Anunțuri

Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 28 ianuarie  2021, ora 1300

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Dej, pentru anul școlar 2021 – 2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantrului Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Tetarom S.A.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentantului Municipiului Dej în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Centrul Agro – Transilvania S.A. Cluj.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. 1, Capitolul IV, art. 470, alin. (5), la HCL 131/22.12.2020 privind aprobarea taxelor locale pe autovehicule de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pe anul 2021.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local ce se vor efectua pe domeniul public sau privat al Municipiului Dej, de către persoanele beneficiare de venit minim garantat, conform prevederilor Legii Nr. 416/2001, pe anul 2021.

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui teren aflat în proprietatea domnului Todica Alexandru Florin și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Dej.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, str.Mărășești, nr.9, Bl.F2, parter, pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.

8.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în Cartea Funciară nr.63657 Dej.

9.Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în Cartea Funciară nr.52244  Dej.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrii imobilului situat în Municipiul Dej, str.Mircea cel Bătrân, înscris În cf Dej 60087 cu număr cadastral 60087.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2021.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului Spitalului Municipal Dej în anul 2021.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Construire pod peste valea Jichis(Salca) pe strada Slatinei, in Municipiul Dej”

14.Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 22 ianuarie 2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Anunț consultare publică
Anunț consultare publică

Consultare publică în vederea finalizării Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier pe sectorul de drum național care traversează localitatea

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., cu sediul în bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, organizează în perioada 15.01.2021-29.01.2021 consultări publice în vederea finalizării Planurilor de acțiune pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier în localitățile traversate de drumurile naționale care au înregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de autovehicule, în conformitate cu prevederile legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient.

 

Propunerile de Planuri de acțiune și hărțile de zgomot pot fi consultate la adresele de internet: http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/e-cerere/accesul-la-informatiile-de-interes-public/harti-strategice-de-zgomot și http://management-zgomot.cnadnr.ro.

 

Publicul interesat poate transmite comentarii / opinii / observaţii privind documentele menţionate, în scris:

 

 • la sediul CNAIR SA. din București, bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod poștal 010873,
 • prin fax la nr. 021.312 09 84 sau
 • prin e-mail la adresa: management-zgomot@andnet.ro până la data de 29.01.2021, ora 16:00.   

 

Finalizare proiect ,,Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”
Finalizare proiect ,,Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”

Primăria Municipiului Dej a finalizat implementarea proiectului ”Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”, proiect  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

      Scopul proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Dej, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Rezultatele:

 •  Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local.
 • Arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de documente, portal web platformă integrată
 • Retro-digitalizarea unui număr de cca. 20.000 dosare;
 •  Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului pentru aplicarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.
 • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local.

    Valoarea totală a proiectului este de 2.309.136 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cofinanțarea eligibilă a Municipiului Dej este în valoare de 46 182,72 lei.

Soluțiile informatice implementate în cadrul proiectului pot fi accesate pe site-ul Primăriei Municipiului Dej www.primariadej.ro, secțiunea Servicii online.

 

Intervenții pentru deszăpezire în municipiul Dej
Intervenții pentru deszăpezire în municipiul Dej

Primăria Municipiului Dej, prin Serviciul Administrării Domeniului Public (SADP) acționează pentru deszăpezire în toate zonele orașului. Acțiunea a fost demarată în cursul nopții și continuă.

8 utilaje de deszăpezire atât cu lamă cât și pentru distribuit material antiderapant lichid și solid pentru străzi și 2 pentru trotuare au acționat și acționează în teren în funcție de situație.

S-a acționat în prima fază, cu prioritate pe străzile principale, pentru a se asigura accesul mijloacelor de transport în comun și ulterior pe străzile secundare. Intervențiile pentru deszăpezire nu se pot derula simultan pe toate străzile, însă echipele SADP acționează permanent.

Orice problemă referitoare intervențiile pentru deszăpezire, în municipiul Dej, poate fi semnalată la numerele de telefon 0264 211790 sau 0731 311 797, urmând să se intervină cât mai rapid posibil în zona respectivă.

Programul casieriei primăriei în ultima zi din an
Programul casieriei primăriei în ultima zi din an

Primăria Municipiului Dej informează cetățenii persoane fizice și juridice că pot efectua operațiuni în numerar la Casieria Primăriei Municipiului Dej până joi, 31 decembrie, ora 09:30, programul casieriei fiind în acord cu reglementările din domeniul finanțelor publice, pentru această perioadă( OMFP 3155/2020).

În acest context programul Casieriei Primăriei Municipiului Dej la final de an este următorul:

Luni, 28 decembrie- miercuri, 30 decembrie- între orele 08:00-16:00;

Joi, 31 decembrie- între orele 08:00-09:30.

Informare Compania Națională de Căi Ferate-decizie expropriere
Informare Compania Națională de Căi Ferate-decizie expropriere

Informare Compania Națională de Căi Ferate-decizie expropriere

Adresa CFR

Ceremonie pentru eroii Revoluției din 1989, la Dej
Ceremonie pentru eroii Revoluției din 1989, la Dej

Cu ocazia împlinirii a 31 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989, marți, 22 decembrie 2020, începând cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor  Revoluției din  Piața 16 Februarie, se va desfășura o ceremonie simbolică organizată de Primăria Municipiului Dej şi Garnizoana Dej.

În semn de aleasă prețuire pentru eroii Florin Oșan și Kovacs Laszlo se va intona Imnul de Stat al României, se va oficia o slujbă de pomenire și se vor depune coroane de flori.

Ceremonia se va desfășura cu respectarea reglementărilor în vigoare privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 22 decembrie  2020, ora 1300

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 2 la Contractul de concesiune Nr. 18/13479 din 22 aprilie 2003.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Iuliu Maniu, Nr. 7, Bl. G 40, Ap. 23, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului – cabinet medical”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de analiza a cererilor depuse în conformitate cu prevederile Legii Nr. 15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Liceului Tehnologic "Someș" Dej în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej a imobilului Școala Gimnazială Nr. 5, proprietate publică a Municipiului Dej.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării domnului primar Morar Costan în calitate de reprezentant de drept  al Municipiului Dej în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Județul Cluj Nr. 776/02.12.2020, Lot.3.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat care expiră pe parcursul anului 2021.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor Municipiului Dej, al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții.

10.Proiect de hotărâre de aprobare Regulament privind activitatea de capturare, adăpostire și valorificare a animalelor(cai,oi, măgari,porci, vaci etc)lăsate liber pe domeniul public sau privat al statului, la sesizarea persoanelor fizice și/sau juridice.

11. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 16 decembrie 2020 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Expoziția LEGO ,,Vedetele flotei stelare -2020” la Muzeul Municipal Dej
Expoziția LEGO ,,Vedetele flotei stelare -2020” la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej în colaborare cu Asociaţia Brickenburg organizează cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă o expoziție de LEGO.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 21 decembrie 2020 – 28 ianuarie 2021, de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00.

Expoziția ,,Vedetele flotei stelare -2020” este dedicată modelelor de nave cosmice din universul Star Wars, construite din piese LEGO.

Expoziția a fost prezentată online în cadrul evenimentului ,,Noaptea Muzeelor” ediția 2020, la Muzeul Municipal Dej, iar din această lună poate fi văzută la muzeul dejean.

Organizatorii expoziției roagă vizitatorii să respecte regulile de protecție și distanțare din incinta muzeului: purtarea măștii, dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei  la intrarea în instituție, termometrizarea la intrarea în instituție, accesul a 5 persoane la interval de 15 minute.

 

 

 

Recomandări ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru sezonul rece
Recomandări ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență pentru sezonul rece

Măsuri de apărare împotriva incendiilor la construirea, exploatarea și întreținerea coșurilor pentru evacuarea fumului și a altor mijloace de încălzire   

În urma scăderii temperaturilor pe timpul nopții, se recomandă cetățenilor care utilizează la încălzirea locuințelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuințe:

 1. Asigurați verificarea, curăţarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum de către o persoană specializată;
 2. Nu folosiți decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba  și evitați supraîncărcarea acesteia;
 3. Nu folosiți soba decât cu ușița închisă;
 4. Așezați o tăviță metalică în fața sobei, în fața ușiței;
 5. Nu așezași în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
 6. Stingeți focul din sobă înainte de a părăsi locuința;
 7. Nu adormiți niciodată cu soba aprinsă;
 8. Verificați integritatea aparatelor și mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt defecte, reparați-le cu ajutorul unui specialist sau cumpărați altele noi;
 9. Decuplați aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuința sau de a adormi;
 10. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați, cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcțiune;

 

Măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru perioada sezonului de sărbători

Sărbătorile de iarnă sunt momentele magice ce reunesc familia în jurul unui simbol: bradul de Crăciun!

Pentru a nu acoperi clinchetul clopoțeilor cu zgomotul produs de sirenele mașinilor de pompieri, trebuie să fie respectate următoarele reguli de prevenire a incendiilor:

 • Nu aprindeți lumânări sau artificii în bradul de Crăciun sau în apropierea acestuia, indiferent de natura acestuia, natural sau artificial;
 • Nu utilizați decorațiuni electrice cu defecțiuni sau improvizații! Puteți provoca astfel un incendiu;
 • Nu amplasați bradul de Crăciun în apropierea unor surse de căldură: sobe, calorifere sau alte mijloace de încălzire;
 • Se interzice copiilor jocul cu petarde, artificii sau alte tipuri de pocnitori artizanale;
Dejenii care își plătesc până în 15 decembrie integral impozitele și taxele locale pot beneficia de scutire la majorări și penalități
Dejenii care își plătesc până în 15 decembrie integral impozitele și taxele locale pot beneficia de scutire la majorări și penalități

Primăria Municipiului Dej informează cetățenii persoane fizice și juridice că pot beneficia de scutire de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, si alte obligații datorate bugetului local.

Pentru a beneficia de scutire contribuabilii persoane fizice și juridice trebuie să depună până în data de 15 decembrie, o cerere în acest sens la Registratura Primăriei Municipiului Dej și să achite integral, sumele datorate la bugetul local.

 • Pentru persoanele fizice cererea trebuie însoțită de o copie a actului de identitate.
 • Pentru persoanele juridice cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

a) codul unic de înregistrare fiscală (copie);

b) actul de constituire;

c) statutul societății;

d) situațiile financiare pentru perioada de referință (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori);

e) documente justificative care să ateste achitarea obligațiilor de plată principale;

f) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că societatea comercială/cooperatista nu se află în stare de insolvență, lichidare, sau dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricții asupra activităților sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziția creditorilor;

g) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, prin care beneficiarul certifică faptul că societatea nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/furnizor de ajutor/instanță de judecată de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperata;

h) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, în care să se indice expres faptul că societatea nu desfășoară activități exceptate de prezenta schemă, nici ca sector de activitate principal și nici ca sector de activitate secundar;

i) o declarație pe propria răspundere, dată de reprezentantul legal al întreprinderii unice beneficiare, în formă scrisă și autentificată la notar, privind orice alt ajutor de minimis primit pe perioada de referință (anul curent și ultimii doi ani fiscali anteriori).

Solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL DEJ – 49 STRĂZI”
Solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL DEJ – 49 STRĂZI”

MUNICIPIUL DEJ, cu sediul în MUNICIPIUL DEJ, strada 1 MAI, nr. 2, județul CLUJ, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu apentru proiectul “MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL DEJ – 49 STRĂZI” JUDEȚUL CLUJ, realizat în municipiul Dej, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 si la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DEJ, str. 1Mai, nr. 2, camera 36 , zilnic de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00.

 

Primar

ing. Morar COSTAN

 

Modificare program cu publicul la Casa Locală de Pensii Dej
Modificare program cu publicul la Casa Locală de Pensii Dej

Primăria Municipiului Dej anunță modificarea programului cu publicul la Casa Locală de Pensii Dej, în actualul context epidemiologic.

Astfel, începând cu data de 7 decembrie 2020, Casa Locală de Pensii Dej va avea program cu publicul zilnic de LUNI până VINERI, în intervalul orar 08:00-12:00.

Informații suplimentare de la Casa Locală de Pensii Dej se pot obține la telefon : 0264/211.669/int.1-stabiliri pensii, 2-plăți pensii, 3-verificări pensii, 4-evidență contribuabili sau email dej.dej@cnpp.ro.

 

Alegeri parlamentare 2020 – site-ul Autorității Electorale Permanente
Alegeri parlamentare 2020 – site-ul Autorității Electorale Permanente

Pentru informații privind alegerile parlamentare, care se vor desfășura în data de 6 decembrie 2020 vă rugăm accesați link-ul

www.roaep.ro

 

Fără manifestări publice tradiționale de Ziua Națională a României, la Dej
Fără manifestări publice tradiționale de Ziua Națională a României, la Dej

Primăria Municipiului Dej informează că anul acesta cu ocazia Zilei Naționale a României, nu vor fi organizate manifestările publice tradiționale, în acord și cu respectarea prevederilor ultimei Hotărâri a Guvernului României, privind prelungirea stării de alertă, conform căreia ,, se permite organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naționale a României în municipiul București, cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum și în municipiile reședință de județ, cu participarea a cel mult 100 de persoane, fără participarea publicului”.

Ziua Națională a României este cea mai importantă zi pentru noi românii, pe care indiferent de vreme și vremuri o simțim și o trăim fiecare în sufletele noastre.

Este o perioadă dificilă și neplăcută pentru fiecare dintre noi și pentru întreaga comunitate, însă respectând regulile și măsurile recomandate de autorități vom reuși să trecem cu bine împreună peste această provocare.