Anunțuri

Ziua Eroilor va fi sărbătorită joi la Dej
Ziua Eroilor va fi sărbătorită joi la Dej

Primăria Municipiului Dej și Garnizoana Dej organizează joi, 6 iunie, cu prilejul Zilei Eroilor, proclamată  Sărbătoare Națională a Poporului Român, în Ziua Înălțării Domnului, ceremonii militar religioase de comemorare a eroilor României.

Evenimentele dedicate acestei zile se desfășoară după următorul program:

              Ora 11:30   - Depuneri de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor din Ocna Dej;

             Ora 12:30   - Primirea oficialităţilor la Monumentul Eroilor din cimitirul Dealul Florilor;

                   - Intonarea Imnului Național al României;

                   - Alocuțiunea primarului municipiului Dej, Morar Costan

                   - Oficierea serviciului religios pentru pomenirea eroilor neamului;

                   - Depuneri de coroane și jerbe de flori;

                   - Defilarea gărzii de onoare;

Ora 13:45   - Depuneri de coroane și jerbe de flori la mormântul eroului mr. Vasile UNGURAȘ, căzut la datorie în teatrul de operații din Afganistan (cimitirul Mulatău);

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 04.06. -15.06.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 04.06. -15.06.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 04.06. -15.06.2019.

 

MARȚI - 04.06.2019

 

ORA 16:00 MERCHANTS OF DOUBT (”MERCENARII ÎNDOIELII”, DOCUMENTAR, A.P. -12 , 88 MIN.)

 

                              MIERCURI -05.06.2019

 

ORA 16:00  ME AND EARL AND THE DYING GIRL (”EU EARL ȘI ȘFÂRȘITUL EI”, COMEDY/DRAMA, A.P. -12 , 100 MIN.)

 

                             JOI   -  06.06.2019

ORA 16:00  DANNY COLLINS (”DANNY COLLINS ”,  DRAMA//COMEDY  A.P. -12. ANI, 100 MIN.)

 

ÎN PERIOADA 07.06.2019 - 15.06.2019, ÎN INCINTA SĂLII MULTIMEDIA SE VA DESFĂȘURA FESTIVALUL DE SCURT METRAJ ”TRES COURT”

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Campanie de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la păstrarea curățeniei în municipiul Dej
Campanie de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la păstrarea curățeniei în municipiul Dej

Campanie  de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la păstrarea curățeniei în municipiul Dej

”Depinde de fiecare dintre noi să ne păstrăm orașul curat!”

 

 

Primăria Municipiului Dej demarează astăzi, 29 mai, o campanie de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la păstrarea curățeniei în municipiul Dej și la respectarea regulilor de bună conduită în zonele publice (parcuri, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, etc.). Această campanie se va derula pe parcursul lunilor iunie-iulie sub sloganul ”Depinde de fiecare dintre noi să ne păstrăm orașul curat!”

În cadrul primei etape a acestei campanii, cetățenii municipiului Dej vor fi informați cu privire la importanța respectării normelor de conduită în zonele publice, zone de agrement și păstrarea curățeniei în oraș precum și cu privire la sancțiunile pe care le riscă dacă le încalcă. Informarea se va face prin intermediul rețelelor de socializare, mass-media, și prin acțiuni de distribuire de flyere și publicare de afișe cu mesajul campaniei.

În a doua etapă a campaniei vor fi realizate și panouri de informare cu privire la regulile  de conduită în zonele publice și sancțiunile pe care cetățenii le riscă dacă le încalcă. Aceste panouri vor fi amplasate la locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, parcuri, etc.

În a treia etapă a campaniei Poliția Locală Dej va realiza acțiuni punctuale de verificare a respectării regulilor de bună conduită în zonele publice și păstrarea curățeniei în oraș. Acțiunile Poliției Locale Dej vizează identificarea și sancționarea celor încalcă aceste reguli cu amendă de la 100 la 500 lei. Conform prevederilor HCL 57/30.03.2018: „Este interzisă aruncarea în altă parte decât în locurile special destinate (containere, coșuri de gunoi), a hârtiilor, a cojilor de semințe  și fructe, a altor resturi, a ambalajelor care au ca rezultat murdărirea străzilor, parcurilor, piețelor, a altor locuri sau clădiri publice, ori a mijloacelor de transport în comun”.

 

”Curățenia orașului este o prioritate pentru mine ca primar. Pe linie administrativă am făcut și fac tot ceea ce depinde de mine pentru ca serviciul din cadrul aparatului administrativ  care are atribuții și responsabilitatea  privind menținerea curățeniei pe domeniul public să asigure curățenia orașului  la nivelul dorit de noi toți, lucru pe care l-am putut face doar după  preluarea de către Primăria Dej în urmă cu un an a măturatului stradal, ca urmare a nemulțumirii față de modul în care compania de salubritate desfășura această activitate. Sigur că voi continua în direcția îmbunătățirii activității acestui serviciu, pentru că întotdeauna  este loc pentru mai bine,  dar pentru ca acțiunile administrație să aibă rezultatele pe care vrem să le vedem cu toții cred că este de datoria fiecăruia dintre noi să menținem curățenia în oraș, zi de zi, pentru ca orașul să fie așa cum ni-l dorim.”

 

Primar

Morar Costan

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 28.05 -31.05.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 28.05 -31.05.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 28.05 -31.05.2019.

 

MARȚI - 28.05.2019

 

ORA 16:00 EVERY (”INTRĂ DACĂ AI CURAJ”, DRAMA/ACTION/THRILLER, A.P. -12 , 88 MIN.)

 

MIERCURI -29.05.2019

 

ORA 16:00  CHIPS (”POLIȚIȘTI DE BELEA”, COMEDY/ACTION, N. -15 , 96 MIN.)

 

VINERI-  31.05.2019

ORA 16:00  DRAGON BLADE (”SABIA DRAGONULUI ”,  DRAMA//ACTION/ADVENTURE  A.P. -12. ANI, 100 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 30 mai 2019, ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, actualizate după aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 114/2018, pentru proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic ”Someș” Dej, Municipiul   Dej, județul Cluj”;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special doamnei RUS CLAUDIA la Adunarea Generală a Acționarilor Societății Transurb S.A. Dej, din data de 31 mai 2019, ora 1300 ;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei contractelor de închiriere pentru beneficiarii loturilor atribuite în baza Legii Nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a parcelei de teren situată în Municipiul Dej, Strada Traian Nr. 26, în suprafață de 132 m.p.;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a trei parcele de teren în suprafață totală de 8.510 m.p., înscrise în C.F. Nr. 52271, C.F. Nr.52272, C.F. Nr. 52273, în vederea extinderii Cimitirului din Dealul Florilor;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local, al Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al IV-lea al anului 2018;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului Local, al Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al I al anului 2019;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Dej și Bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii suprafeței de 62 m.p. din patrimoniul public al Municipiului Dej în patrimoniul privat al Municipiului Dej;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. Nr. 50201 și concesionarea fără licitație publică pentru extindere construcție, a suprafeței de 307 m.p.;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional la Procesul verbal de predare - primire Nr. 25.491/11 octombrie 2007;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional nr.1 la Contractul de concesiune Nr. 22/18.797 din 3 noiembrie 2014;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de    consultanţă juridică şi de reprezentare a intereselor Municipiului Dej, în perioada evaluării cererilor de finanțare și pe perioada implementării contractelor de finanțare din fonduri europene;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al Municipiului Dej”, cod SMIS 125016;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului  cheltuielilor legate        de proiectul „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al Municipiului Dej”,  cod SMIS 125016;
 16. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale. 

 

    Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 23 mai 2019.

RAPORT FINAL cu privire la Lista proiectelor sportive si culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă
RAPORT FINAL cu privire la Lista proiectelor sportive si culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă

Având în vedere ‘art. 5’ din Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,

         Comisia de selecție înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 119 din data de 27 februarie  2017, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, stabilește că următoarele dosare au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și s-au calificat pentru obținerea finanțării nerambursabile din fonduri publice :

 

PROIECTE SPORTIVE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Punctajul obținut

Suma aprobată

1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

95 puncte

1.200.000 lei

2.

Clubul Sportiv ”Gloria” Dej aeromodele

52 puncte

25.000 lei

3.

Clubul Sportiv C.F.R. Dej

 

40 puncte

20.000 lei

4.

A.C.S. Fotbal Club „Somesul” Dej

40 puncte

20.000 lei

5.

Clubul de dans sportiv ”Latino Angels”

39 puncte

18.000 lei

 

6.

Clubul Sportiv ”Budokan Ryu” Dej

38 puncte

17.000 lei

7.

Clubul Sportiv „Vulturii” Dej Arte marțiale

36 puncte

12.000 lei

8.

Clubul Sportiv Tenis Club

Dej

36 puncte

12.000 lei

9.

Org. Nat. Cercetasii Romaniei Dej

34 puncte

9.000 lei

10.

Asociația Sportivă ”Mecsom” Dej

25 puncte

6.000 lei

                 

 

PROIECTE CULTURALE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Punctajul obținut

Suma aprobată

1.

Asociația Culturală ”ASTRA” Dej

71 puncte

16.000 lei

2.

Asociația Culturală  ”Kadar Jozsef”

71 puncte

16.000 lei

3.

Asociația Civilă a Maghiarilor Dejeni

67 puncte

12.000 lei

4.

Fundatia „Andrei Muresanu” Dej

63 puncte

10.000 lei

5.

Asociația Culturală ”Aranyeso” Dej

60 puncte

8.000 lei

6.

Liga Tinerilor Ortodocsi Fil. Dej

59 puncte

6.000 lei

7.

Asociația ”Mihai Eminescu” Dej

59 puncte

6.000 lei

8.

Asociatia „Rotary” Club

51 puncte

5.000 lei

9.

Asociația ”Sfinții Apostoli Luca și Andrei” Dej

51 puncte

5.000 lei

10.

Asociația ”Marsala Life”

 

47 puncte

3.500 lei

11.

Asociația ”Emanuel” Dej

 

46 puncte

3.000 lei

12.

Clubul Copiilor Dej

 

41 puncte

2.500 lei

 

 

 

COMISIA:

Albinetz Constantin – președinte

Rus Ovidiu - membru

Postevca Valentin – membru

Chirilă Gavril – membru

Tecar Lucian – membru

 

Danciu Nicoleta – secretar

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 10.05 -17.05.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 10.05 -17.05.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 10.05 -17.05.2019.

.

                             VINERI -  10.05.2019

ORA 16:00  EMMA`S CHANCE (”ȘANSA EMMEI”,DRAMA/SPORT , A.G., 89 MIN. )

 

                               SÂMBĂTĂ - 11.05.2019

ORA 11:00  AVIOANE  (”AVIOANE” , ANIMAȚIE, SUBTITRAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  , A. G., 88 MIN.)

 

ORA 13:00-15:00 EXISTĂ POSIBILITATEA ÎNCHIRIERII SĂLII MULTI MEDIA PENTRU ANIVERSĂRI ( PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII SUNAȚI LA NR. 0264212525- MUZEUL MUNICIPAL DEJ)

 

ORA 16:00    AIR (”ULTIMA SPERANȚĂ” SCI-FI/ ACTION, N.-15 ANI, 91 MIN. )

 

MARȚI - 14.05.2019

 

ORA 16:00  OUR BRAND IS CRISIS (”BRANDUL NOSTRU ESTE CRIZA”, DRAMA/COMEDY, N. -15 , 103 MIN.)

 

                                MIERCURI -15.05.2019

 

ORA 16:00  EX MACHINA (”EX MACHINA”, DRAMA/SCI-FI, A.P. -12 , 103 MIN.)

 

                              JOI-  16.05.2019

ORA 16:00  BLEED FOR THIS (”TRUP ȘI SUFLET ”,  DRAMA/SPORT/BIOGRAPHY  N. -15. ANI, 111 MIN.)

                              VINERI - 17.05.2019

ORA 16:00  BLOOD ( ”JUDECATĂ CRIMINALĂ ”,  THRILLER, N. -15. ANI, 88 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Licitație parcări
Licitație parcări

Primăria Municipiului Dej organizează licitaţie publică privind închirierea parcărilor AMENAJATE situate în cartier Dl. Florilor (locuri rămase libere după licitaţii).

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei, camera 35 - Serviciul Tehnic, începând cu data de 9 MAI 2019.

Data limită de depunere a ofertelor: 17 MAI 2019, ora 1000.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 20 MAI 2019, ora 1100.

 

 

PRIMAR,

ing. Morar Costan

Restricții de circulație în centrul municipiului în data de 9 mai
Restricții de circulație în centrul municipiului în data de 9 mai

Primăria Municipiului Dej anunță restricții de circulație în Piața Bobâlna cu ocazia activităților dedicate Zilei Europei, care se vor desfășura în centrul municipiului, în data de 9 mai, ora 12:30.
Pentru buna desfășurare a manifestărilor în data de 9 mai, ora 12:00, circulația în Piața Bobâlna, în fața Parcului Mic, va fi închisă, până la finalul activităților.

Șoferii care au traseu prin piața centrală, sunt sfătuiți să aleagă străzile adiacente acesteia și să nu își lase autoturismele parcate în zona cu restricții.

RAPORT PRELIMINAR cu privire la Lista proiectelor sportive si culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă
RAPORT PRELIMINAR cu privire la Lista proiectelor sportive si culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă

Având în vedere ‘art. 5’ din Legea Nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,

         Comisia de selecție înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 119 din data de 27 februarie  2017, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, stabilește că următoarele dosare au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și s-au calificat pentru obținerea finanțării nerambursabile din fonduri publice :

PROIECTE SPORTIVE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Punctajul obținut

Suma aprobată

1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

95 puncte

1.200.000 lei

2.

Clubul Sportiv ”Gloria” Dej aeromodele

52 puncte

25.000 lei

3.

Clubul Sportiv C.F.R. Dej

 

40 puncte

20.000 lei

4.

A.C.S. Fotbal Club „Somesul” Dej

40 puncte

20.000 lei

5.

Clubul de dans sportiv ”Latino Angels”

39 puncte

18.000 lei

 

6.

Clubul Sportiv ”Budokan Ryu” Dej

38 puncte

17.000 lei

7.

Clubul Sportiv „Vulturii” Dej Arte marțiale

36 puncte

12.000 lei

8.

Clubul Sportiv Tenis Club

Dej

36 puncte

12.000 lei

9.

Org. Nat. Cercetasii Romaniei Dej

34 puncte

9.000 lei

10.

Asociația Sportivă ”Mecsom” Dej

25 puncte

6.000 lei

                 

 

PROIECTE CULTURALE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Punctajul obținut

Suma aprobată

1.

Asociația Culturală ”ASTRA” Dej

71 puncte

16.000 lei

2.

Asociația Culturală  ”Kadar Jozsef”

71 puncte

16.000 lei

3.

Asociația Civilă a Maghiarilor Dejeni

67 puncte

12.000 lei

4.

Fundatia „Andrei Muresanu” Dej

63 puncte

10.000 lei

5.

Asociația Culturală ”Aranyeso” Dej

60 puncte

8.000 lei

6.

Liga Tinerilor Ortodocsi Fil. Dej

59 puncte

6.000 lei

7.

Asociația ”Mihai Eminescu” Dej

59 puncte

6.000 lei

8.

Asociatia „Rotary” Club

51 puncte

5.000 lei

9.

Asociația ”Sfinții Apostoli Luca și Andrei” Dej

51 puncte

5.000 lei

10.

Asociația ”Marsala Life”

 

47 puncte

3.500 lei

11.

Asociația ”Emanuel” Dej

 

46 puncte

3.000 lei

12.

Clubul Copiilor Dej

 

41 puncte

2.500 lei

Termenul de depunere a contestațiilor este de 3 zile de la aducerea la cunoștință a rezultatelor, iar termenul de rezolvare a contestațiilor este în termen de 5 zile lucrătoare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 51/1998.

 

COMISIA:

Albinetz Constantin – membru

Rus Ovidiu - membru

Postevca Valentin – membru

Chirilă Gavril – membru

Tecar Lucian – membru

 

Danciu Nicoleta – secretar

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.05.2019 -09.05.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.05.2019 -09.05.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 02.05.2019 -09.05.2019.

JOI- 02.05.2019

ORA 12:00  HOTEL TRANSILVANIA 2 ( DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 85 MIN)

 

ORA 16:00  DRIVE HARD (”SOFERUL” DRAMA, N.-15. ANI., 92 MIN.)

 

VINERI- 03.05.2019

ORA 12:00  THE BOXTROLLS ( ”BOXTROLI” DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 92 MIN)

 

ORA 16:00  BIG EYES  ( ”FERESTRELE SUFLETULUI” CRIME/CRIME, A.P.-12 ANI , 82 MIN.)

MARTI- 07.05.2019

ORA 16:00   THE HATEFUL EIGHT( ”CEI OPT ODIOȘI” ADVENTURE/ CRIME, N-15 ANI, 161 MIN )

 

 MIERCURI- 08.05.2019

ORA 16:00  THE GIRL ON THE TRAIN (”FATA DIN TREN” DRAMA /CRIME/ MYSTERY, N.15 ANI, 121. ANI)

 

JOI - 09.05.2019

ORA 16:00  FAST & FURIOS(” FURIOS ȘI IUTE”, ADVENTURE /DRAMA, A.G., 130 MIN)

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Punct de sacrificare miei la târgul de animale
Punct de sacrificare miei la târgul de animale

Primăria Municipiului Dej anunţă că în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, se vor putea sacrifica miei în incinta târgului de animale.

Astfel în zilele de vineri și sâmbătă, respectiv 26 și 27 aprilie, începând cu ora 07:00, persoanele  care achiziţionează miei, au posibilitatea să îi sacrifice în cadrul punctului de sacrificare autorizat din incinta târgului de animale situat pe strada Sălciilor.

Primăria Municipiului Dej atenționează cetățenii asupra importanței achiziționării  cărnii și a celorlalte produse de origine animală din puncte organizate în condiţiile legii şi amenajate corespunzator, în care se asigură supravegherea sanitară-veterinară şi în care sunt respectate condiţiile de igienă, cerinţele legale privind identificarea şi bunăstarea animalelor şi gestionarea materialului cu risc specific.

DISPOZIŢIA NR. 903 din 24.04.2019
DISPOZIŢIA NR. 903 din 24.04.2019

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral din Municipiul Dej pentru organizarea și desfășurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019

 

       Primarul Municipiului Dej, județul Cluj ;

       Având în vedere prevederile art. 79 alin.1 din Legea nr.208/2015,cu modificările și completările ulterioare privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, coroborate cu prevederile  pct.51 din HG nr.81/2019 din   privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019   .

       În baza prevederilor  ‚art. 68’, alin. (1) , art.115 alin.1litr.a din Legea Nr. 215/23 mai 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare:

D I S P U N E:

 

            Art. 1.  Se stabilesc locurile speciale de afișaj electoral din Municipiul Dej pentru  ,  organizarea și desfășurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019,pe panouri electorale care vor fi amplasate, după cum urmează:

 

            Piața Bobâlna, (în parcarea stației de taximetrie);

            Strada Unirii, (în parcarea unității comerciale Carrefour, Dealul Florilor);

            Sat Șomcut, (centru, în zona Magazinului Mixt);

            Sat Pintic, (centru, în zona Magazinului Mixt);

            Cartier Ocna Dej, (centru, zona stație autobuz);

            Cartier Viile Dejului, (centru, zona Magazinului Mixt);

            Cartier Dej – Triaj, (zona stație de autobuz);

 

            Art. 2. Sunt interzise utilizarea locurilor de afișaj electoral în alte locuri decât cele stabilite la art.1.din prezenta dispoziție.

            Art.3.Afișarea se va face pe panouri montate în locurile stabilite la art.1 din prezenta dispoziție și vor fi folosite de candidații în alegeri și de către partidele care îi susțin.

           Art.4.Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăși dimensiunea de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

            Art.5.Panourile prevăzute la art.1 vor fi montate până în data de 26 aprilie 2019. 

 

            Art. 6.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Serviciul administrativ și Serviciul de administrare a domeniului public din cadrul Primăriei Municipiului Dej.

                                          Primar,

                                ing. Morar Costan

                                                                                                                                 Avizat,  SECRETAR

                                                                                                                                 Cristina Pop

 

Documentul semnat și ștampilat se poate descărca de aici .

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare se pot consulta aici .

 

 

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 23.04.2019 -25.04.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 23.04.2019 -25.04.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 23.04.2019 -25.04.2019.

MARȚI - 23.04.2019

ORA 12:00  THE JUNGLE BOOK (” CARTEA JUNGLEIE” DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 102 MIN)

 

ORA 16:00  EVERYTHING, EVERYTHING (”ABSOLUT TOT” DRAMA /ROMANCE, A.P.-12. ANI., 92 MIN.)

 

MIERCURI -24.04.2019

ORA 12:00  BALLERINA ( ”BALERINA” DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 85 MIN)

ORA 16:00 ANGELIQUE ( ”MARCHIZA ÎNGERILOR” ADVENTURE/HISTORY, A.P.-12 ANI , 108 MIN.)

 

JOI-  25.04.2019

ORA 12:00   THE GOOD DINOSAUR ( ”BUNUL DINOZAUR” DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 90 MIN)

ORA 16:00  ALFIE, (”ALFIE”, COMEDY/DRAMA, A.G., 106 MIN.

 

DRAGI SPECTATORI,

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 - 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 18  aprilie  2019,  ora 15,00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

                                                               ORDINE DE ZI:

 

               1. Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin  domeniul public al municipiului Dej însușit prin H.C.L.64/2001, atestat prin H.G.969/2002 și înscrierea în CF a imobilelor conform Anexă.

                2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate publică a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Dej.

                3. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.D. pe strada Nichita Stănescu, nr.49 B.

                4.Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii lotului pentru construire locuință situată în Dej, str.Victor Motogna, nr.12, conform Legii nr.15/2003, republicată.

                5.Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței de teren înscrise în CF Dej nr.52587, strada Nicolae Titulescu nr.16 C.

                6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în C F Dej nr.51353, CF Dej nr.51352 și CF Dej nr.60993 situat în Dej, str.1 Mai nr.14-16.

                7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru Asociația Viitorul Copiilor RAMSAU Dej.

                8.Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii de Consiliu Local nr.37 din 29 martie 2019.

                9.Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al municipiului Dej și bugetele instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții  pentru anul 2019.

               10.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special domnului consilier local Lazăr Nicolae la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania S.A.Cluj din data de 25 aprilie 2019, ora 10,00.

                 11. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.