Ședință de îndată a Consiliului Local

Ședință de îndată a Consiliului Local


Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  24 martie, 2020, ora 1500 , cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Dej și al Spitalului Municipal Dej.