Anunțuri, comunicate și evenimente

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 22.02.2019 -28.02.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 22.02.2019 -28.02.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 22.02.2019 -28.02.2019.

VINERI- 22.02.2019

ORA 16:00     CONFERINȚĂ  AVON

SÂMBĂTĂ - 23.02.2019

ORA 11:00     AVIOANE, DIN LUNEA DE DEASUPRA ( ANIMAȚIE, ESTE DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 88 MIN.)

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII SUNAȚI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

ORA 16:00  TERMINATOR GENISIS (ACTION / SCI/FI ,3D ,N.-15 ANI, 126 MIN. )

MARȚI - 26.02.2019

ORA 16:00 DRIVE HARD  (” ȘOFERUL” COMEDY/DRAMA, N.-15.ANI,  116 MIN.)

MIERCURI -27.02.2019

ORA 16:00 HOW TO BE SINGLE (”CUM SĂ FII SINGUR ȘI FERICIT ”, ROMANCE/COMEDY, A.G., 105 MIN.)

 JOI-  28.02.2019

ORA 16:00  CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (” ÎNTÂLNIRE DE GRADUL TREI”, SCI/FI/DRAMA, N.-15., ANI., 132MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

 

 

 

Anunț licitație bloc Vo3
Anunț licitație bloc Vo3

Municipiului Dej, aduce la cunoștința celor interesați că organizează licitaţie  publică cu strigare pentru VÂNZARE IMOBIL STR. CRÂNGULUI NR.1 (BL.V03) CU TERENUL AFERENT

Denumirea și sediul vânzătorului – Municipiului Dej, județul Cluj, str. 1 Mai, nr. 2 (tel. 0264211790)

Obiectul, locul unde se află imobilul ce urmează a fi vândut: 

   

  • Imobil (bl.V03) cu terenul aferent în suprafață de 3540 mp, situat în Dej, str. Crângului nr.1

 

Locul unde poate fi studiată documentația pentru licitație – sediul Primăriei Dej, camera nr. 25.

 

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației – de la camera nr. 25 (persoană de contact – ec. Lazar Mihaela), începând cu data de 22.02.2019.

 

Documentele de capabilitate și participare la licitație

1). Pentru persoanele juridice:

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata taxei de participare la licitație;

-           Copie de pe chitanța, ordinul de plată vizat de bancă ori scrisoarea de garanție bancară, reprezentând achitarea garanției de participare;

-           Copie după cartea de identitate;

-           Certificatul de  înmatriculare a ofertantului în Registrul Comerțului;

-           Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare

fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

-           Certificat privind achitarea taxelor și impozitelor locale eliberat de autoritățile locale;

-           Ultimul bilanț contabil depus, înregistrat și vizat la organul competent;

-           Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

-           Împuternicire notarială pentru participare la licitație – dacă este cazul;

-           Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 

            2). Pentru persoanele fizice:

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata contravalorii caietului de sarcini;

-           Copie de pe chitanța reprezentând plata taxei de participare la licitație;

-           Copie de pe chitanța, ordinul de plată ori scrisoarea de garanție bancară reprezentând achitarea garanției de participare;

-           Copie de pe actul de identitate

-           Dovada privind achitarea obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

-           Certificat privind achitarea taxelor și impozitelor locale eliberat de autoritățile locale;

-           Împuternicire notarială pentru participare la licitație – dacă este cazul și copia actului de identitate al ofertantului;

-           Indicarea unui cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație în termen de 5 zile de la semnarea contractului de vânzare cumpărare de către ofertantul câștigător.

 

Data și locul de primire al documentelor – Documentele se primesc până la data de 12.03.2019, ora 1000  la Registratura  Primăriei municipiului Dej.

 

 

Data, ora și locul licitației – Licitația publică cu strigare va avea loc în data de 13.03.2019, ora 1100 sediul Primăriei Dej, camera 41.

 

 

 

P R I M A R,

Ing. Morar Costan

Ziua Națională Constantin Brâncuși va fi marcată la Dej
Ziua Națională Constantin Brâncuși va fi marcată la Dej

Primăria Municipiului Dej organizează, marți, 19 februarie 2019, activități dedicate Zilei Naționale Constantin Brâncuși.

În incinta Muzeului Municipal Dej, în sala multimedia va rula, între orele 09:00- 13:00, documentarul „Constantin Brâncuși. Coloana sau lecția despre infinit”, creație premiată de Uniunea Cineaștilor din România în anul 2001, la categoria „Film mărturie”. Proiecția filmului se adresează profesorilor și elevilor dejeni, care vor participa organizat la acest eveniment cultural, dar și dejenilor iubitori de artă. Filmul este o producție Cinepub în regia și scenariul lui Laurențiu Damian. Firul documentarului se concentrează pe momentul octombrie 1996, atunci când „Coloana fără sfârşit” a fost demontată. După patru ani de expertize tehnice, lucrările de restaurare au fost iniţiate în toamna anului 2000 şi finalizate la începutul iernii. Documentarul surprinde acest proces, probabil unic, în contextul mai larg al operei şi personalității lui Constantin Brâncuși.

Tot în cadrul muzeului va fi deschisă o expoziție de artă plastică intitulată: Opera lui Constantin Brâncuși în viziunea ,,Pictorașilor dejeni”. Expoziția organizată de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Dej în colaborare cu Clubul Copiilor Dej va fi deschisă la ora 13:30. Totodată, Biblioteca Municipală Dej va găzdui o expoziție de carte dedicate operei, vieții și imaginii marelui sculptor român Constantin Brâncuși.

 

Primar

Morar Costan

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2019
ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2019

Primăria municipiului Dej  organizează în data de 26 februarie  2019, ora 12:00,  în Sala de consiliu a Primăriei Municipiului Dej o dezbatere publică privind proiectul de buget local pe anul 2019.

 

       În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Dej  supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :

 

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019.

-iniţiator Primar: Morar Costan

 

Proiectul de hotărâre iniţiat, expunerea de motive, precum şi rapoartul compartimentului de specialitate, sunt afişate la sediul Primăriei Municipiului Dej  și pe site-ul primăriei Municipiului Dej şi pot fi consultate de persoanele interesate.

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 26.02.2019 , pe adresa Primăria Municipiului Dej, str. 1 Mai nr.2,jud.Cluj  sau la adresa de e-mail: primaria@ dej.ro.

 

 Pentru vizualizarea documentelor accesați următoarele link-uri:

Buget propus la parte de VENITURI 2019

Buget propus la parte de Cheltuieli 2019

Buget propus la parte de CHELTUIELI - sectiunea de dezvoltare 2019

Buget propus la parte de CHELTUIELI - sectiunea de functionare 2019

Expunere de motive

Proiect de hotarare de aprobare a bugetului pe anul 2019

Propuneri lista de investitii pe anul 2019

Raport de specialitate

 

                                               P R I M A R

                                        MORAR COSTAN

Se distribuie laptele praf gratuit
Se distribuie laptele praf gratuit

Primăria Municipiului Dej informează că a reluat distribuirea laptelui praf gratuit repartizat de Direcţia de Sănătate Publică, pentru copii cu vârsta până la 1 an.

Distribuirea laptelui se realizează zilnic între orele 8:00- 16:00, la Cantina de Ajutor Social situată în Piața Bobâlna.

Laptele praf formulă pentru sugari se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicul de familie.  

 

 

Primar

Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 15.02.2019 -21.02.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 15.02.2019 -21.02.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 15.02.2019 -21.02.2019.

                             VINERI- 15.02.2019

ORA 16:00  FANTASTIC 4 ( CEI PATRU FANTASTICI, ADVENTURE/ACTION, A.G., 96 MIN)

 

                             SÂMBĂTĂ - 16.02.2019

ORA 11:00          TROLLS ( ANIMAȚIE, ESTE DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A. G., 88 MIN.)

 

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII SUNAȚI LA NR. 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

 

ORA 16:00  JOHN WICH 2( CRIME / THRILLER, N.-15 ANI, 117 MIN. )

 

MARȚI - 19.02.2019

 

ORA 16:00    THE INTERN  (” INTERNUL”, COMEDY/DRAMA, A.G.,

 116 MIN.)

 

                               MIERCURI -20.01.2019

ORA 16:00  KINDERGARDEN COP 2 (”POLIȚIST DE GRĂDINIȚĂ 2”, ACTION/COMEDY, A.G., 96 MIN.)

 

 

 JOI-  21.01.2019

ORA 16:00   DON ’T BREATHE (” OMUL DIN ÎNTUNERIC”, HORROR, N.-15., ANI., 85 MIN.)

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Anunt pentru agenții economici
Anunt pentru agenții economici

În conformitate cu prevederile legale privind desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață, Primăria Municipiului Dej informează că:

Toţi agenţii economici, persoane fizice şi juridice, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Dej au obligaţia de a obţine acordul de funcţionare care se emite de către Primarul Municipiului Dej.

Pentru agenţii economici autorizaţi prelungirea termenului de valabilitate a acordului de funcţionare se face până la data de 31 martie a fiecărui an.

 Încălcarea acestor prevederi constituie contravenţii şi se sancţionează conform prevederilor legale.

Documentaţia necesară emiterii acordului şi a fişei de valabilitate se depune la camera 12.

 De asemenea, agenții economici care au depus documentațiile sunt invitați să își ridice de la camera 12 acordurile de funcționare și/sau fișele de valabilitate emise.       

                                                                 PRIMAR ,                                                                   

 Morar Costan

Expoziție la Galeria de Artă Dej
Expoziție la Galeria de Artă Dej

Galeria de Artă Dej găzduiește joi, 14 februarie, ora 17:00, vernisajul expoziției de artă textilă "ARTA PENTRU COMUNITATE". Expoziția cu vânzare cuprinde lucrări realizate de Smaranda Popescu și are scop caritabil.

Expoziția va putea fi vizitată la Galeria de Artă Dej în perioada 14 februarie- 8 martie, de luni până vineri, între orele 08:00-16:00. 

Orașe înfrățite