Nunțile și botezurile se pot desfășura până la ora 02:00

Nunțile și botezurile se pot desfășura până la ora 02:00


 Nunțile și botezurile se pot desfășura până la ora 02:00

 Hotărârea nr. 135 din 04 iunie 2021 pentru completarea Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr. 130 adoptată în ședința extraordinară din 31.05.2021, privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 531/10.05.2021 cu modificările și completările ulterioare, pe raza județului Cluj.

 Începând cu data prezentei, în Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații Cluj nr. 130 din 31.05.2021 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 531/10.05.2021 cu modificările și completările ulterioare, pe raza județului Cluj, la art. 1, după litera p ), se introduce o nouă literă, litera p ^1), cu următorul cuprins: „ p ^1) În cazul evenimentelor private aferente nunților și botezurilor, activitățile prevăzute la literele l)—p) se pot desfășura până la ora 2,00; ”