Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134,  alin. (4)  din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  21 octombrie   2021, ora 15 00

 

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

ORDINE DE ZI

      1. Proiect de hotărâre  privind  predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “  C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat in Municipiul Dej, strada Fericirii, nr. 2,județul Cluj și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE CRESA MICĂ