Sedinta de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej din data de 13.10.2021

Sedinta de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej din data de 13.10.2021


În data  de 13 octombrie   2021, ora 15 00  va avea loc ședinţa  de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

 

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

 

 

ORDINE DE ZI:

 

 

      1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea alipirii imobilelor situate în Municipiul Dej, Strada Fericirii Nr. 2.

 

 

 

 

Materialul prezentat pe ordinea de zi va fi transmis în format electronic, prin e-mail, către consilieri, în data de august 13 octombrie   2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectul  de hotărâre a fost trimis pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

 

 

Primar,

Morar Costan