Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

 

Nr.  15.731  din data de 15 mai 2024                                                

       În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, vă facem cunoscut că se convoacă şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc               

 

în data de 21 mai 2024, ora 1400

 

Lucrările ședinței se vor desfășura online, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Nr. 48 din 28 martie 2024.

 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobare documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru executarea lucrărilor de construire LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E, AMENAJĂRI EXTERIOARE – PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, Strada Daciei, Nr. 6, Dej, Județul Cluj.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal  în vederea construirii unei HALE DE PRODUCȚIE pentru extinderea capacității de producție, în Municipiul Dej, Strada 1 Mai, Nr. 103.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal

pe Strada Pinticului, Nr. 73. 

 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  la Adunarea Generală Ordinară  a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Tetarom S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de 15 mai 2024 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 

 

Primar,

Morar Costan