Autorizaţii de construire

Număr :   133
Data :   08.05.2019
Necesar pentru :   INTRARE ÎN LEGALITATE pentru DESFIINȚARE ANEXĂ - C2 ( MAGAZIE ȘI COTEȚE )
Valoare :   93120.00
Proiectant :   S.C. GABY C.L. IMPEX S.R.L.
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   MOCAN ELENA
Valabilitate :   12
Dată începere :   08.05.2019
Dată terminare. :   08.05.2019
Număr :   126
Data :   03.05.2019
Necesar pentru :   EXTINDERE SI MODIFICARI INTERIOARE LOCUINTA P+E, IMPREJMUIRE
Valoare :   145349.00
Proiectant :   S.C. G&T CREATOR SRL
Durata lucrărilor :   60
Solicitant :   FRENTIU IOIEL EUSEBIU si ANGELA RAMONA
Valabilitate :   12
Dată începere :   07.05.2019
Dată terminare. :   07.05.2019
Număr :   127
Data :   03.05.2019
Necesar pentru :   EXTINDERE CONDUCTA SUBTERANA DE DISTRIBUTIE GAZ SI DOTARE CU 3 BRANȘAMENTE SUBTEARANE DE GAZ
Valoare :   17275.75
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. S.C. FARCAȘ M&R CONSTRUCT S.R.L.)
Valabilitate :   12
Dată începere :   08.05.2019
Dată terminare. :   08.05.2019
Număr :   128
Data :   03.05.2019
Necesar pentru :   EXTINDERE CONDUCTA SUBTERANA DE DISTRIBUTIE GAZ SI DOTARE CU 2 BRANȘAMENTE SUBTEARANE DE GAZ
Valoare :   9126.34
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. FARCAȘ MARIN-VASILE)
Valabilitate :   12
Dată începere :   08.05.2019
Dată terminare. :   08.05.2019
Număr :   123
Data :   25.04.2019
Necesar pentru :   LOCUINȚĂ Ds+P, ÎMPREJMUIRE, FOSĂ SEPTICĂ ȘI ORGANIZAREA EXECUȚIEI
Valoare :   156820.00
Proiectant :   S.C. MUNDOR ARHITECT S.R.L.
Durata lucrărilor :   60
Solicitant :   KONTRAI TIBOR JOZSEF și soția EVA-JOLAN
Valabilitate :   12
Dată începere :   16.05.2019
Dată terminare. :   16.05.2019
Număr :   124
Data :   25.04.2019
Necesar pentru :   LOCUINȚĂ P+Ms, ÎMPREJMUIRE
Valoare :   187712.00
Proiectant :   SC PROCONS EDIL SRL
Durata lucrărilor :   36
Solicitant :   GASPAR MARIAN ANDREI
Valabilitate :   12
Dată începere :   23.05.2019
Dată terminare. :   23.05.2019
Număr :   122
Data :   25.04.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   1781.06
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. TARŢA NARCIS-IOAN)
Valabilitate :   3
Dată începere :   25.04.2019
Dată terminare. :   25.04.2019
Număr :   125
Data :   25.04.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   1815.74
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A.(pt. SĂLĂJAN PATRICIU-AURELIAN)
Valabilitate :   12
Dată începere :   02.05.2019
Dată terminare. :   02.05.2019
Număr :   115
Data :   24.04.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   2179.87
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. TARŢA NARCIS-IOAN)
Valabilitate :   3
Dată începere :   24.04.2019
Dată terminare. :   24.04.2019
Număr :   116
Data :   24.04.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTEARAN DE GAZ
Valoare :   1983.35
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. SUTEU DANIEL)
Valabilitate :   3
Dată începere :   24.04.2019
Dată terminare. :   24.04.2019
Număr :   117
Data :   24.04.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   1781.06
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt.TARŢA MARIUS-GABRIEL)
Valabilitate :   3
Dată începere :   24.04.2019
Dată terminare. :   24.04.2019
Număr :   114
Data :   24.04.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   2058.49
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. MORARIU GABRIELA-LILIANA)
Valabilitate :   3
Dată începere :   24.04.2019
Dată terminare. :   24.04.2019
Număr :   118
Data :   24.04.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUPRATERAN DE GAZ
Valoare :   1084.39
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. IACOB SIMINA-ANDREEA)
Valabilitate :   12
Dată începere :   25.04.2019
Dată terminare. :   25.04.2019
Număr :   119
Data :   24.04.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   1798.40
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. ROMAN NATALIA-ALINA)
Valabilitate :   12
Dată începere :   25.04.2019
Dată terminare. :   25.04.2019
Număr :   120
Data :   24.04.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   1769.50
Proiectant :   S.C. ELENMARC S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. CSIBI LEVENTE)
Valabilitate :   12
Dată începere :   25.04.2019
Dată terminare. :   25.04.2019