Certificate de urbanism

Număr :   97
Data :   01.04.2019
Necesar pentru :   OPERAȚIUNI NOTARIALE : DEZMEMBRARE IMOBIL
Solicitant :   FARCAȘ MARIN VASILE și soția ROXANA IULIA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   KADAR JOZSEF
Număr topografic :   62090
Valabil :   12
Număr :   99
Data :   01.04.2019
Necesar pentru :   PLAN URBANISTIC ZONAL ;INTOCMIRE D.T.A.C. și D.T.O.E. pentru LOCUINȚĂ P+M , ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
Solicitant :   COSMA SALOMEEA FELICIA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   Podgorenilor
Număr topografic :   62762
Valabil :   24
Număr :   98
Data :   01.04.2019
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. PT.Renovare fatada principala si gang acces. La apartamentul 2- realizare accces nou la parter si pivnita din curtea imobilului de la nr. 11 si schimbare de destinatie din locuinta in spatiu comercial, inlocuire tamplarie, modifica
Solicitant :   SAVAN GAVRIL SI VALERIA IULIANA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   AVRAM IANCU
Număr topografic :   51235,51235-C1,51235-C1-U3, 55958
Valabil :   24
Număr :   95
Data :   27.03.2019
Necesar pentru :   INFORMARE
Solicitant :   CENTRUL PENTRU TESTAREA SOIURILOR DEJ
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   DUMBRAVA ROSIE
Număr topografic :   1665/1/1,1665/2/1, 1666/1/1,1666/1/3,1666/2/1
Valabil :   24
Număr :   96
Data :   27.03.2019
Necesar pentru :   SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CAMARA IN BAIE ( fără executare lucrări de construcții )
Solicitant :   DAN VIORICA DOMNICA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   TIBLESULUI
Număr topografic :   61812
Valabil :   12
Număr :   94
Data :   27.03.2019
Necesar pentru :   SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINTA IN SPATIU PRESTARI SERVICII -ORGANIZARE EVENIMENTE PT. COPII ( fără executare lucrări de construcții )
Solicitant :   TRESCOVAN LOREDANA RAMONA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   FLORILOR
Număr topografic :   1237/2
Valabil :   12
Număr :   92
Data :   27.03.2019
Necesar pentru :   INTOCMIRE Doc.Tehnicat pt.Autorizare de Construire DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERAN DE GAZ
Solicitant :   S.C. DELGAZ S.A. (pt. POP MIHAELA-G.)
Localitate :   SĂSARM
Strada clădirii :   CANALULUI
Număr topografic :   55229
Valabil :   12
Număr :   93
Data :   27.03.2019
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. ȘI D.T.O.E. PT. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI
Solicitant :   TODEREAN MIHĂEȘTEAN MARCELA și soțul ȘTEFAN ALEXAN
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   VICTOR MOTOGNA
Număr topografic :   56672
Valabil :   24
Număr :   84
Data :   26.03.2019
Necesar pentru :   OPERAȚIUNI NOTARIALE : DEZMEMBRARE IMOBIL
Solicitant :   S.C. FARCAȘ M&R CONSTRUCT S.R.L.
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   KADAR JOZSEF
Număr topografic :   62089
Valabil :   12
Număr :   91
Data :   26.03.2019
Necesar pentru :   INTOCMIRE Proiect pt.Autorizare de Construire BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Solicitant :   S.C. DELGAZ S.A.(pt.BALLA MARTA-ESZTERA)
Localitate :   BISTRITA
Strada clădirii :   SOMCUTULUI
Număr topografic :   62645
Valabil :   12
Număr :   90
Data :   26.03.2019
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. PT. EXTINDERE (TERASĂ), MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI MANSARDARE LOCUINŢĂ FAMILIALĂ P
Solicitant :   PUȚANU MARIANA
Localitate :   ROVINARI
Strada clădirii :   ȘOMCUTULUI
Număr topografic :   58637
Valabil :   24
Număr :   85
Data :   26.03.2019
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.D. și D.T.O.E. PENTRU LOCUINȚĂ Ds+P (C1) ; ÎNTOCMIRE D.T.A.C. ȘI D.T.O.E. PENTRU LOCUINȚĂ Ds+P
Solicitant :   ROB MIRCEA LASLO și soția ANA
Localitate :   Valea Vinului
Strada clădirii :   LIVEZII (OCNA DEJ)
Număr topografic :   58753
Valabil :   24
Număr :   86
Data :   26.03.2019
Necesar pentru :   MODIFICARE PR. AUTORIZAT CU A.C. 96/08.06.2017 - '' SCHIMB. DE DEST. DIN CASĂ ÎN CLĂDIRE CU FUNCȚIUNI MIXTE-COMERȚ, SERVICII,BIROURI; AMENAJARE Ds, EXTINDERE, ETAJARE ȘI MANSARDARE CORP C1; MODIF. LUCRĂRI REALIZ. CU A.C. 977/2001 CU ETAJARE CORP C2
Solicitant :   MORAR ȘTEFAN și soția IOANA
Localitate :   CUZDRIOARA
Strada clădirii :   ECATERINA TEODOROIU
Număr topografic :   58628
Valabil :   24
Număr :   89
Data :   26.03.2019
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.D. PENTRU CORP C2 - GRAJD ; ÎNTOCMIRE D.T.A.C. ȘI D.T.O.E. PENTRU LOCUINȚĂ Ds+P CU GARAJ ȘI ANEXĂ-ȘOPRON parter
Solicitant :   MOLDOVAN LEONTINA MARIANA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   VEVERITEI (OCNA DEJ)
Număr topografic :   53980
Valabil :   24
Număr :   83
Data :   25.03.2019
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T..A.C. PENTRU ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ
Solicitant :   BOJUC VOLODEA și soția CLAUDIA ALINA
Localitate :   DEJ
Strada clădirii :   DECEBAL
Număr topografic :   cad.62594
Valabil :   24