Anunț privind Proiectul de buget al municipiului Dej pe anul 2021

Anunț privind Proiectul de buget al municipiului Dej pe anul 2021


Municipiului Dej, cu sediul în Dej , str.1 Mai nr.2 a inițiat procedura de consultare publică cu privire la Proiectul de buget al municipiului Dej pe anul 2021, în conformitate cu prevederile art.39 din  Legea  nr.273/2006 privind finanțele publice locale  și a Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 25 martie –   8 aprilie 2021 la adresa de email:  primaria@dej.ro sau pot înregistra adrese scrise la Compartiment  Centrul de Informare pentru Cetățeni, Municipiul Dej,  str.1 Mai nr.2 , jud.Cluj  în atenția Serviciului Buget Contabilitate.

Proiectul de buget poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Dej, str. 1 Mai, nr.2 și pe link-urile de mai jos :

Calendar bugetar aprobare buget 2021

Indicatori cote din IVG si echilibrare

Indicatori sume defalcate din TVA

Proiect buget 2021 CHELTUIELI sursa A pe total si pe sectiuni

Proiect buget 2021 sursa C

Proiect buget 2021 VENITURI sursa A pe total si pe sectiuni

Proiect de buget VENITURI si CHELTUIELI sursele E si F pe clasificatie functionala

Proiect de buget VENITURI si CHELTUIELI sursele E si F pe total si pe sectiuni

Proiect detaliere finantare unitati de invatamant

Proiect lista investitii 2021

 

Anunț privind Proiectul de buget al municipiului Dej pe anul 2021

 

 

P R I M A R

MORAR COSTAN