Anunțuri

Centru cultural recreativ și parc pe Dealul Florilor
Centru cultural recreativ și parc pe Dealul Florilor

 

Un nou proiect a fost finanțat pentru Dej, centru cultural recreativ și parc pe Dealul Florilor, în zona delimitată de Aleea Primăverii și Ghioceilor, strada Mărăști și Aleea Gladiolelor.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a semnat contractul de finanțare al proiectului ,,Creșterea calităţii vieţii populaţiei municipiului Dej prin construirea si dotarea centrului cultural- recreativ și îmbunătăţirea spațiilor publice urbane din cartierul Dealul Florilor”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 și are o valoare de 15.014.030,56 lei + TVA, respectiv 17.866. 695 lei, aproximativ 3,7 milioane euro.

În cadrul proiectului pe suprafața totală de 17765 mp, se vor amenaja:

 • un  centru multifuncțional cultural-recreațional pentru copii și vârstnici, cu spații pentru  ateliere,  activitati creative pentru copii, sala fitness, sala proiecții, sala activități recreative pentru persoane vârstnice, săli pentru evenimente culturale si recreative.
 • un parc cu alei, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, zona destinata activitaților sportive și un amfiteatru în aer liber.

 

         De asemenea vor fi plantați arbori, arbuști și se vor amplasa elemente de mobilier urban: cișmele, bănci și stâlpi de iluminat.

,, Este încă un proiect pentru Dej, la care s-a lucrat mult din dorința de a transforma zona, într-una de interes pentru comunitate. Urmează semnarea contractului de finanțare și de către Primăria Municipiului Dej, se vor derula ulterior procedurile de licitație pentru proiectul tehnic și execuție, iar în toamnă estimăm că se pot demara lucrările. Este un proiect frumos care iată a fost aprobat spre finanțare și la finalul lui zona va fi pusă în valoare și  va fi una de relaxare, de activități diverse culturale și sportive, pe care o vom putea folosi cu toții.”

Măsuri ce se impun pentru prevenirea incendiilor de vegetație uscată si deșeuri
Măsuri ce se impun pentru prevenirea incendiilor de vegetație uscată si deșeuri

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 10 din 27.04.2020
ORDONANȚA MILITARĂ nr. 10 din 27.04.2020

ORDONANȚA MILITARĂ
nr. 10 din 27.04.2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19❗

Art.1 - (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara  locuinței / gospodăriei, este permisă numai în situațiile prevăzute mai jos.
(2) Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile art.1 alin.(1), (2) și
(5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
d) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
(3) În intervalele orare 07.00-11.00 și 19.00-22.00 circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condițiile art.1 alin.(3) și (5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
b) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
c) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
(4) Pentru verificarea motivului deplasării în situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
(5) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.2 - (1) Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în
perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura,
cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalele orare 07.00-11.00 și
19.00-22.00.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.3 - (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020, până la data de 11 mai 2020, inclusiv.
(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord,
Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate
aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 mai 2020,
până la data de 14 mai 2020, inclusiv.
(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către
România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 12 zile, începând cu
data de 3 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.
(4) Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 10 zile,
începând cu data de 5 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.
(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) – (4) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave
de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii
medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale

Art.4 - (1) Pe durata stării de urgență, trimiterile poștale înregistrate pot fi predate
destinatarilor de personalul C.N. Poșta Română S.A. prin introducerea în cutia poștală sau,
în lipsa acesteia, prin afișare la adresa destinatarului, cu excepția actelor de procedură.
(2) C.N. Poșta Română S.A. îi revine obligația stabilirii cadrului instituțional și răspunderea pentru modul în care se desfășoară activitatea prevăzută la alin.(1).
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.5 - La data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, își încetează aplicabilitatea:
a) prevederile art. 2 și art. 3 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020;
b) prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020.

Art.6 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei
ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile prevăzute
la art. 1;
b) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală și Autoritatea Națională pentru
Protecția Consumatorului, pentru măsura prevăzută la art. 2;
c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art. 3;
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1 – 3 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 - (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin
mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul
prezentei ordonanțe militare.

 

 

Sedință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de  30 aprilie, 2020, ora 1300,

Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință , cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.114 din 26 septembrie 2019 referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Dej.
 2.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului FILIP DORIN CRISTIAN, ca urmare a demisiei acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local.
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului KANTOR IONUȚ ȘTEFAN.

Depunerea Jurământului de către domnul KANTOR IONUȚ ȘTEFAN.

       4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special la Adunarea Generală  a Acționarilor Societății Transurb S.A.Dej din data de 30 aprilie 2020.

       5. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire a Registrului agricol la nivelul Municipiului Dej precum și aprobarea unor măsuri pentru eficientizarea unor activități.

       6. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale.

       7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru Asociația Viitorul Copiilor Ramsau Dej.

       8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul IV al anului 2019

       9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.14 din 13 februarie 2020 privind aprobarea utilizării excedentului Municipiului Dej în anul 2020.

       10. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de  investiții anexă la bugetul local al Municipiului Dej.

       11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare parcări în Municipiul Dej” Cartier Dealul Florilor și Cartier Ștefan cel Mare.( Realizarea proiectului tehnic și execuția obiectivului)

       12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Amenajare Iaz și traseu pietonal Strada Fragilor.”( Realizarea proiectului tehnic și execuția obiectivului)

       13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: “Proiectare și execuție canalizare menajeră cartier Șomcut “ necesare obiectivului de investiții Canalizare menajeră Șomcut, județul Cluj,municipiul Dej.”

        14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.156.550 lei.

 

Recomandări privind conduita de prevenție în perioada Sărbătorilor Pascale
Recomandări privind conduita de prevenție în perioada Sărbătorilor Pascale

Deplasarea la cumpărături:

 Dacă aveți până în 65 de ani, încercați pe cât de mult posibil să evitați intervalul orar 11:00-13:00 pentru cumpărături. Este extrem de important ca persoanele din grupele de vârstă vulnerabile să folosească acest interval ca să-și achiziționeze alimentele necesare.
Faceți o listă înainte de a pleca la cumpărături pentru a limita cât mai mult timpul petrecut în magazine sau piețe.
Mergeți singur la cumpărături, dacă este posibil, și optați pentru un interval orar cu risc scăzut de aglomerație!
Încercați să-i ajutați pe cei vârstnici sau vulnerabili din familie sau chiar pe vecinii dvs. din aceste categorii de risc. Mergeți dumneavoastră la cumpărături pentru ei, dacă acest lucru este posibil.
Folosiți masca de protecție și, dacă este posibil, mănuși chirurgicale în timpul pe care îl petreceți la cumpărături.
Evitați aglomerațiile de la raft sau cozile din piețe și reveniți atunci când este mai liber! Producătorii și distribuitorii de alimente au dat repetate asigurări că nu există probleme cu stocurile din magazine și piețe.
Încercați tot timpul să păstrați distanța fizică față de alte persoane din magazin sau din piață. Evitați orice contact direct.
Respectați indicațiile personalului din magazine sau din piețe cu privire la distanțarea fizică sau la limitarea numărului de persoane din incintă!
Este preferabil să optați pentru plata cu cardul pentru a nu intra în contact direct cu bancnote și monede.
Apelați la cumpărăturile online în măsura în care aveți această opțiune!
Este de preferat să dezinfectați ambalajele produselor cumpărate înainte de a le despacheta și să spălați fructele și legumele înainte de a le depozita.
Purtați cu dumneavoastră șervețele nazale și dezinfectant pentru mâini și folosiți-le de fiecare dată când aveți nevoie.
Dacă aveți simptome de răceală ușoară sau nu vă simțiți bine, evitați să mergeți la cumpărături sau în zone publice!
Întotdeauna spălați-vă mâinile imediat ce intrați în casă! 
Petrecerea sărbătorilor: 

Petreceți zilele de Paște doar cu acei membri ai familiei împreună cu care locuiți în mod obișnuit.
Evitați deplasările la rude, fie că sunt în aceeași localitate cu dumneavoastră, fie că locuiesc în alt oraș/comună.
Nu faceți vizite și nu primiți musafiri în perioada sărbătorilor pascale chiar dacă în alți ani obișnuiați să faceți acest lucru.
Și în zilele de Paște, ieșirile scurte sunt permise pentru activități fizice individuale în proximitatea locuinței și pentru toate celelalte motive prevăzute de ordonanțele militare.
Se menține interdicția de a face grătare sau picnicuri în parcuri, păduri și orice alte zone publice.
Toate recomandările anterioare privind distanțarea socială sunt menținute și este extrem de important să fie respectate pe deplin.
Grupul de Comunicare Strategică

Se montează dispensere cu dezinfectant la blocuri
Se montează dispensere cu dezinfectant la blocuri

Primăria Municipiului Dej continuă să ia măsuri pentru protejarea populației și limitarea răspândirii COVID 19 la nivelul comunității, prin distribuția de soluții de dezinfecție la blocuri.

În acest sens la blocurile din municipiu sunt amplasate recipiente cu soluții pentru dezinfectarea mâinilor și de asemenea pentru fiecare bloc se pune la dispoziția asociațiilor de proprietari, soluție pentru dezinfectarea încălțămintei.

Până în acest moment, echipele din cadrul Primăriei Municipiului Dej, au acționat în acest sens  la blocurile din cartierul Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș și pe străzile  Simion Bărnuțiu, Miron Costin, Petru Rareș și Piața 16 Februarie (bloc CFR).  Acțiunea va continua și în perioada următoare.

Distribuirea de materiale de dezinfecție la blocuri se realizează în paralel cu acțiunea de igienizare și dezinfecție a scărilor de bloc, a străzilor și trotuarelor.

Reamintim cetățenilor că pot utiliza și tunelurile de dezinfecție instalate  în următoarele zone: Policlinica de pe Dealul Florilor, blocul UM, Centrul Cultural ”Arta”, Cartier 1 Mai (Oficiul Poștal), Centrul de Dializă, Piața Agroalimentară.

Piața Agroalimentară, măsuri luate și reguli de respectat în incintă
Piața Agroalimentară, măsuri luate și reguli de respectat în incintă

Primăria Municipiului Dej anunță că în vederea redeschiderii Pieței Agroalimentare în condiții de maximă siguranță biologică, cu respectarea prevederilor stării de urgență și a ordonanțelor militare emise, a luat prin Serviciul de Administrare a Piețelor, următoarele măsuri:

 • A dezinfectat cu produse biocide pe bază de clor întreaga suprafață a Pieței Agroalimentare Dej în data de 10.04. 2020.
 • A spălat cu apă și detergent întreaga suprafață a pieței în data de 10.04. 2020.
 • A  repoziționat mesele pentru expunerea produselor, astfel  încât să se respecte distanța de 1,5-2 metri între producători, vânzători.
 • A  luat măsuri ca accesul în piață să se facă printr-o zonă controlată, la fel și defluirea, astfel încât numărul de clienți cumpărători să poată fi gestionat și limitat la maxim 60 persoane.
 • Atât accesul cât și defluirea se vor realiza prin tunelul de dezinfecție montat la intrare, tunel care funcționează cu substanță biocidă pe baza de cloramină.

 

În atenția vânzătorilor și cumpărătorilor!

 • În perioada stării de urgență vor avea acces în Piața Agroalimentară Dej doar producătorii care vor face dovada prin acte justificative (certificat de producător vizat la zi).
 • Accesul  producătorilor în incinta pieței, în vederea expunerii mărfii, se va face între orele 5.30 - 7 30, pe poarta principală de pe strada Al. Szopos.
 • Accesul clienților cumpărători se face începând cu ora 8:00, doar prin intrarea de pe str. Al. Szopos
 • În incinta Pieței Agroalimentare este obligatorie purtarea măștii de protecție atât de către clienții cumpărători cât și de către producătorii vânzători.
 • În incinta halei de produse lactate și brânzeturi accesul clienților cumpărători este limitat la 20 de persoane.
 • Clienții cumpărători sunt rugați să respecte cu strictețe marcajele din interiorul pieței .
 • Administrația roagă clienții cumpărători să limiteze la maxim timpul de cumpărături astfel încât să poată beneficia cât mai mulți clienți de acest lucru.
 • Atât clienții cumpărători cât și vânzătorii sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile personalului administrativ al Primăriei Municipiului Dej.
 • Nerespectarea indicațiilor personalului administrativ al Primăriei Municipiului Dej poate duce la evacuarea din Piața Agroalimentară Dej, fără a returna taxa achitată.
 • Primăria Municipiului Dej și Administrația pieței municipiului vă mulțumesc pentru înțelegere!
Piața Agroalimentară din Dej se deschide marți, 14.04.2020
Piața Agroalimentară din Dej se deschide marți, 14.04.2020

 Piața Agroalimentară din Dej se redeschide marți, 14.04.2020 strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

 Pe perioada stării de urgență se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.

 Pe lângă măsurile de prevenire care se impun în acest context, Primăria Dej va amplasa în incinta pieței tuneluri de dezinfecție prevăzute cu sistem de dispersie substanțe dezinfectante. Vă recomandăm folosirea acestora!

 Nu uitați că în această perioadă este foarte important să evaluăm corect riscurile la care ne expunem, să dăm dovadă de maximă responsabilitate și să înțelegem cu toții că sănătatea noastră și a semenilor noștri este prioritară pentru că doar astfel, împreună, vom putea trece cu bine peste această perioadă dificilă. 

Vă reamintim că măsura închiderii pieței agroalimentare  din Dej a fost luată de către administrația locală la nivelul Comitetului Local pentru Situații de Urgență,  în cursul lunii martie pentru limitarea riscului de îmbolnăvire prin aglomerările de persoane și siguranța locuitorilor orașului în vederea combaterii răspândirii COVID-19, în urma evaluării gradului de risc la care poate fi expusă populația având în vedere caracteristicile și fluxul populației care în mod curent comercializează și/sau își face aprovizionarea din piața agroalimentară Dej.

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020
ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19❗

Art.1 - (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor

autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea

Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.

(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor

spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de

apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile

județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.

(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de

autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.

(4) Prevederile art.4 din Ordonanța militară nr.3/2020 privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.

(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin.(1) și (2)

menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin.(3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.

(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.2 - (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori

economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave

de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

(3) Măsura prevăzută la alin.(1) se aplică și după durata pentru care este

instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe

diferite rute.

 

Art.3 - (1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de

urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu

obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a

produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.

(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgență,

personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii

COVID-19.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.4 - (1) Se prelungește, potrivit anexei nr.1 la prezenta ordonanță militară,

pe întreaga perioadă a stării de urgență, închiderea temporară - totală sau parțială - a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.8/2020 și nr.12/2020.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Art.5 - (1) Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de

carantinare, lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu

prezintă simptome asociate COVID-19.

(2) Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că

locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.

(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite

intrarea în România în condițiile alin.(1) sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu,

Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea.

(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prevăzute la

alin.(3) se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje

agricole.

(5) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), persoanele în cauză

intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu

carantinarea lor.

(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.6 - (1) Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării

persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică și pentru domeniile științific, economic,

apărare, ordine publică și securitate națională.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.7 - (1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță

militară.

(2) Procedurile de export a produselor agroalimentare prevăzute la alin.(1),

aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe militare, se suspendă

pe perioada stării de urgență.

(3) Pe perioada stării de urgență se suspendă activitatea de emitere a

certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista

prevăzută în anexa nr.2 la prezenta ordonanță militară.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.8 - (1) Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista

prevăzută în anexa nr.2, se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului

că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui

comunitar, iar nu exportului.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.9 - (1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea

activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a

persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără

dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările

ulterioare.

(2) Aparținătorii/susținătorii/reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor

prevăzute la alin.(1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu, sau după caz la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților

legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii

temporare a acestora.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.10 - (1) Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare

preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane

din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art.9 alin.(1) pe o

perioada de 14 zile.

(2) Perioada prevăzută la alin.(1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare

preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.

(3) În termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei

ordonanțe militare, șeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul

personalului de specialitate stabilește organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

(4) În lipsa personalului prevăzut la alin. (3), directorul direcției generale de

asistență socială și protecția copilului, pentru serviciile sociale publice din structura

direcției generale, primarul, pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în

subordinea autorităților administrației publice locale și reprezentantul legal al

furnizorului privat stabilesc organizarea turelor pe perioada stării de urgență.

(5) În situații excepționale, în cazul serviciilor sociale private, pentru care

personalul prevăzut la alin.(3) și (4) nu există, comitetul județean pentru situații

speciale de urgență desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în

vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu și a asigurării managementului serviciului.

(6) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor

prevăzute la art.9 alin.(1) atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

(7) Accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai

beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale prevăzute la art.9 alin.(1) este interzis.

(8) Măsura prevăzută la alin.(7) se aplică începând cu data publicării prezentei

ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.11 - (1) În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii

de cazare pentru aplicarea prevederilor art.10 alin.(2), autoritățile administrației

publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale prevăzute la art.9 alin.(1) au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers, cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.

 

Art.12 - (1) Personalului care deservește centrele prevăzute la art.9 alin.(1) i se

asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de

protecție necesare.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.13 - (1) Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor prevăzute la art.9 alin.(1), termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.14 - (1) În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul

manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, a unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.15 - (1) Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/ cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent de forma de proprietate a acestora.

(2) Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu

decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.16 - Se recomandă autorităților administrației publice locale și

proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții

dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să

dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul

acestor imobile.

 

Art.17 - În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători

pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

 

Art.18 - (1) După alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanța militară nr.1/2020

privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și

circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art.5, pe lângă sancțiunea

contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror

transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.”

(2) Măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.

 

Art.19 - (1) După alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanța militară nr.5/2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr.262 din 31 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:

„(4) Măsura prevăzută la alin.(2) se aplică și după durata pentru care este

instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.”

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.20 - (1) Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284

din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin.(5), cu

următorul cuprins:

„(5) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (3) se aplică și după durata pentru care

este instituită starea de urgență prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute.”

2. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători

de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație.”

3. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, ministerele cu rețea sanitară

proprie și autoritățile administrației publice locale asigură pentru personalul din

sistemul public sanitar, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrana – trei mese pe zi și apa.”

(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art.21 - (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor

prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile

prevăzute la art.1 și 3;

b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura

prevăzută la art.2;

c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Poliția de

Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsurile prevăzute la art.4

- 6;

d) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru măsurile prevăzute la

art.7 și 8;

e) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile subordonate, aflate

sub autoritatea sau coordonarea sa, direcțiile de sănătate publică, precum și

conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.9 – 14;

f) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pentru măsura

prevăzută la art.15;

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.1-15 atrage răspunderea

disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările

ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate

contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.22 - Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri

de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea.

 

Art.23 - Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță militară.

 

Art.24 - (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,

prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre

conținutul prezentei ordonanțe militare.

Anunț cu privire la proiectele sportive si culturale cu finanțare nerambursabilă
Anunț cu privire la proiectele sportive si culturale cu finanțare nerambursabilă

ANUNȚ cu privire la proiectele sportive si culturale cu finanțare nerambursabilă potrivit Legii nr. 350 din 2005

Autoritatea Contractantă - Municipiul Dej - în conformitate cu prevederile Decretului Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi a Hotărârii nr. 11 din 17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4, alin. (4) din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020:

MUNICIPIUL DEJ PRECIZEAZĂ:

în legătură cu anunțurile de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul programelor anuale privind proiectele culturale, de tineret și sport pentru anul 2020:

Având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea Coronavirusului SARS-CoV-2 şi ţinând cont de suspendarea activităților culturale și sportive pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, Municipiul Dej a hotărât ca:

 • Perioada de selecție și evaluare a proiectelor 1 aprilie 2020 - 8 aprilie 2020 se suspendă până la încetarea stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020;
 • În funcție de evoluția situației legate de epidemia de Coronavirus SARS-CoV-2, vom reveni cu alte precizări.

               

Noi măsuri pentru protejarea populației
Noi măsuri pentru protejarea populației

Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat astăzi, 6 aprilie, noi măsuri pentru protejarea populației și limitarea răspândirii COVID 19 la nivelul comunității.

1.Începând cu data de 07.04.2020, se impune purtarea materialelor de protecție a gurii și a nasului în spațiile publice precum spațiile comerciale, instituții publice, șantiere etc.

Nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protecție să fie măști medicale. Se pot folosi eșarfe, măști din pânză sau orice alte tipuri de protecție de unică folosință sau reutilizabile care să acopere nasul și gura. În felul acesta se reduce riscul epidemiologic de transmitere a virusului SARS-Cov-2 chiar și în cazul persoanelor care nu prezintă simptomele specifice.

Aceste mijloace sunt menite să îi protejeze pe cei din jur, în cazul în care o persoană ar putea fi infectată, dar fără să prezinte simptome.

Persoanele din conducerea spațiilor amintite mai sus au obligația să se asigure că angajații sau vizitatorii pun în aplicare măsura.

2.Continuarea amplasării de tuneluri de dezinfecție, similare celor din fața Policlinicii de pe Dealul Florilor și din zona Parcului Mic, tuneluri care pot fi folosite de către orice cetățean, atât pe parcursul zilei cât și al nopții.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat astăzi, 6 aprilie, noi măsuri pentru protejarea populației și limitarea răspândirii COVID 19 la nivelul comunității.

1.Începând cu data de 07.04.2020, se impune purtarea materialelor de protecție a gurii și a nasului în spațiile publice precum spațiile comerciale, instituții publice, șantiere etc.

Nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protecție să fie măști medicale. Se pot folosi eșarfe, măști din pânză sau orice alte tipuri de protecție de unică folosință sau reutilizabile care să acopere nasul și gura. În felul acesta se reduce riscul epidemiologic de transmitere a virusului SARS-Cov-2 chiar și în cazul persoanelor care nu prezintă simptomele specifice.

Aceste mijloace sunt menite să îi protejeze pe cei din jur, în cazul în care o persoană ar putea fi infectată, dar fără să prezinte simptome.

Persoanele din conducerea spațiilor amintite mai sus au obligația să se asigure că angajații sau vizitatorii pun în aplicare măsura.

2.Continuarea amplasării de tuneluri de dezinfecție, similare celor din fața Policlinicii de pe Dealul Florilor și din zona Parcului Mic, tuneluri care pot fi folosite de către orice cetățean, atât pe parcursul zilei cât și al nopții.

ORDONANȚĂ MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
ORDONANȚĂ MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

❗ORDONANȚĂ MILITARĂ
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19❗
❗CAPITOLUL I❗
Instituirea măsurii de carantinare în orașul Țăndărei,
județul Ialomița

Art. 1. — Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura
de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița.

Art. 2. — În localitatea carantinată prevăzută la art. 1 sunt
permise intrarea, respectiv ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor
prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în
localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care
desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii
publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență,
administrației publice locale, asistenței și protecției sociale,
judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii,
alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și
transporturilor.

Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
precum și operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane nu vor comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul călătorilor în localitatea carantinată decât
dacă sunt respectate dispozițiile art. 2.

Art. 4. — În localitatea carantinată potrivit art. 1 se aplică în
mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite prin
ordonanțele militare emise în perioada stării de urgență.

Art. 5. — Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare
și Conducere a Intervenției Ialomița (CJCCI) pentru a stabili
completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile prevăzute
la art. 2, cu acordul Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență.

Art. 6. — (1) Organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii
publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de
prevenire și limitare a intrării, respectiv ieșirii persoanelor în/din
localitatea carantinată.
(2) Autoritățile administrației publice locale și județene vor
aduce la cunoștință obligațiile ce le revin persoanelor, referitoare
la deplasarea și accesul în/din localitatea carantinată.
(3) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces
în/dinspre localitatea carantinată se realizează de către
personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în
colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

Art. 7. — Consiliul Județean Ialomița, primarul și Consiliul
Local al Orașului Țăndărei vor lua măsuri pentru a asigura
funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială,
funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice,
precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru
persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se
pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Art. 8. — Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din orașul
Țăndărei, județul Ialomița, prin alte zone și căi de acces decât
cele deschise circulației publice de pe drumurile europene,
naționale, județene și comunale.

❗CAPITOLUL II❗
Alte măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Art. 9. — (1) Se suspendă toate zborurile efectuate de
operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația
Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii
și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din
aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din
România, pentru o perioadă de 14 zile.
(2) Măsura se aplică începând cu data de 5 aprilie 2020,
ora 23,00, ora României.
(3) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate
de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din
aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile,
începând cu data de 8 aprilie 2020.
(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se aplică zborurilor
efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și
corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de
urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art. 10. — (1) Sunt permise zborurile efectuate de toți
operatorii aerieni prin curse neregulate (charter), pentru
transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu
avizul autorităților competente din țara de destinație.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică lucrătorilor care își
desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței
sociale.
Art. 11. — Se suspendă transportul rutier internațional de
persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și
servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele
efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania,
Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană,
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul
Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată
perioada stării de urgență.

Art. 12. — La intrarea în România, conducătorii
autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome
asociate COVID-19, completează o declarație pe propria
răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își
asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse.
Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/
carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a
materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19.

Art. 13. — Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător
conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea
maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care de deplasează în
interesul desfășurării profesiei din România într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii
Europene în România, ca stat de rezidență al conducătorului
auto, indiferent dacă deplasarea se face la bordul
autovehiculului de transport marfă sau prin mijloace individuale
sau în cont propriu. Aceștia trebuie să prezinte, la intrarea în
România, o adeverință de salariat, asumată de angajator.

Art. 14. — (1) Conducătorii autovehiculelor de transport
marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone,
care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să
completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația
epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții minimale:
a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru
trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare,
aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă
abaterea de la acestea;
b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de
timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România,
incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică
normată;
c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în
parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod
corespunzător.
(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (1),
conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină
14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa.
Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant
al deținătorului.
(3) La intrarea în România, conducătorul auto este obligat să
aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului (parbriz), un colant
special pus la dispoziție de Inspectoratul de Stat pentru
Controlul în Transportul Rutier, respectiv să păstreze asupra sa
formularul de tranzit al cărui model este stabilit de Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Art. 15. — Prevederile art. 5 din Ordonanța militară nr. 3/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie
2020, nu se aplică mecanicilor de locomotivă și personalului
feroviar.

Art. 16. — (1) Ministerele cu rețea sanitară proprie și
autoritățile administrației publice locale vor asigura, la cerere,
spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi
personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii
răspândirii virusului COVID-19.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. — (1) Personalul gărzilor forestiere teritoriale și
județene sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică va participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe
drumurile publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale, în vederea desfășurării
activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic.
(2) Controalele specifice se fac în punctele de control
existente, în funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor
forestiere sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică.

❗CAPITOLUL III❗
Dispoziții finale
Art. 18. — (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și
respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală,
pentru măsurile prevăzute la art. 2 și 8;
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,
pentru măsurile prevăzute la art. 3 și 9;
c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsurile prevăzute la
art. 11 și 13;
d) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și
Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de sănătate
publică și conducătorii autorităților administrației publice locale,
pentru măsura prevăzută la art. 12;
e) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, Jandarmeria
Română și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier, pentru măsura prevăzută la art. 14.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 2, 3, 8, 9
și 11—14 atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile
art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este
împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în
conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. — Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 4/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie
2020, își încetează aplicabilitatea.
Art. 20. — (1) Prezenta ordonanță militară se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a
informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin
două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei
ordonanțe militare.

Recomandări privind vizitele la medicul de familie
Recomandări privind vizitele la medicul de familie

Tunel de dezinfecție la Dej
Tunel de dezinfecție la Dej

Primăria Municipiului Dej a amplasat astăzi un  tunel de dezinfecție în zona Policlinicii de pe Dealul Florilor, ca o măsură suplimentară pentru limitarea răspândirii COVID-19 la nivelul comunității.

Tunelul este prevăzut cu sistem de dispersie substanțe dezinfectante, în cursul zilei de astăzi au fost efectuate probe, iar începând de mâine, 3 aprilie, ora 9:00, va fi funcțional.

Primăria Municipiului Dej va amplasa în următoarea perioadă astfel de tuneluri și în alte zone ale municipiului, în paralel cu acțiunile de dezinfecție la blocuri, străzi și trotuare.

Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile transmise de autorități și să evite deplasările cu excepția situațiilor în care este absolut necesar.

Acțiunea de dezinfecție în municipiul Dej continuă
Acțiunea de dezinfecție în municipiul Dej continuă

Acțiunea de dezinfecție în municipiul Dej continuă. În cursul zilei de 1 aprilie s-a intervenit la dezinfecția accesului și scării blocurilor  din cartierul Dealul Florilor ( zona Baltă) și străzile Dealul Rozelor și Aleea Tomis. Astăzi, 2 aprilie, s-a continuat la blocurile situate pe străzile: Amurg, Aurora, Luceafărului, Zefir, Unirii, Lalelelor, Ghioceilor, Petuniei, Gladiolelor și Primăverii.

În cursul zilei de mâine, 3 aprilie, operațiunea de dezinfecție se va desfășura la blocurile de pe strada Crângului- zona ACR( de la blocul L10- UM până la blocul R1, str. Ecaterina Teodoroiu vest).

În această perioadă se va face dezinfecția la toate blocurile din municipiu, în paralel cu dezinfecția străzilor, trotuarelor și luarea altor măsuri de limitare a răspândirii COVID-19 la nivelul comunității.

Recomandăm cetățenilor să respecte măsurile transmise de autorități și să evite deplasările cu excepția situațiilor în care este absolut necesar.