Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 31 octombrie  2019, ora 15,00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 20 ani a Ecografului Doppler Color Mindray DC – 40 HD către Spitalul Municipal Dej.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej a obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare.
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constatării dreptului de proprietate privată a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Dej.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului în suprafață de 482 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Țibleșului Nr. 104, către Târnovețchi Viorela Simona și soțul Târnovețchi Cristi.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului în surafață de 289 m.p., situat în Municipiul Dej, Strada Fântânilor Nr. 26, către Moldovan Cornelia.
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii Contractelor de concesiune pentru terenurile pe care sunt edificate Extinderi la parterul blocurilor.
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii Contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt edificate Extinderi la parterul blocurilor.
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii Contractului de concesiune Nr. 82/28457 din data de 2 noiembrie 2004 pentru terenul cu destinația ”Extindere la parterul blocului”.
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire locuință P + M, împrejmuire, generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Podgorenilor Nr. 7 D, C.F. 62762, Nr. cad. 62762.
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 116/2019, pentru aprobarea parcelării terenului identificat prin C.F. 63252, situat în Municipiului Dej, Strada Crângului Nr. 23.
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 115 din 26 septembrie 2019, pentru aprobarea alipirii terenurilor identificate prin C.F. 53444 și 61687, situat în Municipiul Dej, Strada Fericirii Nr. 1.
 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cantității de 32 m.c. masă lemnoasă pe anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Dej, Pădurea Bungăr.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF Dej nr.51440 și concesionarea fără licitație publică pentru extindere construcție a suprafeței de 104 mp.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 21.817.964,77  lei.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej pe anul 2019.
 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Dej în Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” Dej.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al III- lea al anului 2019.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul: ”Modernizare Străzi în Municipiul Dej, Județul Cluj, 46 străzi, L=14.249 m.
 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 8.339 m.p., situat în Municipiul  Dej, Strada Crângului Nr. 23, în vederea construirii unui spațiu comercial și parcări auto.
 20. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.