Sedinta de indata  a Consiliului Local al Municipiului Dej 27 septembrie 2021

Sedinta de indata a Consiliului Local al Municipiului Dej 27 septembrie 2021


    

 

  În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134,  alin. (4)  din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoaca  şedinţa  de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 27 septembrie  2021, ora 1400

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

      1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici la faza Proiect Tehnic ; Devizului General și a Cererii de Finanțare pentru investiția  ”Modernizare străzi în Municipiul Dej – 49 străzi”, județul Cluj.

 

Materialul prezentat pe ordinea de zi va fi transmis în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de august 24 septembrie  2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectul  de hotărâre a fost trimis pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

 

Primar,

Morar Costan