Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 alin (1) și (2)  din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 12 noiembrie  2020, ora 1400

          Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma on-line de videoconferință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada I.C. Brătianu Nr. 1, Bloc E 2, Ap. 12, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului – spațiu comercial”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mircea cel Bătrân Nr. 5, Bloc N 2, parter, pe care este edificată ”Extindere la parterul blocului”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 76 din data de 20 iunie 2017.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetelor Municipiului Dej, al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții și aprobareea Bugetului împrumuturilor interne contractate de Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Dej.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 17 din data de 13 februarie 2020, privind aprobarea utilizării excedentului unității de învățământ Grup Școlar Simeș Dej, în anul 2020.

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanților consiliului local  în      Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.

     7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al Bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al -  III - lea  al anului 2020.

    8. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 6 noiembrie 2020 și pe suport de hârtie  către președintele de ședință și comisiile de specialitate.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.