii de organizare spectacole cultural-artistice pentru evenimentul: Deschidere oficială a Parcului de agrement Bungăr și Ziua Tineretului.


Ofertantii care doresc sa participe la procedura vor descarca documentatia de atribuire de pe SICAP sau de pe site-ul primariei Dej, http://www.primariadej.ro/ sectiunea   Primaria Dej->ANUNTURI.  Solicitarile de clarificari se vor formula, pana cel tarziu in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, la adresa de email: centrulculturalartadej@gmail.roprimaria@dej.ro .  Nu se accepta solicitari de clarificari dupa aceasta data. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor fi incarcate pe site-ul primariei Dej, http://www.primariadej.ro/ sectiunea   Primaria Dej->ANUNTURI, cel tarziu in a 2 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula raspuns.

Ofertele vor fi depuse in plic inchis, opac, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, adica 10.04.2024 ora 11:00. Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor vor fi returnate nedeschise. Ofertele se vor depune la la Registratura Primariei municipiului Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj.