Anunțuri

Intervenții pentru deszăpezire în municipiul Dej
Intervenții pentru deszăpezire în municipiul Dej

Primăria Municipiului Dej, prin Serviciul Administrării Domeniului Public (SADP) acționează pentru deszăpezire în toate zonele orașului. Acțiunea a fost demarată în cursul nopții și continuă.

8 utilaje de deszăpezire atât cu lamă cât și pentru distribuit material antiderapant lichid și solid pentru străzi și 2 pentru trotuare au acționat și acționează în teren în funcție de situație.

S-a acționat în prima fază, cu prioritate pe străzile principale, pentru a se asigura accesul mijloacelor de transport în comun și ulterior pe străzile secundare. Intervențiile pentru deszăpezire nu se pot derula simultan pe toate străzile, însă echipele SADP acționează permanent.

Orice problemă referitoare intervențiile pentru deszăpezire, în municipiul Dej, poate fi semnalată la numerele de telefon 0264 211790 sau 0731 311 797, urmând să se intervină cât mai rapid posibil în zona respectivă.

Programul casieriei primăriei în ultima zi din an
Programul casieriei primăriei în ultima zi din an

Primăria Municipiului Dej informează cetățenii persoane fizice și juridice că pot efectua operațiuni în numerar la Casieria Primăriei Municipiului Dej până joi, 31 decembrie, ora 09:30, programul casieriei fiind în acord cu reglementările din domeniul finanțelor publice, pentru această perioadă( OMFP 3155/2020).

În acest context programul Casieriei Primăriei Municipiului Dej la final de an este următorul:

Luni, 28 decembrie- miercuri, 30 decembrie- între orele 08:00-16:00;

Joi, 31 decembrie- între orele 08:00-09:30.

Informare Compania Națională de Căi Ferate-decizie expropriere
Informare Compania Națională de Căi Ferate-decizie expropriere

Informare Compania Națională de Căi Ferate-decizie expropriere

Adresa CFR

Ceremonie pentru eroii Revoluției din 1989, la Dej
Ceremonie pentru eroii Revoluției din 1989, la Dej

Cu ocazia împlinirii a 31 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989, marți, 22 decembrie 2020, începând cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor  Revoluției din  Piața 16 Februarie, se va desfășura o ceremonie simbolică organizată de Primăria Municipiului Dej şi Garnizoana Dej.

În semn de aleasă prețuire pentru eroii Florin Oșan și Kovacs Laszlo se va intona Imnul de Stat al României, se va oficia o slujbă de pomenire și se vor depune coroane de flori.

Ceremonia se va desfășura cu respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 22 decembrie  2020, ora 1300

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 2 la Contractul de concesiune Nr. 18/13479 din 22 aprilie 2003.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Iuliu Maniu, Nr. 7, Bl. G 40, Ap. 23, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului – cabinet medical”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de analiza a cererilor depuse în conformitate cu prevederile Legii Nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic "Someș" Dej în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej a imobilului Școala Gimnazială Nr. 5, proprietate publică a Municipiului Dej.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului primar Morar Costan în calitate de reprezentant de drept  al Municipiului Dej în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Județul Cluj Nr. 776/02.12.2020, Lot.3.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat care expiră pe parcursul anului 2021.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor Municipiului Dej, al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții.

10.Proiect de hotărâre de aprobare Regulament privind activitatea de capturare, adăpostire și valorificare a animalelor(cai,oi, măgari,porci, vaci etc)lăsate liber pe domeniul public sau privat al statului, la sesizarea persoanelor fizice și/sau juridice.

11. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 16 decembrie 2020 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Expoziția LEGO ,,Vedetele flotei stelare -2020” la Muzeul Municipal Dej
Expoziția LEGO ,,Vedetele flotei stelare -2020” la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej în colaborare cu Asociaţia Brickenburg organizează cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă o expoziție de LEGO.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 21 decembrie 2020 – 28 ianuarie 2021, de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00.

Expoziția ,,Vedetele flotei stelare -2020” este dedicată modelelor de nave cosmice din universul Star Wars, construite din piese LEGO.

Expoziția a fost prezentată online în cadrul evenimentului ,,Noaptea Muzeelor” ediția 2020, la Muzeul Municipal Dej, iar din această lună poate fi văzută la muzeul dejean.

Organizatorii expoziției roagă vizitatorii să respecte regulile de protecție și distanțare din incinta muzeului: purtarea măștii, dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei  la intrarea în instituție, termometrizarea la intrarea în instituție, accesul a 5 persoane la interval de 15 minute.

 

 

 

Recomandări ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru sezonul rece
Recomandări ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru sezonul rece

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la construirea, exploatarea și întreținerea coșurilor pentru evacuarea fumului și a altor mijloace de încălzire   

În urma scăderii temperaturilor pe timpul nopții, se recomandă cetățenilor care utilizează la încălzirea locuințelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuințe:

 1. Asigurați verificarea, curăţarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum de către o persoană specializată;
 2. Nu folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba  și evitați supraîncărcarea acesteia;
 3. Nu folosiți soba decât cu ușița închisă;
 4. Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în fața ușiței;
 5. Nu așezași în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
 6. Stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința;
 7. Nu adormiți niciodată cu soba aprinsă;
 8. Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist sau cumpărați altele noi;
 9. Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;
 10. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați, cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcțiune;

 

Măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru perioada sezonului de sărbători

Sărbătorile de iarnă sunt momentele magice ce reunesc familia în jurul unui simbol: bradul de Crăciun!

Pentru a nu acoperi clinchetul clopoțeilor cu zgomotul produs de sirenele mașinilor de pompieri, trebuie să fie respectate următoarele reguli de prevenire a incendiilor:

 • Nu aprindeți lumânări sau artificii în bradul de Crăciun sau în apropierea acestuia, indiferent de natura acestuia, natural sau artificial;
 • Nu utilizați decorațiuni electrice cu defecțiuni sau improvizații! Puteți provoca astfel un incendiu;
 • Nu amplasați bradul de Crăciun în apropierea unor surse de căldură: sobe, calorifere sau alte mijloace de încălzire;
 • Se interzice copiilor jocul cu petarde, artificii sau alte tipuri de pocnitori artizanale;
Dejenii care își plătesc până în 15 decembrie integral impozitele și taxele locale pot beneficia de scutire la majorări și penalități
Dejenii care își plătesc până în 15 decembrie integral impozitele și taxele locale pot beneficia de scutire la majorări și penalități

Primăria Municipiului Dej informează cetățenii persoane fizice și juridice că pot beneficia de scutire de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, si alte obligații datorate bugetului local.

Pentru a beneficia de scutire contribuabilii persoane fizice și juridice trebuie să depună până în data de 15 decembrie, o cerere în acest sens la Registratura Primăriei Municipiului Dej și să achite integral, sumele datorate la bugetul local.

 • Pentru persoanele fizice cererea trebuie însoțită de o copie a actului de identitate.
 • Pentru persoanele juridice cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

a) codul unic de înregistrare fiscală (copie);

b) actul de constituire;

c) statutul societății;

d) situațiile financiare pentru perioada de referință (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori);

e) documente justificative care să ateste achitarea obligațiilor de plată principale;

f) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că societatea comercială/cooperatista nu se află în stare de insolvență, lichidare, sau dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

g) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că societatea nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/furnizor de ajutor/instanță de judecată de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperata;

h) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, în care să se indice expres faptul că societatea nu desfășoară activități exceptate de prezenta schemă, nici ca sector de activitate principal și nici ca sector de activitate secundar;

i) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada de referință (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori).

Solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL DEJ – 49 STRĂZI”
Solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL DEJ – 49 STRĂZI”

MUNICIPIUL DEJ, cu sediul în MUNICIPIUL DEJ, strada 1 MAI, nr. 2, județul CLUJ, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu apentru proiectul “MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL DEJ – 49 STRĂZI” JUDEȚUL CLUJ, realizat în municipiul Dej, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 si la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DEJ, str. 1Mai, nr. 2, camera 36 , zilnic de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00.

 

Primar

ing. Morar COSTAN

 

Modificare program cu publicul la Casa Locală de Pensii Dej
Modificare program cu publicul la Casa Locală de Pensii Dej

Primăria Municipiului Dej anunță modificarea programului cu publicul la Casa Locală de Pensii Dej, în actualul context epidemiologic.

Astfel, începând cu data de 7 decembrie 2020, Casa Locală de Pensii Dej va avea program cu publicul zilnic de LUNI până VINERI, în intervalul orar 08:00-12:00.

Informații suplimentare de la Casa Locală de Pensii Dej se pot obține la telefon : 0264/211.669/int.1-stabiliri pensii, 2-plăți pensii, 3-verificări pensii, 4-evidență contribuabili sau email dej.dej@cnpp.ro.

 

Alegeri parlamentare 2020 – site-ul Autorității Electorale Permanente
Alegeri parlamentare 2020 – site-ul Autorității Electorale Permanente

Pentru informații privind alegerile parlamentare, care se vor desfășura în data de 6 decembrie 2020 vă rugăm accesați link-ul

www.roaep.ro

 

Fără manifestări publice tradiționale de Ziua Națională a României, la Dej
Fără manifestări publice tradiționale de Ziua Națională a României, la Dej

Primăria Municipiului Dej informează că anul acesta cu ocazia Zilei Naționale a României, nu vor fi organizate manifestările publice tradiționale, în acord și cu respectarea prevederilor ultimei Hotărâri a Guvernului României, privind prelungirea stării de alertă, conform căreia ,, se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României în municipiul București, cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum și în municipiile reședință de județ, cu participarea a cel mult 100 de persoane, fără participarea publicului”.

Ziua Națională a României este cea mai importantă zi pentru noi românii, pe care indiferent de vreme și vremuri o simțim și o trăim fiecare în sufletele noastre.

Este o perioadă dificilă și neplăcută pentru fiecare dintre noi și pentru întreaga comunitate, însă respectând regulile și măsurile recomandate de autorități vom reuși să trecem cu bine împreună peste această provocare.

Din 24 noiembrie se distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde
Din 24 noiembrie se distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde

Primăria Municipiului Dej anunță demararea acțiunii de distribuire a tichetelor sociale pentru masă caldă, în conformitate cu OUG nr. 115 /2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Distribuirea tichetelor sociale pentru mese calde are loc începând cu data de 24.11.2020, la Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Dej( poarta 2), zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 09:00-13:00.

 Beneficiarii tichetelor sunt persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari de maximum 800 lei lunar.

 Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă pentru destinatarii finali este de 180 de lei/lună.

Ridicarea tichetelor se face personal în baza actului de identitate.

Pentru o bună desfăşurare a activităţii de distribuire, administrația locală roagă cetățenii să respecte  măsurile de protecţie și distanțare şi să aibă asupra lor cartea/buletinul de identitate în original.

Anunț
Anunț

MG TEC INDUSTRY SRL  anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul  ”Înfiinţare unitate de producţie pentru MG TEC INDUSTRY SRL” propus a fi realizat in Dej, str Leon Birnbaum nr 4, judetul CLuj.

Tipul deciziei posibile luate de APM CLuj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.

Raportul privind impactul asupra mediului, poate fi consultat la sediul APM CLUJ din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud Cluj, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13:00, si la sediul MG TEC INDUSTRY SRL din loc Dej, str. Vaii nr.2, JUD Cluj, in zilele de luni-vineri intre orele 9-13:00.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul MG TEC INDUSTRY SRL, pe strada Vaii nr. 2, loc Dej,  judetul Cluj, in data de 21.12.2020, incepand cu orele 16:00. Se va putea participa si online, iar link-ul pentru participarea online la sedinta de dezbatere publica va fi disponibil pe site-ul www.mgtecindustry.ro, inainte cu 2-3 zile.

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Cluj, din Calea Dorobantilor, nr.99, loc Cluj-Napoca, jud Cluj in zilele luni-vineri, intre orele 9-13.00, pana la data de 21.12.2020.

 

Hotărârile CJSU Cluj nr. 90 și nr. 91 din 18 noiembrie 2020
Hotărârile CJSU Cluj nr. 90 și nr. 91 din 18 noiembrie 2020

Hotărârile CJSU Cluj nr. 90 și nr. 91 din 18 noiembrie 2020, privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României

În urma adresei Direcției de Sănătate Publică Cluj, privind rata incidenței cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, CJSU a dispus aplicarea pe o perioadă de 14 zile a unor măsuri, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, în funcție de rata de incidență cumulată înregistrată de fiecare UAT.

În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5 /1000 de locuitori:

a. organizarea şi desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;

b. organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție;

c. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri;

d. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri;

e. măsurile prevăzute la lit. c) și d) se aplică şi operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f. prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. e);

g. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

h. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori:

a. organizarea şi desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

b. organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

c. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spațiului;

d. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spațiului;

e. măsurile prevăzute la lit. c) și d) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f. prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la lit. e)

g. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

h. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori:

a. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu participarea publicului este interzisă;

b. organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

c. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

d. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

e. măsurile prevăzute la lit. c) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f. pentru operatorii economici prevăzuți lit. c), d) și e) se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

g. prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la lit. e);

h. nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

i. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Unitățile administrativ-teritoriale pentru care au fost dispuse aceste măsuri sunt cuprinse în anexele hotărârii.

Textul integral al Hotărârii poate fi vizualizat aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr-90-din-18...

Având în vedere situația epidemiologică generată de coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare de 10,38 cazuri la 1000 de locuitori în municipiul Gherla, avizul de prelungire a carantinării zonale emis de INSP, CJSU Cluj a propus prin Hotărârea nr.91 prelungirea măsurii de carantină zonală instituită prin Ordinul nr. 4.659.818 din 4 noiembrie 2020, începând cu data de 19.11.2020, ora 05.00, pentru o perioadă de 7 zile.

Este delegat Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Cluj pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru prelungirea pe o perioadă de 7 zile, a măsurii de carantinare zonală pentru municipiul Gherla, din județul Cluj.

Textul integral al Hotărârii poate fi vizualizat aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr-91-din-18...