Anunțuri

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE
ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE

    Municipiul Dej prin autoritatea executiva Primarul municipiului Dej, cu sediul in Dej, str. 1 Mai, nr. 2 prin aparatul propriu de specialitate Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, in temeiul art. 250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 28 Noiembrie 2019, ora 13,00 in localitatea Dej, str. 1 Mai, nr. 2, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile aflate in proprietatea  MESTER & FERSEDI SNC cu domiciliul in Mun. Dej, str. Horea, nr. 34, jud. Cluj.        

 Executarea silita are la baza dosarul de executare nr. 2784

 

Denumirea imobilului, caracteristici principale

Pretul de evaluare sau de pornire licitatie

 1. Teren intravilan in suprafata de 10252 mp., front 110 mp. la drum pietruit, utilitati la drum (electricitate apa gaz, canalizare), inscris in cf 51092, (nr cf vechi 18534 Dej), nr. topo 1884/2/1, 1885/1/1, 1885/2/1, 1885/1/2/1.

 

 

Teren evaluat la 876.600 lei valoarea de piata estimata.                         657.450 lei reprezentand pretul de pornire al licitatiei,redus cu 25% (a doua licitatie).

 

 

 Toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt invitati sa instiinteze despre aceasta, organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare.   

    Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana cel tarziu in data de 27 Noiembrie 2019, orele 15,00 urmatoarele:                                  a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare ori a scisorii de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Taxa de participare reprezinta 10% din pretul de pornire alicitatiei si se plateste in lei la Municipiul Dej – Trezoreria operativa Municipiul Dej, cont RO 12 TREZ 2175006 XXX 0000 65. Pentru participarea la licitatie ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara.                                                                                                      

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;                                      

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;                                                                                                                    

 e) pentru persoanele juridice straine, actul actul de inmatriculare tradus in limba romana;                                                                            

 f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;            

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport.   

Ofertele de cumparare pot fi depuse la registratura Primariei Municipiului Dej, direct sau transmise prin posta, in plic cu adresa de inaintare. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex,fax, e-mail. Data limita pentru depunerea ofertelor este ziua anterioara licitatiei, respectiv pana in 27 Noiembrie 2019, pana la orele 15,00. 

 Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane.                                                                      

Informatii suplimentare la Primaria Municipiului Dej, str.  1 Mai, nr.2, Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, camera 45-46.

Dejenii pot să contribuie cu materiale la expoziția dedicată căderii comunismului
Dejenii pot să contribuie cu materiale la expoziția dedicată căderii comunismului

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la căderea comunismului în România, eveniment ce a avut punctul culminant în Revoluția Română din Decembrie 1989. Acest moment a fost unul de cotitură pentru istoria noastră, dar și pentru municipiul Dej fiindcă mulți dintre locuitorii urbei noastre au participat la instaurarea democrației și îndepărtarea unui regim de regretată amintire.

În acest context, Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej, în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară Cluj-Napoca și Arhivele Naționale Cluj, anunță intenția de a realiza o expoziție tematică în care să fie expuse materiale foto, audio, video, înscrisuri sau alte materiale din toate etapele regimului comunist până la și incluzând Revoluția din 1989. Prin această expoziție se va construi un fond documentar local prin care publicul dejean și nu numai, va intra în contact cu evenimente din istoria recentă, evenimente ce sunt și astăzi motive de dispută socială, istorică și politică.

În sprijinul acestui proiect, cetățenii Municipiul Dej care dețin astfel de materiale privind regimul comunist (instaurarea, evoluția și căderea acestuia) sunt invitați să le doneze sau să le transmită în custodie temporară Muzeului Municipal Dej. Toate obiectele vor fi preluate în cadrul Muzeului Municipal până la data de 30 noiembrie 2019.

Cei care doresc să facă parte din această inițiativă importantă pentru istoria Municipiul Dej și a României, pot contacta reprezentanții Muzeului Municipal Dej:

Șef Serviciu Cultură, Constantin Albinetz – tel: 0728210508

Muzeul Municipal Dej – tel: 0264212525 (în fiecare săptămână, de marți până sâmbătă)

Rus Ovidiu – tel: 0743326048; email russ.ovidiu@gmail.com

Vă mulțumim!

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 08.11 - 14.11.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 08.11 - 14.11.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 08.11 - 14.11.2019.

VINERI - 08.11.2019

 

ORA 16:00    THE PHYSICIAN ( „UCENICUL LUI AVICENA”, DRAMA, HISTORY  A.G., 150 MIN)

 

SÂMBĂTĂ - 09.11.2019

 

ORA 10:00    ZOOTROPOLIS ( FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 110 MIN)

 

ORA 16:00         SONG ONE („CÂNTECUL VIEȚII”, DRAMA/ MUSIC, A.G., 90 MIN.)

 

MARȚI - 12.11.2019

 

ORA 16:00          POLTERGEIST („POLTERGEIST ”, HORROR N.-15 ANI,  94 MIN.)

 

MIERCURI - 13.11.2019

 

ORA 16:00  RESIDENT EVIL, VENDETTA („RESIDENT EVIL RĂZBUNARE” ANIMATION/ ACTION, N-15 ANI.,  100 MIN.)

 

JOI - 14.11.2019

 

ORA 16:00 RESIDENT EVIL, THE FINAL CHAPTER,(”RESIDENT EVIL, CAPITOLUL FINAL, HORROR / THRILLER, N.-15 ANI,  105 MIN.)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.11 - 07.11.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 02.11 - 07.11.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 02.11 - 07.11.2019.

SÂMBĂTĂ - 02.11.2019

ORA 10:00    ARTUR SI RĂZBUNAREA LUI MALCAZARO ( FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 90 MIN)

 

ORA 16:00         THE SEAGULL („PESCĂRUȘUL”, COMEDY/ DRAMA/ ROMANCE, A.G.., 95 MIN.)

MARȚI - 05.11.2019

 

ORA 16:00          HITCHCOCK („ HITCHCOCK ”, DRAMA/ BIOGRAPHY,  A.P.-12 ANI,  94 MIN.)

 

MIERCURI - 06.11.2019

 

ORA 16:00  EDDIE THE EAGLE („EDDIE VULTURUL” DRAMA / COMEDY / BIOGRAPHY, A.G.,  101 MIN.)

 

JOI - 07.11.2019

 

ORA 17:00  HITMAN AGENT 47 („HITMAN AGENT45”,ACTION /CRIME / THRILLER,  N.-15 ANI,  100 MIN.)

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Grădinița ,,Arlechino”, reabilitată pe fonduri nerambursabile
Grădinița ,,Arlechino”, reabilitată pe fonduri nerambursabile

Primăria Municipiului Dej și Grădinița cu Program Prelungit „Arlechino”, au marcat astăzi finalizarea proiectului "Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit „Arlechino”, de care beneficiază cei peste 160 de copii care frecventează grădinița și cadrele didactice.

Proiectul implementat de Primăria Municipiului Dej și finanțat în cadrul  Programului Național de Dezvoltare Locală,  are o valoare de 2 500 000 lei, cota de cofinanțare din bugetul local fiind de  aproximativ 140 000 lei.

În cadrul proiectului prin care s-a dorit  crearea de condiții optime și moderne de pregătire, clădirea grădiniței a fost extinsă, s-a intervenit la fațadizare și înlocuirea tâmplăriei. La parter au fost amenajate 1 sală de grupă, sală de mese, bucătărie, cabinet medical, izolator, birouri, vestiare şi grupuri sanitare. A fost refăcută mansarda, acoperișul și au fost executate recompartimentări ale spațiilor în acord cu cerințele actuale, fiind amenajate 5 săli de grupă, spălătorie, călcătorie, uscătorie, depozite şi grupuri sanitare.

De asemenea grădinița a fost dotată cu mobilier și aparatura necesară desfășurării întregii activități.

     ”Investiția în Grădinița ,,Arlechino”, la fel ca investițiile care se derulează în prezent la 9 instituții de învățământ din municipiu, sunt investiții pentru copiii noștri, pentru viitorul comunității noastre, investiții care au ca scop crearea de condiții moderne pentru pregătirea și educarea lor.”

ANUNȚ VÂNZARE BUNURI IMOBILE
ANUNȚ VÂNZARE BUNURI IMOBILE

    Municipiul Dej prin autoritatea executiva Primarul municipiului Dej, cu sediul in Dej, str. 1 Mai, nr. 2 prin aparatul propriu de specialitate Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, in temeiul art. 250, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 21 noiembrie 2019, ora 13,00 in localitatea Dej, str. 1 Mai, nr. 2, se vor vinde prin licitatie publica urmatoarele bunuri imobile aflate in proprietatea S.C. Safir Import Export cu domiciliul in Mun. Dej, str. Somcutului, nr. 215A, jud. Cluj.        

     Executarea silita are la baza dosarul de executare nr. 1999

 

Denumirea imobilului, caracteristici principale

Pretul de evaluare sau de pornire licitatie

 1. Imobil situat in Dej, jud. Cluj, str. Somcutului nr. 215A, nivel S+P+M, cu destinatie COMERCIALA, imobil racordat la apa, gaz, energie electrica, canalizare, incalzire cu soba de teracota pe gaz, finisaje inferioare, cu fundatii din beton armat, pereti din zidarie BCA, sarpanta din lemn si invelitoare din azbociment, compus  din: la subsol 1 spatiu, la parter 3 camere, casa scarii, la mansarda 1 spatiu, in suprafata utila de 136,4 mp., inscris in cf 53699 (cf vechi 9277 Dej), nr. topo 2685, 2684/2/2-C1.

 

 

 

 

Imobil evaluat la 164.600 lei valoarea de piata estimata.                         123.450 lei reprezentand pretul de pornire al licitatiei, redus cu 25% (a doua licitatie).

 1. Teren intravilan in suprafata de 84 mp., categorie de folosinta curti constructii, situat in Dej, str. Somcutului nr. 215A, inscris in cf. 53699 (cf vechi 9277 Dej), nr. topo 2685,2684/2/2.

Teren evaluat la 11.400 lei valoare de piata estimata.                               8.550 lei reprezentand pretul de pornire al licitatiei, redus cu 25% (a doua licitatie).   

 

    Invitam pe aceasta cale pe toti care pretind vreun drept asupra bunurilor, sa instiinteze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vanzare.   

    Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana cel tarziu in data de 20 noiembrie 2019, orele 15,00 urmatoarele:                                  a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare ori a scisorii de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Taxa de participare reprezinta 10% din pretul de pornire alicitatiei si se plateste in lei la Municipiul Dej – Trezoreria operativa Municipiul Dej, cont RO 12 TREZ 2175006 XXX 0000 65. Pentru participarea la licitatie ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara.                                                                                                     

c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;                                      

 d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;                                                                                                                       

 e) pentru persoanele juridice straine, actul actul de inmatriculare tradus in limba romana;                                                                            

 f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;           

 g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport.   

Ofertele de cumparare pot fi depuse la registratura Primariei Municipiului Dej, direct sau transmise prin posta, in plic cu adresa de inaintare. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex,fax,       e-mail. Data limita pentru depunerea ofertelor este ziua anterioara licitatiei, respectiv pana in 20 noiembrie 2019, pana la orele 15,00.  Debitorii, proprietari ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane.                                                                      

Informatii suplimentare la Primaria Municipiului Dej, str.  1 Mai, nr.2, Serviciul Impozite si Taxe Persoane Juridice, Urmarire si Executare Creante, camera 45-46.

 

 

 

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 31 octombrie  2019, ora 15,00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 20 ani a Ecografului Doppler Color Mindray DC – 40 HD către Spitalul Municipal Dej.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare.
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constatării dreptului de proprietate privată a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Dej.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului în suprafață de 482 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Țibleșului Nr. 104, către Târnovețchi Viorela Simona și soțul Târnovețchi Cristi.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului în surafață de 289 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Fântânilor Nr. 26, către Moldovan Cornelia.
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii Contractelor de concesiune pentru terenurile pe care sunt edificate Extinderi la parterul blocurilor.
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii Contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt edificate Extinderi la parterul blocurilor.
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii Contractului de concesiune Nr. 82/28457 din data de 2 noiembrie 2004 pentru terenul cu destinația ”Extindere la parterul blocului”.
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire locuință P + M, împrejmuire, generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Podgorenilor Nr. 7 D, C.F. 62762, Nr. cad. 62762.
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 116/2019, pentru aprobarea parcelării terenului identificat prin C.F. 63252, situat în Municipiului Dej, Strada Crângului Nr. 23.
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 115 din 26 septembrie 2019, pentru aprobarea alipirii terenurilor identificate prin C.F. 53444 și 61687, situat în Municipiul Dej, Strada Fericirii Nr. 1.
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cantității de 32 m.c. masă lemnoasă pe anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Dej, Pădurea Bungăr.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF Dej nr.51440 și concesionarea fără licitație publică pentru extindere construcție a suprafeței de 104 mp.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 21.817.964,77  lei.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej pe anul 2019.
 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dej în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Dej.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al III- lea al anului 2019.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul: ”Modernizare Străzi în Municipiul Dej, Județul Cluj, 46 străzi, L=14.249 m.
 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 8.339 m.p., situat în Municipiul  Dej, Strada Crângului Nr. 23, în vederea construirii unui spațiu comercial și parcări auto.
 20. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.
Filmul ” ÎNTRE CHIN ȘI AMIN” la Centrul Cultural ”Arta”
Filmul ” ÎNTRE CHIN ȘI AMIN” la Centrul Cultural ”Arta”

Primăria Municipiului Dej în colaborare cu Asociația Memorialul Gherla organizează Gala de prezentare a filmului ÎNTRE CHIN ȘI AMIN, miercuri, 30 octombrie 2019, ora 18:00, la Centrul Cultural Arta din Dej.

Filmul are ca temă Experimentul Pitești, unul dintre cele mai teribile experimente de reeducare prin tortură din istoria modernă. La premiera pentru municipiul Dej vor fi în sală regizorul filmului, Toma Enache, actorii Vali V. Popescu, Kira Hagi și Dragoș Stoica, și foști deținuți politici. Filmul are intrarea gratuită, dar este nerecomandat minorilor sub 15 ani pentru violența scenelor și limbajului.

Lung-metrajul a fost filmat în șase săptămâni și îi are în distribuție, printre alții, pe Vali V. Popescu, Constantin Cotimanis, Ana Pârvu, Kira Hagi, Ciprian Nicula, Ioachim Ciobanu, Laurențiu Stan, Csaba Ciugulitu, Victoria Cociaș, Teodora Calagiu Garofil, Dragoș Stoica, Bogdan Sălceanu.

Proiecția de la Centrul Cultural ARTA Dej se înscrie într-o serie de spectacole organizate de Asociația Memorialul Gherla în câteva localități din Ardeal, împreună cu partenerii săi, Memorialul Aiud, Fundația Aiud, Fundația Gulag și Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, dar si Mitropolia Clujului și Arhiepiscopia Alba Iuliei, împreună cu administrații locale din județele Cluj și Alba.

Regizorul Toma Enache spune despre ÎNTRE CHIN ȘI AMIN:

„Filmul are la bază întâmplări reale care m-au marcat puternic atunci când le-am aflat, indiferent că s-au întâmplat în închisoarea din Sighet, în cea din Piteşti sau în altă parte. Discuțiile pe care le-am avut cu câțiva supraviețuitori m-au ajutat să înțeleg şi mai bine evenimentele din acea perioadă. Biografiile personajelor principale înglobează lucruri teribile, trăite de mii de deținuți politici din perioada comunistă, însă conțin şi esenţa unor caractere unice şi extrem de puternice. Intenția mea a fost să arătăm că există o altă lume dincolo de această lume concretă, o lume suprasensibilă, cu valori transcendente (dragostea, Dumnezeu, binele), că există o valoare superioară vieții, care are ca efect tocmai triumful acesteia, atunci când totul pare pierdut."

 

Organizatorii evenimentului:

Primăria Municipiului Dej
Asociația Memorialul Gherla

www.memorialulgherla.ro
https://www.facebook.com/MemorialulGherla/

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 25.10 - 31.10.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 25.10 - 31.10.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 25.10 - 31.10.2019.

VINERI -  25.10.2019

 

ORA 16:00  RISEN („MISTERUL ÎNĂLȚĂRII”, DRAMA/HISTORY, A.G., 110  MIN.)

 

SÂMBĂTĂ - 26.10.2019

 

ORA 10:00    101 DALMAȚIENI ( FILM ANIMAȚIE, DUBLAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  A.G., 80 MIN)

 

ORA 16:00         SAVING MR. BANKS („ ÎN CĂUTAREA POVEȘTII”, COMEDY/ DRAMA/ BIOGRAPHY, A.G.., 129 MIN.)

 

MARȚI - 29.10.2019

 

ORA 16:00         BOHEMIAN RHAPSODY („BOHEMIAN RHAPSODY ”, MUSIC/ DRAMA/ BIOGRAPHY, A.G.., 129 MIN.)

 

MIERCURI - 30.10.2019

 

ORA 16:00  LES INTOUCHABLES („INVINCIBILII” DRAMA / COMEDY, A.G.,  110 MIN.)

 

JOI - 31.10.2019

 

ORA 17:00  ÎNTÂLNIREA CENACLULUI ”CLEPSIDRA„

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 18.10 - 24.10.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 18.10 - 24.10.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 18.10 - 24.10.2019.

 

VINERI -  18.10.2019

 

ORA 16:00  PAPER TOWNS (”ORAȘE DE HÂRTIE”, COMEDY, DRAMA, MYSTERY, A.P.-12 ANI, 110 MIN.)

 

SÂMBĂTĂ - 19.10.2019

 

ORA 11:00  HAPPY FAMILY (”O FAMILIE MONSTRUOS DE AMUZANTĂ” FILM ANIMAȚIE, DUBLAT IN LIMBA ROMANA , A.G., 90 MIN)

 

ORA 16:00  BATMAN LEGĂTURI DE SÂNGE ( ANIMATION, ACTION, A.G., 70 MIN.)

 

MARȚI - 22.10.2019

 

ORA 16:00  RUNNER RUNNER („JOC RISCANT”, CRIME, THRILLER , N. - 15 ANI, 90 MIN.)

                         

MIERCURI - 23.10.2019

 

ORA 16:00  THE SHALLOWS („DIN ADÂNCURI”, DRAMA , THRILLER, N.-15 ANI, 90 MIN.)

 

JOI - 24.10.2019

 

ORA 16:00  SPY (”SPIOANA”, ACTION, CRIME,COMEDY, A.P.- 12 ANI, 120 MIN)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

In atenția agenților economici
In atenția agenților economici

Dezbatere publică
Dezbatere publică

MUNICIPIUL  DEJ, 

DIRECȚIA TEHNICĂ,

SERVICIUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI,

            În conformitate cu prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , anunță

DEZBATERE PUBLICĂ – CONSULTAREA POPULAȚIEI

 Cu privire la documentațiile:

 PUD( plan urbanistic de detaliu)- construire LOCUINTA P, MAGAZIE, FOSA SEPTICA, IMPREJMUIRE, in Dej, str.Huhurez, nr.42 , initiator  CHIRA RAUL TIBERIU

 PUD( plan urbanistic de detaliu )- construire LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, in Dej, str.Podgorenilor, initiator  COSMA SALOMEEA FELICIA

Initiere PUZ (plan urbanistic zonal) - construire SPALATORIE AUTO CU AUTOSERVIRE, IMPREJMUIRE, in Dej, str.Baia Mare , nr. 27 C, initiator  S.C. MEM BAU SRL

Initiere PUZ (plan urbanistic zonal)  EXTINDERE P.U.Z. PENTRU CAPTARE APA , str.Prof. ing. Leon Birbaum , initiator  MG TEC GRUP S.A.

Scopul elaborării documentațiilor de urbanism  este de a reglementa modul de construire al constructiilor mentionate.

Ședința de dezbatere publică va avea loc la Primăria municipiului Dej, sala de ședințe a Consiliului Local, luni, 21 octombrie 2019, ora 12.

Documentatia tehnica si referatul Serviciului de urbanism se pot consulta la sediul Primăriei municipiului Dej, camera 38.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Dej , pe site-ul Primăriei municipiului Dej www.primaria.dej.ro sau pe e-mail primaria@dej.ro până la data de 21 octombrie 2019, ora 10.

Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 11.10 - 17.10.2019
Programul Sălii Multimedia 3D în perioada 11.10 - 17.10.2019

Primăria Municipiului Dej anunță programul Sălii Multimedia 3D din incinta Muzeului Municipal Dej, în perioada 11.10 - 17.10.2019.

 

VINERI -  11.10.2019

 

ORA 16:00  THE TRANSPORTER: REFUELED (”TRANSPORTER: MOȘTENIREA” ACTION, THRILLER, A.P.-12 ANI, 92 MIN.)

 

SÂMBĂTĂ - 12.10.2019

 

ORA 11:00  GRUFFALO ȘI PRIETENII LUI ( FILM ANIMAȚIE, DUBLAT IN LIMBA ROMANA , A.G., 106 MIN)

 

ORA 16:00  SONG ONE („CÂNTECUL VIEȚII”, DRAMA, MUSIC , A.P.-12 ANI, 84 MIN.)

 

MARȚI - 15.10.2019

 

ORA 16:00  SPOOKS, THE GREATER GOOD („PENTRU BINELE TUTUROR”, DRAMA, THRILLER , A.P. - 12 ANI, 100 MIN.)

                         

MIERCURI - 16.10.2019

 

ORA 16:00  SLEEPLESS („NOAPTE ALBĂ”, CRIME, ACTION, N.-15 ANI, 91 MIN.)

 

JOI - 17.10.2019

 

ORA 16:00  THE NOVEMBER MAN (”SPIONUL DE NOIEMBRIE”, ACTION, CRIME, N.-15 ANI, 108 MIN)

 

DRAGI SPECTATORI,

 

BILETELE POT FI PROCURATE DIN INCINTA LIBRĂRIEI MUNICIPALE DEJ DE MARȚI PÂNĂ SÂMBĂTĂ, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00- 16:00, CU MAXIM O ZI ÎNAINTE DE RULAREA FILMULUI SAU CU O ORĂ ÎNAINTEA RULĂRII FILMULUI.

 

BILETELE SE VÂND ÎN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE!

ÎN CAZUL ÎN CARE VOR EXISTA MAI MULTE SOLICITĂRI, FILMUL VA MAI FI RULAT ÎNCĂ O DATĂ, DUPĂ PRIMA PROIECȚIE.

 

ACCESUL ÎN SALĂ CU MÂNCARE ȘI BĂUTURI ALCOOLICE ESTE INTERZIS!

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE

Ziua Holocaustului va fi marcată joi la Dej
Ziua Holocaustului va fi marcată joi la Dej

Primăria Municipiului Dej, în colaborare cu instituțiile de învățământ  și Comunitatea Evreilor Dej,  marchează în data de 10 octombrie, 2019, Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Activitățile se vor desfășura de la ora 13:00 la Monumentul evreilor deportați din Piața Evreiască, unde vor avea loc depuneri de coroane.

De asemenea la Sala Multimedia din incinta Muzeului Municipal Dej, de la ora 10:30 și 14:30, va avea loc proiecția filmului ” Amintiri despre infern”.

Spectacol de teatru la Centrul Cultural ”Arta”
Spectacol de teatru la Centrul Cultural ”Arta”

Primăria Municipiului Dej organizează duminică, 20 octombrie, la Centrul Cultural ”Arta” spectacolul de teatru ”Rivalii”, după Harold Pinter. Comedia jucată de Ioan Isaiu și Sorin Misirianțu, va începe la ora 19:00.

Biletele pot fi cumpărate de la Centrul Cultural” Arta”, de luni până vineri între orele 08:00- 16:00, începând cu data de 3 octombrie, inclusiv în ziua spectacolului. Prețul unui bilet este de 20 lei.