Certificate de urbanism

Număr :   106
Data :   13.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Doc.Tehnica pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANSAMENTE SUBTERANE DE APA, GAZ, EN.ELECTRICA SI RACORD DE CANALIZARE
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt. MEDAN FLAVIA-IOANA)
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   VICTOR MOTOGNA
Număr topografic :   56671
Valabil :   6
Număr :   107
Data :   12.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Doc.Tehnica pt.Autorizare de Construire MODIFICARE BRANSAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRICA
Solicitant :   SDEE TRANS. N S.A.(pt.C.N.C.F. CFR)
Localitate :   CLUJ-NAPOCA
Strada clădirii :   MIHAI EMINESCU
Număr topografic :   50611
Valabil :   12
Număr :   104
Data :   12.04.2018
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. ȘI D.T.O.E. PT. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ D+P+M, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
Solicitant :   CÎMPEAN DANIEL și soția CÎMPEAN DORINA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   PAJIȘTEI
Număr topografic :   55089
Valabil :   24
Număr :   105
Data :   12.04.2018
Necesar pentru :   SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN GARAJ IN ATELIER AUTO- VULCANIZARE ( fără executare lucrări de construcții )
Solicitant :   S.C. SVN SERVICE AUTO SRL
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   1 MAI
Număr topografic :   50606
Valabil :   12
Număr :   108
Data :   12.04.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Proiect pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANSAMENT DE APA SI RACORD CANAL
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt.DUMITRU ADRIAN-TR.)
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   CANALULUI
Număr topografic :  
Valabil :   12
Număr :   103
Data :   11.04.2018
Necesar pentru :   INFORMARE
Solicitant :   S.C. TMIC INSTALATORUL S.R.L.
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   LIVIU REBREANU
Număr topografic :  
Valabil :   12
Număr :   102
Data :   05.04.2018
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. PT. AMENAJARE IZVOR STRADA BISTRIȚEI ÎN MUNICIPIUL DEJ
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   BISTRIȚEI
Număr topografic :   61524
Valabil :   24
Număr :   078
Data :   30.03.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Documentati Tehnica pt. Autorizare Construire DOTARE CU BRANSAMENTE DE UTILITATI (APA, GAZ, EN.ELECTRICA SI RACORD DE CANALIZARE)
Solicitant :   MEDAN FLAVIA-IOANA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   VICTOR MOTOGNA
Număr topografic :   56670
Valabil :   12
Număr :   101
Data :   29.03.2018
Necesar pentru :   ALIPIRE TERENURI ÎNSCRISE ÎN CF 62151, CF 55035 ȘI CF 62013 SI OPERATIUNI NOTARIALE
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   ECATERINA TEODOROIU
Număr topografic :   62151,55035,62013
Valabil :   12
Număr :   98
Data :   29.03.2018
Necesar pentru :   ALIPIRE TERENURI ÎNSCRISE ÎN CF 62091 ȘI CF 62102 SI OPERATIUNI NOTARIALE
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   -
Număr topografic :   62091,62102
Valabil :   12
Număr :   99
Data :   29.03.2018
Necesar pentru :   ALIPIRE TERENURI ÎNSCRISE ÎN CF 62094 ȘI CF 62101 SI OPERATIUNI NOTARIALE
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   -
Număr topografic :   62094,62101
Valabil :   12
Număr :   100
Data :   29.03.2018
Necesar pentru :   ALIPIRE TERENURI ÎNSCRISE ÎN CF 62092 ȘI CF 62103 SI OPERATIUNI NOTARIALE
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   -
Număr topografic :   62092,62103
Valabil :   12
Număr :   96
Data :   27.03.2018
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. și D.T.O.E. pentru LOCUINȚĂ PARTER , ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
Solicitant :   MARTON RAMONA și soțul ALEXANDRU
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   HUHUREZ (VIILE DEJULUI)
Număr topografic :   61466
Valabil :   24
Număr :   95
Data :   27.03.2018
Necesar pentru :   INTOCMIRE Proiect pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANSAMENT DE APA SI RACORD DE CANALIZARE
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt.VAIDA VALER)
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   GRIVITEI
Număr topografic :   68002
Valabil :   12
Număr :   93
Data :   27.03.2018
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE P.U.Z. PT. INTRODUCEREA TERENULUI DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN
Solicitant :   POPAN IONUȚ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   CÂMPULUI
Număr topografic :   52337
Valabil :   24