Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Se demontează instalaţiile de pe bradul din Piaţa Bobâlna

Primăria Municipiului Dej a demarat demontarea bradului din centrul municipiului. În cursul zilei de astăzi 19 ianuarie, sunt dezasamblate instalaţiile ornamentale, iar în cursul zilei de mâine, 20 ianuarie, va fi demontat bradul şi transportat ulterior la Centrul de reciclare deşeuri .

Unirea Principatelor Române va fi sărbătorită vineri la Dej

Primăria Municipiului Dej şi Cercul Pedagogic al Profesorilor de Istorie Dej organizează vineri, 20 ianuarie, manifestări omagiale dedicate Unirii Principatelor Române. Evenimentul va avea loc în Sala Mare a Primăriei Municipiului Dej cu începere de la ora 12:00 şi se va desfăşura după următorul program:     

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiectul privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra terenurilor atribuite beneficiarilor de loturi pentru construire locuinta care nu au respectat prevederile art. 6 alin. (1) din Legea 15/2003 republicata, însoțit de Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a terenului situat in Dej, str. A. Muresanu, nr. 39, in suprafata de 396 mp inscris in CF nr. 59717 Dej, in vederea construirii unei locuinte, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Anunț proiect HCL

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind aprobarea redistribuirii lotului pentru construire locuinta situat in Dej, str. G. Manzat, nr. 6, in baza Legii nr. 15/2003 republicata, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Ziua Unirii Principatelor Rom\ne