Anunțuri

Întrerupere a furnizării apei potabile în Șomcutul Mic în 1 octombrie, pentru lucrări la rețea
Întrerupere a furnizării apei potabile în Șomcutul Mic în 1 octombrie, pentru lucrări la rețea

Primăria Municipiului Dej anunță, potrivit unui buletin informativ transmis de Compania de Apă Someș S.A., că în vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile în data de 1 octombrie 2020, între orele 08:00-11:00 în Șomcutul Mic, între numerele 114-123.

Compania roagă clienții să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată.

Atenționare meteorologică
Atenționare meteorologică

Primăria Municipiului Dej 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență 

DATA: 30.09.2020 

 

 

                                                           ANUNȚ

 

Primăria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, anunță populația Municipiului Dej că Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru Județul Cluj atenționarea meteorologică:

-COD GALBEN pentru intervalul 30.09.2020 ora 10:00 – 02.10.2020 ora 10:00 fenomenele vizate fiind ploi și se vor acumula cantități de apă însemnate ce vor depăși 25….35 l/mp.

-COD PORTOCALIU pentru intervalul 30.09.2020 ora 10:00 – 02.10.2020 ora 10:00, în intervalul menționat în zona de munte va ploua temporar abundent, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 40…..70 l/mp.

 

 

 

 

 

                                                           Primar,          

               

                Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Program special de lucru cu publicul la Evidența Populației cu ocazia alegerilor locale
Program special de lucru cu publicul la Evidența Populației cu ocazia alegerilor locale

Primăria Municipiului Dej anunță că Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dej va avea program special de lucru cu publicul  cu ocazia alegerilor locale, în zilele de 26 și 27 septembrie.

În vederea asigurării stării de legalitate a cetăţenilor şi a condiţiilor necesare exercitării dreptului de vot prin eliberarea actelor de identitate respectând prevederile legale, pentru cetăţenii care nu deţin astfel de documente ori sunt titulari ai unor acte de identitate cu termen de valabilitate expirat, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Dej, va  deservi cetăţenii după următorul program:

PROGRAM SPECIAL DE LUCRU CU PUBLICUL

SÂMBĂTĂ   26 septembrie  între orele   9:00 – 12:00

DUMINICĂ 27 septembrie    între orele  7:00 – 21:00

Amintiri despre Sorin Tudoran la Muzeul Municipal Dej
Amintiri despre Sorin Tudoran la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej va găzdui, vineri, 25 septembrie 2020, ora 17, lansarea volumului ,,Amintiri despre Sorin Tudoran”, coordonat de Dorina Rus. Cartea, apărută la începutul anului 2020 la editura Tracus Arte din București, este un omagiu adus unui mare chitarist al anilor 70.

Sorin Tudoran a urmat Conservatorul ,,Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, unde a înființat, în 1968, formația Chromatic. Acest proiect muzical a fost realizat împreună cu mai mulți prieteni și colegi: Dan Igreţiu-tobe, Iuliu Merca-chitară bas și voce, Tomi   Bereczky-flaut și saxofon, Puiu Haţieganu-tobe, Paul Masgras-orgă și Sorin Tudoran-chitară solo. Trupa Chromatic a avut un succes deosebit la festivalurile-concurs organizate în România și s-a bucurat de popularitate în rândul tinerilor. Talentul deosebit l-a recomandat pentru colaborări cu formații precum Roșu și Negru, Mondial și altele.

Vor fi prezente la muzeul dejean personalități ale lumii academice, culturale și muzicale: Virgil Mihaiu, Doina Borgovan, Radu Țuculescu, Marius Luca, Ștefan Nagy, Costi Cămărășan, Cornel Moldovan, Călin Morariu și alții.

Evenimentul va avea loc în curtea interioară a muzeului iar participanții sunt rugați să poarte mască de protecție/chirurgicală.

 

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 24 septembrie  2020, ora 1400

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  validării mandatului de consilier local al doamnei TĂMAȘ MIHAELA ADRIANA.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea validării mandatului de consilier local al domnului RADU EMILIAN IOAN.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanților consiliului local Dej în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de delegare a Serviciului de Alimentare cu apă și canalizare.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ” Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație în Municipiul Dej”.

6. Proiect de hotărâre privind preluarea temporară de către Municipiul Dej a dreptului de folosință gratuită pentru imobilul "Creșă si grădiniță 3 grupe cu program prelungit", imobil care aparține Eparhiei Reformate din Ardeal în parteneriat cu Parohia Reformata Dej.

7. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății” Transurb” S.A. Dej din data de 25 septembrie 2020.

 8. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 18 septembrie 2020 și pe suport de hârtie către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Programul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Dej
Programul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Dej

Având în vedere actualul context epidemiologic,  în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Dej programul cu publicul este restrâns la intervalul orar 09:00-12:00, până în data de 22 septembrie.

Activitățile cu publicul care se desfășoară în această perioadă, zilnic de luni până vineri în intervalul orar 09:00- 12:00, sunt următoarele:

  • Eliberarea cărților de identitate personalizate
  • Depunerea actelor pentru cărți de identitate provizorii și eliberarea acestora
  • Înregistrarea documentelor privind nașteri, căsătorii, decese.

 

IMPORTANT: Depunerea cererilor pentru eliberarea de cărților de identitate și stabilirea reședinței, se poate realiza doar la Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Cluj, Str. Aviator Bădescu, nr. 7-9, Cluj-Napoca, tel: 0264-450406, fax: 0264-450405, E-mail: djepcluj@mail.rdscj.ro, Web: www.djepcluj.ro.

 

Anunt selecție administratori S.C. TRANSURB S.A.
Anunt selecție administratori S.C. TRANSURB S.A.

Se pot depune solicitări privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
Se pot depune solicitări privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Începând cu data de 03 septembrie 2020, Primăria Municipiului Dej prin  Serviciul Public de Asistenta Sociala  demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G.nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai defavorizaţi din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei/an școlar. 

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii si grădiniței, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. 

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:
▪️ să   aibă  domiciliul/reședința  pe raza  Municipiului  Dej
▪️ venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie si august  2020 să fie de până la 1.115 lei în cazul în care, în familie sunt copii care urmează învățământul de stat primar și gimnazial
▪️ venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna anterioară depunerii cererii să fie de până la 284 lei, în cazul în care, în familie sunt copii care urmează învățământul de stat prescolar.
▪️ să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 03.09.2020-11.09.2020 la sediul Primăriei Municipiului Dej – Serviciul Public de Asistenţă Socială, str.1 Mai, nr. 2, în cadrul programului cu publicul, însoţite de următoarele documente justificative:

▪️ copie act de identitate solicitant
▪️ copie act de identitate al soțului/soției (după caz)
▪️ copie certificat de naștere copil/copii
▪️ copie certificat de căsătorie părinți (după caz)
▪️ copie certificat de deces părinte (unde este cazul)
▪️ dovada înscrierii la grădiniță/școală
▪️ copie document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal a persoanei reprezentate
▪️ acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz).

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare şi arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.
▪️ hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile și execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii.

Tichetele sociale pe suport electronic pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise, conform instrucțiunilor unității achizitoare.

Lista unităților în care pot fi folosite tichetele va fi comunicată odată cu distribuirea acestora.

 

Începe distribuirea măștilor de protecție pentru categoriile de persoane defavorizate
Începe distribuirea măștilor de protecție pentru categoriile de persoane defavorizate

Primăria Municipiului Dej anunță că începând cu data de 1 septembrie, demarează acțiunea de distribuire a măștilor de protecție pentru familiile şi persoanele defavorizate din municipiul Dej, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 78/ 21.05.2020. Beneficiarii vor primi o cutie conținând 50 de măşti de protecţie.

Distribuirea măștilor se va face la magazia situată la subsolul Pieței Agroalimentare( în parcarea subterană), zilnic de luni până vineri, între orele 09:00-15:00.

Categoriile de familii și persoane defavorizate care beneficiază de măștile de protecție sunt:

·        persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

·        persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

·        pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;

·        persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru o bună desfăşurare a activităţii de distribuire, administrația locală roagă cetățenii să respecte  măsurile de protecţie și distanțare şi să aibă asupra lor cartea/buletinul de identitate în original.

 

Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral din Municipiul Dej
Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral din Municipiul Dej

DISPOZIŢIE

privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral din Municipiul Dej pentru organizarea și desfășurarea alegerilor  autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020.

               Primarul Municipiului Dej, județul Cluj;

              Având în vedere temeiourile juridice prevăzute de dispozițiile:

              art.79 alin(1) din Legea nr.115/2015,  pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali ;

             pct.59 din HOTĂRÂRE  Nr. 576/2020 din iulie2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 ;

               art.155 alin(1) lit.a și alin(2) lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.                                          

            În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare.                                          

D I S P U N E:

            Art. 1.    Se stabilesc locurile speciale de afișaj electoral din Municipiul Dej pentru  ,  organizarea și desfășurarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020  ,pe panouri electorale care vor fi amplasate, după cum urmează:

            Piața Bobâlna, (în parcarea stației de taximetrie);

            Strada Unirii, (în parcarea unității comerciale Carrefour, Dealul Florilor);

            Sat Șomcut, (centru, în zona Magazinului Mixt);

            Sat Pintic, (centru, în zona Magazinului Mixt);

            Cartier Ocna Dej, (centru, zona stație autobuz);

            Cartier Viile Dejului, (centru, zona Magazinului Mixt);

            Cartier Dej – Triaj, (zona stație de autobuz);

.            Art.2.Afișarea se va face pe panouri montate în locurile stabilite la art.1 din prezenta dispoziție și vor fi folosite de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, organizațiile minorităților naționale care participă la alegeri și candidații independenți.

  Art.3.  Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral.

           Art.4.Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la art.1 nu poate depăși dimensiunea de 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

            Art. 5.(1) În alte locuri decât cele stabilite conform art.1, afișajul este interzis.

        (2) Acesta este permis în alte locuri, numai cu acordul scris al proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor  

            Art. 6.   Poliţia  locală  asigură integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locurile autorizate prevăzute la art.1 din prezenta dispozitie.

          Art.7. Prezenta dispoziție se comunică prin intermediul Secretarului General al Municipiului Dej, în termenul prevăzut de lege,  Instituției Prefectului Județul Cluj, Serviciului public de administrare a domeniului public, Serviciul Polițe Locală în vederea ducerii la îndeplinire.

 

 

 

 

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej, care va avea loc în data  de 27 august  2020, ora 1300

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al Municipiului Dej a loturilor atribuite în baza Legii Nr. 15/2003, republicată, situate în Municipiul Dej, Străzile Fântilor, George Mânzat și Victor Motogna.

2. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al Municipiului Dej a loturilor atribuite în baza Legii Nr. 15/2003, republicată, situate în Municipiul Dej, Strada Țibleșului.

3. Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al Municipiului Dej a loturilor atribuite în baza Legii Nr. 15/2003, republicată, situate în Municipiul Dej, Strada Andrei Mureșanu.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 30 din data de 10 martie 2020.

           5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej.

             6. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului HUSA LUCIAN IOAN, ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacant al locului de consilier local.

             7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului BUTUZA MARIUS CORNEL, ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacant al locului de consilier local.

           8. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “ Transurb “ S.A. Dej din data de 28 august 2020, ora 10°°.

            9. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 21 august  2020 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Obligativitatea purtării măștii de protecție în spații publice deschise pe raza județului Cluj
Obligativitatea purtării măștii de protecție în spații publice deschise pe raza județului Cluj

Comitetul Județean pentru Sitauții de Urgență Cluj a decis ca începând cu data de 8 august 2020, ora 00.00, pe întreg teritoriul județului Cluj, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către toate persoanele cu vârsta de peste 5 ani, astfel încât să acopere nasul și gura, la întruniri de natura activităților culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment organizate în spaţii publice deschise, în zone în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje și adunări cu caracter religios.

Orarul de aplicabilitate este 00:00-24:00, pe toată durata stării de alertă.

Raport final privind lista proiectelor sportive si culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă
Raport final privind lista proiectelor sportive si culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă

Raport final privind lista proiectelor sportive si culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabilă

         Comisia de selecție înființată conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008  și a Dispoziției Nr. 119 din data de 27 februarie 2017, a Primarului Municipiului Dej, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor sportive și culturale, și-a reluat activitatea de evaluare a proiectelor și a stabilit că următoarele dosare au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și au obținut finanțări nerambursabile din fonduri publice.

         Ținând cont de evoluția pandemiei de Coronavirus la nivel național sumele inițiale destinate proiectelor culturale și sportive din fonduri nerambursabile au fost  reduse cu 50%, iar unele proiecte desfășurate de Primăria Municipiului Dej, precum Zilele Orașului, Festivalul SAMVS, Toroc Fest și altele au fost reduse cu 100%. Menționăm faptul că în funcție de evoluția situației sanitare și de restricțiile privind desfășurarea activităților culturale și sportive la nivel național fondurile stabilite pot fi diminuate.

 

PROIECTE SPORTIVE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Suma aprobată

Punctaj

1.

Clubul Sportiv ”Unirea” Dej Volei

500.000 lei

89,60

2.

Clubul Sportiv C.F.R. Dej

 

13.000 lei

47,80

3.

A.C.S. Fotbal Club „Someșul” Dej

13.000 lei

48

4.

Clubul Sportiv ”Gloria” Dej aeromodele

12.000 lei

47

5.

Clubul de dans sportiv ”Latino Angels”

9.000 lei

46,50

6.

Clubul Sportiv „Vulturii” Dej Arte marțiale

6.000 lei

43,82

7.

Clubul Sportiv Tenis Club

Dej

6.000 lei

41,27

8.

Aventure Team – Club tenis de câmp Dej

4.000 lei

40

 

                  

 

PROIECTE CULTURALE

 

Nr.

crt.

Denumirea Asociației

Suma aprobată

Punctaj

1.

Asociația Culturală ”ASTRA” Dej

8.000 lei

68,27

2.

Asociația Culturală  ”Kadar Jozsef”

8.000 lei

67,96

3.

Asociația Civilă a Maghiarilor Dejeni

6.000 lei

58,65

4.

Fundatia „Andrei Muresanu” Dej

5.000 lei

58,77

5.

Asociația „Rotary Club”

4.000 lei

58

6.

Asociația ”Sfinții Apostoli Luca și Andrei” Dej

3.000 lei

45,15

7.

Asociația Culturală „Aranyeso”Dej

3.000 lei

45,06

 

 

 

Restricții de circulație pe strada Unirii
Restricții de circulație pe strada Unirii

Primăria Municipiului Dej anunță restricții de circulație pe strada Unirii, în cursul zilei de 28 iulie, pentru lucrări de asfaltare a părții carosabile.

În acest sens mâine, 28 iulie, în intervalul orar 08:00- 20:00, circulația pe strada Unirii va fi închisă pentru desfășurarea în bune condiții și de siguranță a lucrărilor de asfaltare în cadrul proiectului european ”Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbana reprezentat de strada Unirii, strada Dobrogeanu Gherea, strada Ecaterina Teodoroiu, strada Avram Iancu, strada George Coșbuc, strada Regina Maria, strada Mircea cel Bătrân, strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și Gh. Șincai), strada Gheorghe Șincai, strada 1 Mai (între strada George Coșbuc și strada I.P. Reteganul), strada Crângului”.

            Șoferii care au traseu prin această zonă, sunt rugați să utilizeze următoarele trasee:

-           strada Unirii, strada Dl. Rozelor, Strada Dl. Florilor, Strada Florilor spre centrul municipiului sau spre gară,

-           strada Unirii, strada Dl. Rozelor, strada Dl. Florilor, strada Aurel P. Bănuț, strada Mărășești, strada Ec. Teodoroiu, spre centrul municipiului

-           strada Ec. Teodoroiu, strada Crângului spre magazin Kaufland.

De asemenea administrația locală informează că stațiile de autobuz din zona Standard și Dl. Rozelor vor funcționa pe perioada restricțiilor, în zona Carrefour.

 

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 30   iulie   2020, ora 13:00.

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință , cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.34/10.03.2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr.59888.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din HCL nr.10/30.01.2020 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF Dej NR.51440 și concesionarea fără licitație publică pentru extindere construcție a suprafeței de 104 mp.

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.50/14160 din 13.09.2004.

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuit asupra terenului și redistribuirea lotului situat în Dej, strada Andrei Mureșanu, nr.25, conform Legii nr.15/2003, republicată.

5.  Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej însușit prin H.C.L.64/2001, atestat prin H.G.969/2002, înscriere în CF  a imobilului „ Sală de educație fizică școlară” în cadrul Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuși”, str.Nicolae Iorga, nr.5 și darea în administrarea Liceului Tehnologic” Constantin Brâncuși” a  acestui imobil .

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii material strecurate în H.C.L.nr.25/28.02.2019.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Dej.

8. Soluționarea unor problem ale adminsitarției publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 24 iulie  2020 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură.

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.