Anunt ajutoare incalzire sezonul rece 2021-2022

Anunt ajutoare incalzire sezonul rece 2021-2022


Primăria Municipiului Dej informează că, începând cu data de 14 octombrie 2021, persoanele interesate pot prelua cerere- declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece noiembrie 2021 - martie 2022, de la sediul Primăriei Municipiului Dej (str.1 Mai, nr.2), Serviciul Prestații Sociale, Autoritate Tutelara sau le pot descarcă de pe site-ul primăriei www.primariadej.ro, Informații publice- Acte necesare- Acte necesare asistență socială.

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Primăriei Municipiului Dej, Serviciul Prestații Sociale, Autoritate Tutelara de luni până vineri, între orele 8.00-16.00.

 În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

    a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

    b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

 

ART. 7 Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

 

    (1) Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

    a) în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;

    b) în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;

    c) în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;

    d) în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;

    e) în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;

    f) în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;

    g) în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;

    h) în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;

    i) în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;

    j) în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;

    k) în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

    (2) Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

    (3) Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului și nu poate fi mai mică de:

    a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;

    b) 500 lei/lună, pentru energie electrică;

    c) 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

 

ART. 25 Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

    (1) Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută la art. 7 alin. (2) beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

    a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

    b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

    c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

    d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

 

 

                                                           PRIMAR

                                                  Ing. Morar Costan