Se pot depune cereri pentru tichete sociale pe suport electronic

Se pot depune cereri pentru tichete sociale pe suport electronic


Primăria Municipiului Dej anunță că, prin programul guvernamental „Sprijin pentru România”, conform O.U.G nr. 63/2022, persoanelor vulnerabile le este oferit un sprijin material, acordat până la data de 31 decembrie 2022.

Acest sprijin constă în tichete sociale, pe suport electronic, cu valoare nominală de 250 lei, acordat o dată la două luni, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde.      

Următoarele categorii de persoane eligibile pot depune cereri, până la data de 25 a fiecărei luni, la Primăria Municipiului Dej, Direcția de Asistență Socială.   

- familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care NU beneficiază de alocație pentru susținerea familiei;

- familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei și care NU beneficiază de alocație pentru susținerea familiei;

 - persoanele fără adăpost.

Cererea și declarația pe proprie răspundere se pot prelua și depune, de către reprezentantul familiei, la sediul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Dej, strada 1 Mai, nr. 2,  zilnic de luni până vineri, între orele  09:00 – 14:00

Cerererile pot fi descărcate de pe următoarele linkuri :

Cerere tichete sociale anexa 1

Cerere tichete sociale anexa 2