Anunțuri

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 13 decembrie 2018, ora 15,00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 146 din 24 iulie 2018, privind aprobarea organigramei, statului de funcții  și a numărului de posturi la Spitalul Municipal Dej.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 1 la Contractul de concesiune Nr. 9/19031 din 3 noiembrie 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1, pct. 4 din  Hotărârea de Consiliu Local Nr. 179 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea reprezentanților consiliului local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții .

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabirii impozitelor și taxelor locale pe anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Dej.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate publica si privata a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Dej.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr.969/2002, Anexa 3.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local Nr. 75 din 20 iunie 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pe Strada Constantin Brâncuși.

11. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.  

Municipiul Dej va avea internet gratuit în spațiile publice
Municipiul Dej va avea internet gratuit în spațiile publice

Dejul de află lista municipiilor și localităților din România, câștigătoare ale primului apel de proiecte din programul WiFi4EU, publicată de Comisia Europeană, vineri.

Municipiul Dej, alături de alte 223 de localități din România va primi bonuri valorice de 15.000 de euro pentru instalarea de puncte de acces public și gratuit la internet wireless prin programul WiFi4EU.

Costurile pentru întreținerea rețelei vor fi acoperite de localități, iar rețele finanțate prin WiFi4EU vor fi gratuite, fără publicitate și nu vor colecta date cu caracter personal.

Licitație parcări
Licitație parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartier Dl. Florilor(locuri rămase libere după licitaţii)

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 03 DECEMBRIE 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 12 DECEMBRIE 2018, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 13 DECEMBRIE 2018, ora 1100.

 

A fost deschis  patinoarul din centrul orașului
A fost deschis patinoarul din centrul orașului

Primăria Municipiului Dej anunță deschiderea patinoarului  artificial din centrul orașului.

Patinoarul a fost deschis la finalul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României.

Biletul de intrare pentru copii cu varsta sub 18 ani are valoarea de 5 lei, pentru adulți 10 lei, iar închiriatul unei perechi de patine costă 5 lei.
 Intrarea pe patinoar se va realiza în serii de 1 ora și 30 minute, cu pauze de 30 de minute între serii, pentru întreținerea suprafeței de patinaj, după urmatorul program:

Luni- Vineri

1.  12:00- 13:30

2.  14:00- 15:30

3.  16:00- 17:30

4.  18:00- 19:30

5.  20:00-  22:00

         Sâmbătă- Duminică

1.  10:00- 11:30

2.  12:00- 13:30

3.  14:00- 15:30

4.  16:00- 17:30

5.  18:00- 19:30

6.  20:00-  22:00

  Deoarece calitatea ghetii este influenţată de condiţiile meteo, când situația o va impune, administraţia locală îşi rezervă dreptul de a modifica programul de funcţionare al patinoarului.

„ La fel ca în ultimii ani, ne-am propus să oferim bucurie copiilor noştri şi nu numai, oferindu-le posibilitatea de a patina şi a se distra pe patinoarul artificial din Piaţa Bobâlna. Anul trecut a fost mărită suprafața de patinaj, urmare a numărului mare de solicitări, suprafață pe care am menținut-o și în acest an, atât cât ne-a permis zona, astfel încât numărul de persoane care intră într-o serie, să fie mai mare.  Patinoarul va funcționa zilnic iar elevii din școlile dejene, vor putea să își desfășoare pe patinoar orele de sport, după un program prestabilit. ”

 

PRIMAR

MORAR COSTAN

 

Conferință de presă
Conferință de presă

În data de 22 noiembrie, a fost organizată la Primăria Dej o conferință de presă privind implementarea proiectelor de fonduri nerambursabile ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Școală Gimnazială ”Avram Iancu” Dej, situată în strada Aurora, nr.5” și ”Creșterea eficienței energetice a clădirii publice cu destinație școală, situată în strada Mixandrelor, nr. 2A,” din Ocna Dej, finanțate în cadrul REGIO (Programului Operațional Regional), Axa 3.1.B.

Contractele de finanțare pentru cele două proiecte au fost semnate în 31 august, respectiv 12 octombrie, proiectele se află în implementare, fiind derulate procedurile de achiziție și ulterior finalizării acestora, vor fi demarate lucrările.

” Cele două proiecte au o valoare de 5 milioane lei, la mijlocul anului viitor se vor finaliza procedurile de licitație și vor demara lucrările. Proiectele au fost depuse cu scopul de a oferi cadrelor didactice și copiilor noștri condiții optime pentru desfășurarea procesului educativ.”

 

Primar

Morar Costan

   

 

 

 

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej în data  de 27 noiembrie 2018, ora  15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special la Adunarea Generală a Acționarilor la Tetarom S.A. Cluj, în vederea exercitării dreptului de acționar.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Tetarom S.A. Cluj prin aport în natură.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special doamnei Rus Claudia la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Transurb S.A. Dej din data de 10 decembrie 2018, ora 13,00.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii a trei loturi în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, conform Legii Nr. 15/2003, republicată.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițiativei ”O parcare pentru fiecare locuință”.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat, care expiră pe parcursul anului 2019.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 16 din 23 ianuarie 2018, privind aprobarea utilizării excedentului în anul 2018 a Municipiului Dej – Activitate economică.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii unei alei în Municipiul Dej, introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și înscrierea în C.F. a acestui imobil, conform Anexei.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării terenului în suprafață de 5.000 m.p. înscris în C.F.  Nr. 60884 cu Nr. cadastral 60884.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 289 m.p. situat în Municipiul Dej, Strada Fântânilor Nr. 24, către Costin Dorin și soția Costin Alexandra.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, fără licitație publică, a terenului construit, având destinația locuință, situat în Municipiul Dej, Strada Constantin Brâncuși Nr. 20, în suprafață de 300 m.p. către Sabadâș Ioan.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, fără licitație publică, a terenului construit, având destinația locuință, situat în Municipiul Dej, Strada Constantin Brâncuși Nr. 12, în suprafață de 300 m.p. către Oros Sorin Gabriel.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, fără licitație publică, a terenului construit, având destinația locuință, situat în Municipiul Dej, Strada Constantin Brâncuși Nr. 14, în suprafață de 300 m.p. către Frenț Gavril Dorel.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, fără licitație publică, a terenului construit, având destinația locuință, situat în Municipiul Dej, Strada Constantin Brâncuși Nr. 16, în suprafață de 300 m.p. către Păltinean Raul Claudiu.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, fără licitație publică, a terenului construit, având destinația locuință, situat în Municipiul Dej, Strada Constantin Brâncuși Nr. 18, în suprafață de 300 m.p. către Georgiu Ioan Cornel.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale întocmită de către Comisia constituită conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 72 din data de 19 iulie 2012.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ în Municipiul Dej - punte pietonală și modernizare coridor infrastructura integrata în Ocna Dej”, cod SMIS 123525.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 23 din 27 martie 2014, conform Hotărârii Guvernului Nr. 18/2015, precum și nominalizarea a doi consilieri locali, reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Dej, în cadrul Grupului de Lucru Local Dej, privind Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2015 – 2020.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului  local al Municipiului Dej.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 119 din 28 iunie 2018.

21. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

        

 

        

Primar,

ing. Morar Costan

 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 23.11 -29.11.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 23.11 -29.11.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 23.11 -29.11.2018.

VINERI -  23.11.2018

ORA 16:00        PAN AVENTURI ÎN ȚARA DE NICĂIERI‘ 3D (ACTION/ADVENTURE /FAMILY ,A.G.  111MIN. )

SÂMBĂTĂ - 24.11.2018

ORA 11:00          MY LITTLE PONY( ”MICUL MEU PONEI”, ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 94 MIN.)

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MUILTE INFORMATII SUNATI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

ORA 16:00   CRIMSON PEAK (”CRIMSON PEAK” HORROR / DRAMA N.-15. ANI, 114 MIN. )

MARȚI - 27.11.2018

ORA 16:00  DADDY„S HOME (”TATA ÎN RĂZBOI CU TATA”, COMEDY, A.G., 92 MIN.)

MIERCURI -28.11.2018

ORA 16:00  BLACKHAT HACKER (”NU MAI DEȚII COTROLUL”, CRIME/THRILLER, A.G. , 133 MIN.)

 JOI-  29.11.2018

ORA 16:00  CHIPS (”POLIȚIȘTI DE BELEA”,  COMEDY/ACTION  N. -15.ANI, 96 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Primar

  Morar Costan

Anunt mediu Emitere decizie
Anunt mediu Emitere decizie

Anunt mediu Emitere decizie etapa de incadrare pentru proiectului ”Amenajare pietonală și velo-zona Dig, zona Titulescu, Aleea Raoul Șorban și construire centru de transfer intermodal Municipiul Dej” propus a fi realizat în Dej, str. N Titulescu, Al. Raoul Șorban, Parcului, Dig, județul Cluj,"

Vizualizare document

Primăria a achiziționat noi utilaje pentru curățenia străzilor și trotuarelor
Primăria a achiziționat noi utilaje pentru curățenia străzilor și trotuarelor

Primăria Municipiului Dej și-a îmbunătățit recent parcul de utilaje pentru curățenia trotuarelor și străzilor, prin achiziționarea a două utilaje: o autoutilitară pentru măturat carosabil cu o capacitate de 6,5 m3 și o autoutilitară de măturat stradal cu capacitate de 1 m3.

Cele două autoutilitare se echipează adecvat pentru a putea fi utilizate și în perioada sezonului de iarnă 2018-2019 pentru deszăpezirea străzilor și trotuarelor.

Utilajele achiziționate recent, completează astfel parcul de mașini deținut de primărie, respectiv:  o mașină de  măturat stradal, capacitate 6,5 m3, o autoutilitară de stropit și spălat carosabil, capacitate 8 m3 și două autoutilitare de măturat și spălat trotuare, capacitate 1 m3, respectiv 0,2 m3

Achiziționarea utilajelor s-a realizat în contextul în care începând cu luna aprilie 2018, Primăria Municipiului Dej a preluat serviciul de măturat stradal, gestionând astfel partea de întreținere a străzilor și trotuarelor atât prin personal cât și utilaje.

” Situația curățeniei a fost și este în continuare prioritatea administrației locale. Așa cum am mai afirmat, urmare a nemulțumirii privind modul în care compania de salubritate presta serviciul de măturat stradal, am decis ca primăria să  preia  acest serviciu și să începem dotarea în acest sens. Pe tot parcursul perioadei de la preluare, am evaluat modul de lucru, programul și zonele de intervenție în dorința de îmbunătățire a serviciului astfel încât străzile și trotuarele să fie mai bine întreținute. Vom continua toate aceste demersuri astfel încât curățenia să fie în acord cu ce ne dorim cu toții.”

 

 

Primar

Morar Costan

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 16.11 -22.11.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 16.11 -22.11.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 16.11 -22.11.2018.

VINERI -  16.11.2018

ORA 16:00        MAD MAX FURY ROAD 3D (” MAD MAX”, ACTION/DRAMA/SCI-FI ,N.  -15 ANI  120MIN. )

 

SÂMBĂTĂ - 17.11.2018

ORA 11:00           VAIANA( , ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 103 MIN.)

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MUILTE INFORMATII SUNATI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

ORA 16:00    AMERICAN PASTORAL (”PASTORALA AMERICANĂ” CRIME / DRAMA A.P.-12 ANI, 104 MIN. )

MARȚI - 20.11.2018

ORA 16:00  THE CAPTIV (”CAPTIV”, CRIME/DRAMA/MISTERY, A.P.12 ANI , 112 MIN.)

MIERCURI -21.11.2018

ORA 16:00  THE BLUE LAGOON (”LAGUNA ALBASTRĂ”, DRAMA/ROMANCE, A.G. , 100 MIN.)

JOI-  22.11.2018

ORA 16:00  ABSOLUTELY ANITHING (”ABSOLUT TOTUL ”,  COMEDY/SCI-FI  A.P. -12.ANI, 82 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 09.11 -15.11.2018
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 09.11 -15.11.2018

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 09.11 -15.11.2018.

VINERI -  09.11.2018

ORA 16:00        BILLY LYNN`S LONG HALFTIMER WALK (” BILLY LYNN DRUMUL UNUI EROU”, DRAMA/WAR ,A. P.. -12 ANI  225 MIN. )

 

SÂMBĂTĂ - 10.11.2018

ORA 11:00           AVENTURI LA FIRUL IERBII( , ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, A. G., 93MIN.)

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MUILTE INFORMATII SUNATI LA NR 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ

ORA 16:00    GOOD KILL (”DREPT LA ȚINTĂ” WAR/ DRAMA/ THRILLER, A.P.-12 ANI, 98 MIN. )

MARȚI - 13.11.2018

ORA 16:00  EMMA`S CHANCE (”ȘANSA EMMEI”, DRAMA/ROMANCE/ FAMILY, A.G. , 89 MIN.)

MIERCURI -14.11.2018

ORA 16:00  GRANDMA (”BUNICA”, DRAMA/COMEDY, A.G. , 75 MIN.)

JOI-  15.11.2018

ORA 16:00  CHILD 44 (”CRIME TRECUTE SUB TĂCERE ”,  CRIME/DRAMA/HISTORY  A.P. -15.ANI, 132 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

Licitații parcări
Licitații parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartier Dl. Florilor, strada AMURG.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 07 noiembrie 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 15 noiembrie 2018, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 16 noiembrie 2018, ora 1100.

 

PRIMAR,

ing. Morar Costan

Eveniment dedicat Marii Uniri la Muzeul Municipal Dej
Eveniment dedicat Marii Uniri la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej în colaborare cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România-Filiala Cluj organizează joi, 8 noiembrie 2018, între orele 10-12, în incinta Muzeului Municipal Dej, manifestarea cu tema ,,Personalități ale Marii Uniri”, în cadrul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri.

În prima parte a evenimentului participanții vor viziona un film de aproximativ 30 de minute intitulat „Mărturii de 1 Decembrie 1918”, realizat de Silvia Pintea. În partea a două a întâlnirii ziariștii clujeni organizează o masă rotundă și dezbateri referitoare la filmul prezentat, la necesitatea recuperării istoriei orale precum și la sărbătoarea Centenarului Marii Uniri. Evenimentul va fi moderat de dr. Focșanu Marius Cristian, ziarist Făclia de Cluj și Constantin Albinetz, Șef serviciu cultură din cadrul Primăriei Municipiului Dej .

 

Primar

Morar Costan

Licitații parcări
Licitații parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor amenajate situate în cartier Dl. Florilor (locuri rămase libere după licitaţii).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul primăriei, camera 35 - Serviciul tehnic, începând cu data de 06 noiembrie 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 14 noiembrie 2018, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 15 noiembrie 2018, ora 1100.

Primar

Morar Costan

 

Licitații parcări
Licitații parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor  nou amenajate situate  pe strada ORIZONT în spatele blocului D1.

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 1 NOIEMBRIE 2018.

Data limită de depunere a ofertelor: 9 NOIEMBRIE 2018, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 12 NOIEMBRIE 2018, ora 1100.