Raport preliminar proiecte sport 2024

Raport preliminar proiecte sport 2024


                                                                                                                                  RAPORT PRELIMINAR

cu privire la Lista proiectelor sportive selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă

 

Având în vedere ‘art. 5’ din Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Comisia de selecție înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 488 din data de 12 februarie  2024, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, stabilește că următoarele dosare au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și s-au calificat pentru obținerea finanțării nerambursabile din fonduri publice :

 

PROIECTE SPORTIVE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Punctajul obținut

Suma aprobată

1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

 97,6 puncte

900.000 lei

2.

Asoc. Club Sportiv „Vulturii” Dej

 67,2 puncte

14.000 lei

3.

Club Dans Sportiv „Latino Angels” Dej

 

 62 puncte

13.000 lei

Termenul de depunere a contestațiilor este de 3 zile de la aducerea la cunoștință a rezultatelor, iar termenul de rezolvare a contestațiilor este în termen de 5 zile lucrătoare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 51/1998.

 

COMISIA:

Albinetz Constantin – președinte

Rus Ovidiu - membru

Rus Laviniu – membru

Nagy Camelia – membru

Tecar Lucian – membru

 

Danciu Nicoleta – secretar