Proprietarii de fose septice trebuie să se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Proprietarii de fose septice trebuie să se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate


Primăria Municipiului Dej, informează că, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate( fosă septică)  au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Dej. 

 Termenele stabilite pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate, obligatorie atât pentru sistemele existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire, sunt următoarele:
   • 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. (art.11, alin.1);
   • 180 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, pentru proprietarii de sisteme individuale adecvate, construite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ (art.11, alin.2).

 
            În acest sens, Primăria Municipiului DEJ, a înființat registrul de evidență, iar înscrierile se realizează pe baza formularelor de înscriere a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul UAT  DEJ.

FORMULARELE  DE ÎNSCRIERE sunt disponibile la registratura primăriei, se pot descărca din partea de jos a anunțului sau de pe pagina de internet a instituției, www.primariadej.ro, Secțiunea: Acte necesare.

După completare și semnare, formularele pot fi depuse direct la Registratura Primăriei Municipiului Dej, zilnic de luni până vineri, între orele 08:00-16:00, sau pe adresa de e-mail: primaria@dej.ro.

            Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) - sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decât stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării și legislației specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”.

În conformitate cu prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 714/2022, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Formular FOSA SEPPTICA COLECTARE APE UZATE

Formular FOSA SEPTICA SI EPURARE