Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


  În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 27 octombrie  2022, ora 1400

Lucrările se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ”Tetarom” S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat, care expiră pe parcursul anului 2023.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Dej.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Dej a loturilor concesionate, situate în Municipiul Dej, Strada Constantin Brâncuși.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pentru o perioadă de 15 ani a unor bunuri mobile către Serviciul de Ambulanță Cluj-Substația Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării imobilului Parc George Coșbuc, situat în Municipiul Dej, înscris în C.F. Nr. 53335, Nr. topo 154/1/4/2.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Dej.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local Nr. 29.991 din data de 5 decembrie 2019.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrul ”Agro Transilvania” Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 2, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej, Nr. 106 din data de 22 septembrie 2022.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire ”Spălătorie auto, împrejmuire, alei de acces în Municipiul Dej, Strada Vâlcele Nr. 36/C”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu, pentru modificarea P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej, Nr. 33 din data de 10 martie 2020 și ”Reamenajare acces auto pentru Centrul comercial, Strada Vâlcele D.N. 1  C (km 55+350), Municipiul Dej, solicitant S.C. Cometex S.R.L.”.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor proiectului ”Creșterea mobilității urbane sustenabile în Municipiul Dej prin achiziția de autobuze electrice, extinderea și dezvoltarea infrastructurii velo și pietonale pe traseul Valea Jichișului”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii cotizației acordată de Municipiul Dej echipei de fotbal F.C. Unirea Dej.
 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Dej și bugetul de venituri a Spitalului Municipal Dej.
 16. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 21 octombrie 2022 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.