Se prorogă până la 30 iunie termenul pentru plata taxelor și impozitelor locale cu menţinerea bonificaţiilor

Se prorogă până la 30 iunie termenul pentru plata taxelor și impozitelor locale cu menţinerea bonificaţiilor


Primăria Municipiului Dej informează  potrivit Ordonanței de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare în vigoare de la 21 martie 2020:

 Art. V. – (1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea bonificației stabilite de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv

 Art. VII (3)  Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale

 

Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/oug_29_21032020.pdf