Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședința Ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 25  februarie  2021, ora 1300

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al Statului Român și administrarea Regionalei C.F.R. Cluj în domeniul public al Municipiului Dej și administrarea Consiliului Local Dej, a imobilelor situate în Dej-Triaj, conform Anexei.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atestare a persoanelor fizice pentru administrarea de condominii.

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Dej în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Dej.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru Asociația ”Viitorul Copiilor Ramsau”  Dej.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru Asociația Civilă a Maghiarilor Dejeni.

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Dej pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în Municipiul  Dej, Strada Fântânilor, înscris în C.F.  Nr. 60766.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local Nr. 7 din 30 ianuarie 2020.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire două locuințe familiale cuplate D+P, generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Fântânilor, Nr. 31, C.F. Nr. 56312, Nr. cadastral 56312.”

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism “Plan urbanistic zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru executarea lucrărilor de construire clădire cu funcțiuni mixte S+P+2E, pensiune turistică urbană, amenajări exterioare, branșamente și împrejmuire imobil, generat de imobilul situat în Municipiul  Dej, Strada Țibleșului, Nr. 107, C.F. Nr.  61705, Nr. cadastral 61705.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 11, alin. (1) al Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza Legii Nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, precum și a vânzării acestora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 156 din  data de 28 noiembrie 2017.

12. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 19 februarie 2021 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.