Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 30 mai 2019, ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, actualizate după aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 114/2018, pentru proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic ”Someș” Dej, Municipiul   Dej, județul Cluj”;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special doamnei RUS CLAUDIA la Adunarea Generală a Acționarilor Societății Transurb S.A. Dej, din data de 31 mai 2019, ora 1300 ;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei contractelor de închiriere pentru beneficiarii loturilor atribuite în baza Legii Nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei de teren situată în Municipiul Dej, Strada Traian Nr. 26, în suprafață de 132 m.p.;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a trei parcele de teren în suprafață totală de 8.510 m.p., înscrise în C.F. Nr. 52271, C.F. Nr.52272, C.F. Nr. 52273, în vederea extinderii Cimitirului din Dealul Florilor;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local, al Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al IV-lea al anului 2018;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local, al Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al I al anului 2019;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Dej și Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii suprafeței de 62 m.p. din patrimoniul public al Municipiului Dej în patrimoniul privat al Municipiului Dej;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. Nr. 50201 și concesionarea fără licitație publică pentru extindere construcție, a suprafeței de 307 m.p.;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional la Procesul verbal de predare - primire Nr. 25.491/11 octombrie 2007;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune Nr. 22/18.797 din 3 noiembrie 2014;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de    consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Municipiului Dej, în perioada evaluării cererilor de finanțare și pe perioada implementării contractelor de finanțare din fonduri europene;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al Municipiului Dej”, cod SMIS 125016;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului  cheltuielilor legate        de proiectul „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al Municipiului Dej”,  cod SMIS 125016;
 16. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale. 

 

    Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 23 mai 2019.