Trei programe de investiții pentru zona montană

Trei programe de investiții pentru zona montană


 

Agenția Națională a Zonei Montane(ANZM) lansează pentru zona montană trei programe de sprijin prin care se finanțează mai multe tipuri de investiții:

  • înființare stâne montane
  • înființare centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
  • înființare centre de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană.

Zona montană se definește conform ordinului comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 29/1332/2019, privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană, unități administrativ teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordin.

      Programele se adresează atât locuitorilor din zona montană, cât și celor care sunt interesați să investească în acest sector.

      Suma alocată programelor este de aproximativ 200 milioane lei, din bugetul național, iar valoarea proiectelor diferă în funcție de tipul de investiție care se realizează.

 

  1. Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane

Bugetul alocat schemei pentru anul 2022 este de 34.640.000 lei.

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului de investiții este de 300.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat reprezintă 50%.

Beneficiari ai Programului de investiții pot fi:

a)      persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

b)      grupuri de producători;

c)      cooperative agricole;

d)      persoane juridice;

e)      persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industria alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie crescători de animale;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea nr. 332/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;

 d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

 

2. Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

Bugetul alocat schemei pentru anul 2022 este de 92.000.000 lei.

A. Centre de colectare a laptelui:

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 500.000 lei. Intensitatea ajutorului de stat pornește de la 40% din valoarea eligibilă a proiectului, dar poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale pentru fiecare din situațiile prevăzute mai jos, cu condiția ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru:

a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor;

b) investițiile care se realizează în zona montană, așa cum este definită la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare;

c) investiții colective realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole.

B. Centre de prelucrare a laptelui:

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 1.700.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat este de 50%.

C. Centre de colectare și prelucrare a laptelui:

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 1.900.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat este de 50%.

 

Beneficiari ai Programelor de investiții pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

b) grupuri de producători;

c) cooperative agricole;

d) persoane juridice;

e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli din zona montană, conform Legii nr. 296/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investiții prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;

d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

 

3.   Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană

Bugetul alocat schemei este de 93.000.000 lei.

 

A. Centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 600.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat pornește de la 40% și poate fi majorată cu 20% pentru fiecare din situațiile prevăzute mai jos, cu condiția ca valoarea maximă a ajutorului de stat combinat să nu depășească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru:

a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare;

b) investițiile care se realizează în zona montană în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 333/2018, cu modificările ulterioare;

c) investiții colective realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole.

 

B. Centre de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 800.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat reprezintă 50%.

 

Beneficiari ai Programelor de investiții pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

b) grupuri de producători;

c) cooperative agricole;

d) persoane juridice;

e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară.

 

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie producători de fructe de pădure, ciuperci și sau plante medicinale/aromatice, precum și producători agricoli;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;

d)      să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

Autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenția Națională a Zonei Montane.

Mai multe informații pot fi obținute accesând pagina web a Agenției Naționale a Zonei Montane, la secțiunea Programe de investiții: https://azm.gov.ro/.