Anunțuri

Licitații parcări
Licitații parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartier Dl. Florilor (locuri rămase libere după licitaţii).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul primăriei, camera 35 - Serviciul tehnic, începând cu data de 06 noiembrie 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 14 noiembrie 2018, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 15 noiembrie 2018, ora 1100.

Primar

Morar Costan

 

Licitații parcări
Licitații parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor  nou amenajate situate  pe strada ORIZONT în spatele blocului D1.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 1 NOIEMBRIE 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 9 NOIEMBRIE 2018, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 12 NOIEMBRIE 2018, ora 1100.

 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.11 -08.11.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.11 -08.11.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 02.11 -08.11.2018.

VINERI -  02.11.2018

ORA 16:00  JOHN WICK (”NU-L PROVOCA”,DRAMA/THRILLER , N. -15 ANI 97MIN. )

SÂMBĂTĂ - 03.11.2018

ORA 11:00           TAD THE LOST EXPLORER AND THE SECRET KING MIDAS (TAD EXPLORATORUL PIERDUT ȘI SECRETUL REGELUI MIDAS , ANIMAȚIE, SUBTITRAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  , A. G., 85 MIN.)

 

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MUILTE INFORMATII SUNATI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

 

ORA 16:00    PASSENGERS (”PASAGERII” ROMANCE/ ACTION/ SCI-FI, A.P.-12 ANI, 111 MIN. )

 

MARȚI - 06.11.2018

 

ORA 16:00  BROOKLYN (”BROOKLYN”, DRAMA/ROMANCE, A.G. , 101 MIN.)

 

MIERCURI -07.11.2018

 

ORA 16:00  DESCHIDEREA  VERNISAJULUI „PICTORAȘI DEJENI” , CERCUL DE PICTURĂ AL CLUBULUI COPIILOR DEJ COORDONATOR PROF. LOREDANA TOMȘA

 

 JOI-  08.11.2018

ORA 16:00  THE SHACK  (”CABANA ”,  DRAMA/FANTASY  A.P. -12.ANI, 127 MIN.)

 

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

 

Primar

  Morar Costan

 

Licitaţie  publică cu strigare- vânzare imobil str. Crângului nr.1 (bl.V03) cu terenul aferent
Licitaţie publică cu strigare- vânzare imobil str. Crângului nr.1 (bl.V03) cu terenul aferent

Municipiului Dej, aduce la cunoștința celor interesați că organizează Licitaţie  publică cu strigare pentru vânzare imobil str. Crângului nr.1 (bl.V03) cu terenul aferent

Denumirea și sediul vânzătorului – Municipiului Dej, județul Cluj, str. 1 Mai, nr. 2 (tel. 0264211790)

 Obiectul, locul unde se află imobilul ce urmează a fi vândut: 

  •    Imobil (bl.V03) cu terenul aferent  în suprafață de 3540 mp, situat în Dej, str. Crângului nr.1

Locul unde poate fi studiată documentația pentru licitație – sediul Primăriei Dej, camera nr. 25.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației – de la camera nr. 25 (persoană de contact – ec. Lazar Mihaela), începând cu data de 02.11.2018.

Documentele de capabilitate si participare la licitație

1). Pentru persoanele juridice:

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata taxei de participare la licitație;

-           Copie de pe chitanța, ordinul de plată vizat de bancă ori scrisoarea de garanție bancară, reprezentând achitarea garanției de participare;

-           Copie după cartea de identitate;

-           Certificatul   de  înmatriculare a ofertantului în Registrul Comerțului;

-           Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare

fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

-           Certificat privind achitarea taxelor și impozitelor locale eliberat de autoritățile locale;

-           Ultimul bilanț contabil depus, înregistrat și vizat la organul competent;

-           Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;-Anexa 2

-           Împuternicire notarială pentru participare la licitație – dacă este cazul;

-           Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 

            2). Pentru persoanele fizice:

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata taxei de participare la licitație;

-           Copie de pe chitanța, ordinul de plată ori scrisoarea de garanție bancară reprezentând achitarea garanției de participare;

-           Copie de pe actul de identitate

-           Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

-           Certificat privind achitarea taxelor și impozitelor locale eliberat de autoritățile locale;

-           Împuternicire notarială pentru participare la licitație – dacă este cazul și copia actului de identitate al ofertantului;

-           Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

Data și locul de primire al  documentelor  – Documentele se primesc până la data de 19.11.2018, ora 1000  la Registratura  Primăriei municipiului Dej.

Data, ora și locul licitației – Licitația publică cu strigare va avea loc în data de 20.11.2018, ora 1100 sediul Primăriei Dej, camera 41.

 

 

P R I M A R,

Ing. Morar Costan

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej, care va avea loc în data  de 31 octombrie 2018, ora  15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. Dej Nr. 52059.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. Dej Nr. 60652 și alipire la C.F. Dej Nr. 60701, situat în Municipiul Dej, Strada Câmpului.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Cluj, Municipiul Dej, Strada Fericirii Nr. 1”,necesari realizării lucrărilor tehnico – edilitare și sistematizării verticale.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții  C.N.I. S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din Strada Dealul Viilor Nr. 14, din Municipiul Dej, Județul Cluj.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale ”Avram Iancu”, Corp B, Strada Aurora Nr. 5, Municipiul Dej, Județul Cluj.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al Municipiului Dej.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local , al bugetului  instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al III-lea al anului 2018.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Dej și serviciile subordonate.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. în Municipiul Dej, Strada Constantin Brâncuși.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism pentru Construire Spălătorie auto, Platformă betonată și branșament utilități, generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Vâlcele Nr. 8, C.F. 61404, Nr. cad. 61404.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Dej și agenții economici/instituții, în vederea punerii în aplicare a proiectului ”Adoptă un spațiu verde”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor la Stația de reciclare.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cantității de 628 m.c. din 708 m.c. masă lemnoasă pe anul 2018 din trupul de pădure Cetan, Ighiș.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 23 din 27 martie 2014, conform Hotărârii Guvernului Nr. 18/2015, precum și nominalizarea a doi consilieri locali, reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Dej, în cadrul Grupului de Lucru Local Dej, privind Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2015 – 2020.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale Unității de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici și Centrul de zi de Socializare și petrecere a timpului liber ,conform H.G.867/2015.

16. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 25 octombrie  2018.

 

 

Primar,

ing. Morar Costan

 

Licitații parcări
Licitații parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţii publice privind închirierea parcărilor nou amenajate în diferite zone ale municipiului .

Pentru licitația privind parcările nou amenajate situate pe străzile Luceafărului și Crângului, bl. T10, caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 18 octombrie 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 26 octombrie 2018, ora 10:00.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 29 octombrie 2018, ora 11:00.

Pentru licitația privind parcările nou amenajate situate pe str.  Unirii, bl. D10 și A8, caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 19 octombrie 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 29 octombrie 2018, ora 10:00.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 30 octombrie 2018, ora 11:00.

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 19.10 -25.10.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 19.10 -25.10.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 19.10 -25.10.2018.

VINERI -  19.10.2018

ORA 16:00  WONDER WOMAN (”FEMEIA FANTASTICĂ”,DRAMA /FANTASY/ACTION, 3D, A.P. -12 ANI 141 MIN. )

 

SÂMBĂTĂ - 20.10.2018

ORA 11:00           FRATELE URS II ( ”FRATELE URS II”, ANIMAȚIE, DUBLAT IN LIMBA ROMÂNĂ,  , A. G., 74 MIN.

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI  ( PENTRU MAI MUILTE INFORMATII SUNATI LA NR 0264212525- MUZEUL MENICIPAL DEJ)

ORA 16:00    THE BIG SHOT (”BROKERII APOCALIPSEI” DRAMA/ ACTION/ COMEDY, A.P.-12 ANI, 125 MIN. )

MARȚI - 23.10.2018

ORA 16:00  CEL MAI DE PRET CADOU(”CEL MAI DE PRET CADOU”, DRAMA/ ROMANCE, A.P.-12 ANI, 113 MIN.)

 

MIERCURI - 24.10.2018

ORA 16:00 ANNIE (”ANNIE”,  FILM PENTRU COPII, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, COMEDY, A.G., 113 MIN.)

 

JOI-  25.10.2018

ORA 16:00 KINGSMAN THE SECRET SERVICE (KINGSMAN SERVICIUL SECRET,  ACTION /COMEDY A.P. -12.ANI, 123 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Licitaţie publică  privind închirierea parcărilor  nou amenajate pe strada Orizont
Licitaţie publică privind închirierea parcărilor nou amenajate pe strada Orizont

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ

 

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică

privind închirierea parcărilor  nou amenajate, situate  pe strada Orizont în spatele blocului D1

 

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 16 octombrie 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 24 octombrie 2018, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de25 octombrie 2018, ora 1100.

 

 

PRIMAR,

ing. Morar Costan

Licitaţie publică privind închirierea parcărilor nou amenajate pe strada Zefir
Licitaţie publică privind închirierea parcărilor nou amenajate pe strada Zefir

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ

 

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor nou amenajate

situate pe strada Zefir

 

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 17 octombrie 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 25 octombrie 2018, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 26 octombrie 2018, ora 1100.

 

 

PRIMAR,

ing. Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 12.10 -18.10.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 12.10 -18.10.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 12.10 -18.10.2018.

VINERI -  12.10.2018

ORA 16:00         THE MARTIAN ( ”MARȚIANUL”, 3D SCI/FI /ADVENTURE, A.G. 141 MIN. )

SÂMBĂTĂ - 13.10.2018

ORA 11:00           FRATELE URS ( ”FRATELE URS”, ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ A. G., 82MIN.)

ORA 16:00  INSURGENT (”INSURGENT” SCI/FI /ADVENTURE, A.P.-12 ANI, 115 MIN. )

MARȚI - 16.10.2018

ORA 16:00         DEAR ELEANOR (” SCRISORI PENTRU ELEANOR”, ADVENTURE / COMEDIE, A.P.-12, 86 MIN.)

MIERCURI - 17.10.2018

ORA 16:00         THE GAMBLER  (”JUCĂTORUL”, DRAMA /CRIME, A.P..-12 ANI., 106 MIN.)

JOI-  18.10.2018

ORA 16:00      A KIND OF MURDER ( ”O ALTFEL DE CRIMĂ”, DRAMA/ CRIME, N.-15., 91 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 05.10 -11.10.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 05.10 -11.10.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 05.10 -11.10.2018.

 

VINERI -  05.10.2018

 

ORA 17:00  MURDER ON THE ORIENT EXPRESS( ”CRIMA DIN ORIENT EXPRESS”, CRIME/MYSTERY/ACTION, A.P.- 12. 114 MIN. )

 

SÂMBĂTĂ - 06.10.2018

 

ORA 11:00           HUGO ( ”O CAPODOPERĂ”,  3 D., ADVENTURE/DRAMA, A. G., 126 MIN.)

 

ORA 16:00    BEN HUR(”BEN HUR” DRAMA/ ADVENTURE, A.P.-12 ANI, 118 MIN. )

 

MARȚI - 09.10.2018

 

ORA 17:00  BELLE (” BELLE”, DRAMA/ ROMANCE, A.G., 100 MIN.)

 

 

MIERCURI - 10.10.2018

 

ORA 17:00  THE CHOICE  (”ALEGEREA”, DRAMA /ROMANCE, A.P..-12 ANI., 106 MIN.)

 

JOI-  11.10.2018

 

ORA 17:00  CENTERSTAGE :ON POINTE ( ”MIRAJUL DANSULUI 3”, DRAMA/ MUSIC, A.G., 88 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Referendumul național privind revizuirea Constituției din perioada 6-7 octombrie 2018
Referendumul național privind revizuirea Constituției din perioada 6-7 octombrie 2018

Puteți consulta documentul care conține delimitearea și numerotarea secțiilor de votare din Municipiul Dej, în vederea Referendumului național privind revizuirea Constituției, aici .

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 28.09 -04.10.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 28.09 -04.10.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzelui Municipal Dej, în perioada 28.09 -04.10.2018.

VINERI -  28.09.2018

 

ORA 17:00  GEOSTORM( ”PERICOL GLOBAL”, SCI-FI/ACTION, 3D, A.P.- 12. 109 MIN. )

 

SÂMBĂTĂ - 29.09.2018

 

ORA 11:00           FIENDS ( ”PRIETENI PE VIAȚĂ”, ANIMAȚIE, ESTE SUBTITRAT IN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 76 MIN.)

 

ORA 16:00    JACK REACHER (”JACK REACHER UN GLONȚ LA ȚINTĂ” DRAMA/ ACTION/ CRIME, N. -15 ANI, 125 MIN. )

 

MARȚI - 02.10.2018

 

ORA 17:00  KINDERGARDEN COP II (” POLIȚIST DE GRADINIȚĂ II”, COMEDY, A.G., 96 MIN.)

 

 

MIERCURI - 03.10.2018

 

ORA 17:00  BY THE SEA (”PE MALUL MĂRII”, DRAMA /FANTASY, N.-15 ANI., 117 MIN.)

 

JOI-  04.10.2018

 

ORA 17:00  THE END OF THE TOUR ( ”SFÂRȘITUL TURULUI”, DRAMĂ, A.G., 101 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

 

 

Primar

  Morar Costan

 

Anunț privind Planul de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Cluj
Anunț privind Planul de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Cluj

Informare privind Legea Fondului Funciar
Informare privind Legea Fondului Funciar

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ

Nr.23948   din 25.09.2018                               

Compartimentul Agricol Fond Funciar

ANUNT

Primăria Municipiului Dej informează ca odata cu aparitia Legii 231/2018, pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, persoanele interesate care nu detin niciun act de proprietate, pentru:

         -Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti, precum  curtea si gradina din jurul acestora,

         -Terenurile situate in intravilanul localitatilor, aferente constructiilor edificate de catre fostele cooperative de productie, fostele asociatii economice intercooperatiste si fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

    a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

    b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;

    c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;

    d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale."

 

          Se pot  depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, in termen de 120 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a legii sus mentionate , respectiv  06 august 2018,  termen limita (04.12.2018).

           Dosarul pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate in baza Legii 231/2018, pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 se depune la sediul Primariei Municipiului Dej, Str.1 Mai, nr.1-2, jud.Cluj si va cuprinde urmatoarele documente;

-Cerere formulata de fiecare persoana indreptatita, personal sau prin mandatar, in cazul in care sunt mai multi mostenitori cererea se face in comun, fiind semnata de fiecare;

-Copie act de identitate, unde sunt mai multi mostenitori a tuturor mostenitorilor;

-Copii dupa actele de stare civila (certificate de nastere,casatorie, deces al autorului, in cazul mostenitorilor, certificat de mostenitor/calitate de mostenitor).

-Plan de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de catre o persoana autorizata in lucrari topografice;

-Declaratii autentice de martor;

-Copie registrul agricol perioada1945-1989

-Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca terenul solicitat nu face/a facut obiectul vreunei cauze aflate pe rolul instantelor de judecata si modul de solutionare, dupa caz;

-alte acte pertinente, concludente si verosimile din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat;

In cazul in care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare in original si cate o copie serox, semnata pentru conformitate, ramanand la dosar numai copiile acestora.

Cand cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria raspundere de catre solicitant.

 

PRIMAR

 MORAR COSTAN