Autorizaţii de construire

Număr :   063
Data :   19.11.2019
Necesar pentru :   ALIMENTARE SUBTERANA CU EN.ELECTRICA FIRIDA E 3-4; DOTARE CU BRANSAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRICA
Valoare :   20456.60
Proiectant :   S.C. ENERGOPOWER S.R.L.
Durata lucrărilor :   1
Solicitant :   S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. (pt. S.C.ODISEEA TRUCK S.R.L.)
Valabilitate :   12
Dată începere :   19.11.2019
Dată terminare. :   19.11.2019
Număr :   008
Data :   19.11.2019
Necesar pentru :   DOTARE BRANSAMENT SUBTERAN CU EN.ELECTRICA
Valoare :   4124.21
Proiectant :   S.C. METIN SERV. S.R.L.
Durata lucrărilor :   1
Solicitant :   S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A (pt. BUNEA IOAN-MARCEL)
Valabilitate :   12
Dată începere :   19.11.2019
Dată terminare. :   19.11.2019
Număr :   094
Data :   19.11.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRICA
Valoare :   4364.70
Proiectant :   S.C. ELETRIX S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,2
Solicitant :   S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. (pt. KONTRAI EVA-JOLAN)
Valabilitate :   12
Dată începere :   19.11.2019
Dată terminare. :   19.11.2019
Număr :   324
Data :   13.11.2019
Necesar pentru :   DESFIINTARE PARTIALA CORP C4 (ATELIER) SI DESFIINTARE CORP C5 (CORP PENTRU PORTAR) - REGIM DE URGENTA
Valoare :   220325.80
Proiectant :   PFA ADRIANA BALAN
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Valabilitate :   12
Dată începere :   18.11.2019
Dată terminare. :   18.11.2019
Număr :   323
Data :   13.11.2019
Necesar pentru :   EXTINDERE CONDUCTA SUBTERANA DISTRIBUTIE SI DOTARE CU BRANSAMENT GAZ (din str. Al. Vaida-Voevod)
Valoare :   8300.00
Proiectant :   SC VEXANO SRL
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   S.C. DELGAZ S.A. (pt. S.C. MARIANT S.R.L.)
Valabilitate :   12
Dată începere :   13.11.2019
Dată terminare. :   13.11.2019
Număr :   322
Data :   07.11.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT SUBTERAN DE EN.ELECTRCA
Valoare :   2415.15
Proiectant :   S.C. ELETRIX S.A.R.L.
Durata lucrărilor :   0,1
Solicitant :   S.D.E.E. TRANSILVANIA NORD S.A. (pt. GROZA GABRIEL)
Valabilitate :   12
Dată începere :   12.11.2019
Dată terminare. :   12.11.2019
Număr :   321
Data :   07.11.2019
Necesar pentru :   DOTARE CU BRANȘAMENT DE APA
Valoare :   1915.18
Proiectant :   S.C. ASY EXIM S.R.L.
Durata lucrărilor :   0,2
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ (pt. KONTRAI EVA-JOLAN)
Valabilitate :   12
Dată începere :   08.11.2019
Dată terminare. :   08.11.2019
Număr :   320
Data :   05.11.2019
Necesar pentru :   DEMOLARE CONSTRUCȚII C1 ȘI C2 DIN PĂDUREA BUNGĂR
Valoare :   20525.00
Proiectant :   SC QUAD STUDIO SRL
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   MUNICIPIUL DEJ
Valabilitate :   12
Dată începere :   18.11.2019
Dată terminare. :   18.11.2019
Număr :   319
Data :   05.11.2019
Necesar pentru :   LOCUINȚĂ P+M , ÎMPREJMUIRE
Valoare :   142468.00
Proiectant :   SC MARU PROIECT SRL
Durata lucrărilor :   60
Solicitant :   COSMA SALOMEEA FELICIA
Valabilitate :   12
Dată începere :   07.11.2019
Dată terminare. :   07.11.2019
Număr :   314
Data :   04.11.2019
Necesar pentru :   CONTINUARE DE LUCRARI LA A.C. NR. 156 DIN 11.10.2016-ANEXE GOSPODARESTI
Valoare :   7874.00
Proiectant :   SC GABY IMPEX SRL
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   PEGULESCU ALEXANDRU
Valabilitate :   12
Dată începere :   07.11.2019
Dată terminare. :   07.11.2019
Număr :   316
Data :   04.11.2019
Necesar pentru :   DEMOLARE CASĂ D+P ȘI ANEXĂ (GRAJD CU ȘURĂ)
Valoare :   80419.00
Proiectant :   SC GABY CL IMPEX SRL
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   BARTHA TIBOR FERENC
Valabilitate :   12
Dată începere :   07.11.2019
Dată terminare. :   07.11.2019
Număr :   315
Data :   04.11.2019
Necesar pentru :   EXTINDERE CASĂ PARTER
Valoare :   15600.00
Proiectant :   SC GABY CL IMPEX SRL
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   MIHĂILĂ COSMIN și MIHĂILĂ LUCIA
Valabilitate :   12
Dată începere :   11.11.2019
Dată terminare. :   11.11.2019
Număr :   317
Data :   04.11.2019
Necesar pentru :   DESFIINȚARE CASĂ PARTER
Valoare :   98246.40
Proiectant :   SC MUNDOR ARHITECT SRL
Durata lucrărilor :   12
Solicitant :   MUREȘAN ADRIAN și soția MUREȘAN IOANA
Valabilitate :   12
Dată începere :   11.11.2019
Dată terminare. :   11.11.2019
Număr :   318
Data :   04.11.2019
Necesar pentru :   CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ
Valoare :   239100.00
Proiectant :   SC MUNDOR ARHITECT SRL
Durata lucrărilor :   60
Solicitant :   MUREȘAN ADRIAN și soția MUREȘAN IOANA
Valabilitate :   12
Dată începere :   12.11.2019
Dată terminare. :   12.11.2019
Număr :   312
Data :   01.11.2019
Necesar pentru :   LOCUINȚĂ Ds+P ( C1 )
Valoare :   61123.00
Proiectant :   P,F.A. BĂLAN ADRIANA
Durata lucrărilor :   24
Solicitant :   ROB MIRCEA LASLO și soția ANA
Valabilitate :   12
Dată începere :   19.11.2019
Dată terminare. :   19.11.2019