Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, vă facem cunoscut că se convoacă şedinţa de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc            

 

în data de 14 mai 2024, ora1300

Lucrările ședinței de îndată se vor desfășura online, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea unor acte administrative în urma validării mandatului de consilier local al doamnei Mihăeștean Jorgeta - Irina.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Pavilion II Spitalul Municipal Dej”.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ”Creșterea calității vieții populației municipiului Dej prin construirea și dotarea centrului cultural recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din Cartierul Dealul Florilor”.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  ”Creșterea calității vieții populației municipiului Dej prin construirea și dotarea centrului cultural recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din Cartierul Dealul Florilor”.

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ALTERNATIV ÎN MUNICIPIUL DEJ - punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej”.

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ALTERNATIV ÎN MUNICIPIUL DEJ - punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej”.

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon

din zona centrală a Municipiului Dej”.

 

8. Proiect de hotărîre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  „Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a Municipiului Dej”, cod SMIS 324119.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „Creșterea calității vieții în municipiul Dej prin construirea și dotarea centrului social, recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zona acestuia”.

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  „Creșterea calității vieții în municipiul Dej prin construirea și dotarea centrului social, recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zona acestuia”, cod SMIS 324120.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „Amenajare pietonală și velo –zona dig , zona Titulescu, aleea Raoul Șorban și construire centru de transfer – intermodal Municipiul Dej” cod SMIS 126369.

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Îmbunătățirea transportului public și nemotorizat în municipiul Dej”, cod SMIS 324116.

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  actualizării indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Strada 1 Mai (tronson 1 Mai 182 - intersecție Strada Ion Pop Reteganu), Strada Ion Pop Rateganu - Pod Someș - Strada Libertății - Strada Bistriței până la limita administrativ teritorială a municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza TRANSURB Dej și modernizare Autobaza TRANSURB SA”.

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Strada 1 Mai (tronson 1 Mai 182 - intersecție Strada Ion Pop Reteganu), Strada Ion Pop Rateganu - Pod Someș - Strada Libertății - Strada Bistriței până la limita administrativ teritorială a municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza TRANSURB Dej și modernizare Autobaza TRANSURB SA”, cod SMIS 324086.

 

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  actualizării indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „Construirea unei clădiri cu destinația școală clasele V-VIII pentru Școala Gimnazială Nr.1 Dej”.

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Construirea unei clădiri cu destinația școala clasele V-VIII pentru Școala Gimnazială Nr.1 Dej”.

 

  

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de 13 mai 2024 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.