Anunț vânzare materiale

Anunț vânzare materiale


Municipiul Dej vinde materiale (pavaj, borduri) de la nivelul trotuarelor care urmează să fie modernizate prin proiectele de Mobilitate Urbană.

           Prețurile de vânzare sunt următoarele :  

  • vânzare pavaj către cetățeni cu preluare direct din teren- 13 lei mp ( TVA inclus);
  • vânzare pavaj către cetățeni din depozitul Primăriei Municipiului Dej- 13 lei mp (TVA inclus);
  • vânzare bordură mică 10/20 cm- 5 lei/ bucată (TVA inclus);
  • vânzare bordură mare 30/15 cm- 11 lei/ bucată (TVA inclus);

În toate cazurile sortarea și transportul materialelor intră în sarcina cumpărătorului.

Persoanele interesate de cumpărare, pot depune o cerere în acest sens la Registratura Primăriei Municipiului Dej, de luni până vineri între orele 08:00-16:00 sau pe e-mail: primaria@dej.ro.

Fiecare solicitant va fi contactat ]n vederea stabilirii detaliilor necesare privind vânzarea și preluarea materialelor .