Finalizare proiect ,,Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”

Finalizare proiect ,,Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”


Primăria Municipiului Dej a finalizat implementarea proiectului ”Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”, proiect  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

      Scopul proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Dej, prin simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni.

Rezultatele:

  •  Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local.
  • Arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică și management arhivă fizică de documente, portal web platformă integrată
  • Retro-digitalizarea unui număr de cca. 20.000 dosare;
  •  Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului pentru aplicarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.
  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local.

    Valoarea totală a proiectului este de 2.309.136 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cofinanțarea eligibilă a Municipiului Dej este în valoare de 46 182,72 lei.

Soluțiile informatice implementate în cadrul proiectului pot fi accesate pe site-ul Primăriei Municipiului Dej www.primariadej.ro, secțiunea Servicii online.

Mai multe informatii despre proiect pot fi gasite pe pagina Fonduri europene - Primăria Municipiului Dej (primariadej.ro)