Anunț

Anunț


Primăria Municipiului Dej, titular al Proiectului  ”Amenajare iaz și traseu pietonal”, propus a fi amplasat în Municipiul Dej, Strada Fragilor F.N., județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul  ”Amenajare iaz și traseu pietonal” propus a fi amplasat în municipiul Dej, Strada Fragilor F.N., județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților Nr. 99, în zilele de luni – joi, între orele 9 – 14, vineri între orele 9 – 12 precum și la următoarea adresa de internet: http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la Proiectul deciziei de încadrere în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.