MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul ”CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL DEJ PRIN DECONTAMINAREA ȘI ECOLOGIZAREA SITULUI POLUAT ISTORIC DEJ-NORD”

MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul ”CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL DEJ PRIN DECONTAMINAREA ȘI ECOLOGIZAREA SITULUI POLUAT ISTORIC DEJ-NORD”