Autorizaţii de construire

Număr :   248
Data :   23.11.2018
Necesar pentru :   ȘARPANTĂ ȘI ÎNVELITOARE PESTE BLOC R1, sc. D
Valoare :   16807.00
Proiectant :   S.C. PROCONS EDIL S.R.L.
Durata lucrărilor :   36
Solicitant :   ASOCIATIA DE PROPRIETARI bl R1, sc. D
Valabilitate :   12
Dată începere :   16.01.2019
Dată terminare. :   16.01.2019
Număr :   241
Data :   22.11.2018
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. PENTRU REABILITARE LOC DE JOACĂ STR. MIRON COSTIN, FĂRĂ NUMĂR
Valoare :   67534.06
Proiectant :   PFA BĂLAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Valabilitate :   12
Dată începere :   22.11.2018
Dată terminare. :   22.11.2018
Număr :   242
Data :   22.11.2018
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. PENTRU AMENAJARE LOC DE JOACĂ STR. TEILOR, FĂRĂ NUMĂR
Valoare :   91827.81
Proiectant :   PFA BĂLAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Valabilitate :   12
Dată începere :   22.11.2018
Dată terminare. :   22.11.2018
Număr :   243
Data :   22.11.2018
Necesar pentru :   ÎNTOCMIRE D.T.A.C. PENTRU AMENAJARE LOC DE JOACĂ STR. STEJARULUI
Valoare :   64790.25
Proiectant :   PFA BĂLAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Valabilitate :  
Dată începere :   22.11.2018
Dată terminare. :   22.11.2018
Număr :   237
Data :   21.11.2018
Necesar pentru :   Lucrari de constructii in vederea conformarii la cerinta esentiala de calitate „ Securitate la incendiu”
Valoare :   101811.75
Proiectant :   SCTOPALIS ENGINEERING SRL
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
Valabilitate :   12
Dată începere :   21.11.2018
Dată terminare. :   21.11.2018
Număr :   238
Data :   21.11.2018
Necesar pentru :   CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE INCINTĂ
Valoare :   137117.97
Proiectant :   S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   S.C. INSTAL EXPERT S.R.L.
Valabilitate :   12
Dată începere :   22.11.2018
Dată terminare. :   22.11.2018
Număr :   239
Data :   21.11.2018
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRICA
Valoare :   1552.09
Proiectant :   S.C. ELECTRO ANDABI S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,2
Solicitant :   S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. (pt. ȘIMON GHEORGHE-BOGDAN)
Valabilitate :   12
Dată începere :   22.11.2018
Dată terminare. :   22.11.2018
Număr :   240
Data :   21.11.2018
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRICA
Valoare :   3491.67
Proiectant :   S.C. ELECTRO BLITZ S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,3
Solicitant :   S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. (pt. COST MARIA-MIHAELA)
Valabilitate :   12
Dată începere :   22.11.2018
Dată terminare. :   22.11.2018
Număr :   229
Data :   12.11.2018
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRICA
Valoare :   1583.93
Proiectant :   S.C. ELECTRO BLITZ S.R.L.-D
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. (pt. BLENCHE LIVIU)
Valabilitate :   12
Dată începere :   13.11.2018
Dată terminare. :   13.11.2018
Număr :   230
Data :   12.11.2018
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE GAZ
Valoare :   521.60
Proiectant :   S.C. VEXANO S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.C. DELGAZ GRID S.A. (pt. MĂRGINEANU CRISTINA-ANNE-MARIE)
Valabilitate :   12
Dată începere :   14.11.2018
Dată terminare. :   14.11.2018
Număr :   233
Data :   12.11.2018
Necesar pentru :   DEMOLARE ANEXA
Valoare :   5520.00
Proiectant :   SC PROCONS EDIL SRL
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   MARTON LEVENTE
Valabilitate :   12
Dată începere :   19.11.2018
Dată terminare. :   19.11.2018
Număr :   236
Data :   12.11.2018
Necesar pentru :   BRANȘAMENT DE APĂ ȘI RACORD CANAL
Valoare :   7719.00
Proiectant :   S.C. ASY EXIM S.R.L.
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   S.C. FARCAȘ M&R CONSTRUCT S.R.L
Valabilitate :   12
Dată începere :   26.11.2018
Dată terminare. :   26.11.2018
Număr :   235
Data :   12.11.2018
Necesar pentru :   BRANȘAMENT ELECTRIC SUBTERAN
Valoare :   1866.00
Proiectant :   S.C. INVEST SERVICII COMERCIALE S.R.L.
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   VAIDA VALERIAN și soția ANA
Valabilitate :   12
Dată începere :   26.11.2018
Dată terminare. :   26.11.2018
Număr :   231
Data :   12.11.2018
Necesar pentru :   MODIFICĂRI INTERIOARE ÎN APARTAMENT
Valoare :   3461.00
Proiectant :   P.F.A. Bălan Adriana
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   RUS CLAUDIA CORINA
Valabilitate :   12
Dată începere :   09.01.2019
Dată terminare. :   09.01.2019
Număr :   234
Data :   12.11.2018
Necesar pentru :   LOCUINȚĂ parter, ÎMPREJMUIRE ȘI ORGANIZAREA EXECUȚIEI
Valoare :   181168.00
Proiectant :   PFA BĂLAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   60
Solicitant :   POP MONICA PALAGIA și soțul VASILE
Valabilitate :   12
Dată începere :   19.12.2018
Dată terminare. :   19.12.2018