Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile

Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile


Anexat adresei NR. 23.628/147 R.I./26.09.2019

Primăria Municipiului Dej

Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile

Municipiul Dej prin autoritatea executivă Primarul municipiului Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 prin aparatul propriu de specialitate Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice, Urmărire și Executare Creanțe, în temeiul art. 250, alin 1 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală face cunoscut că în ziua de 24 octombrie 2019, ora 13.00 în localitatea Dej, str.  str. 1 Mai, nr.2, se vor vinde prin licitație publică următoarele bunuri imobile aflate în proprietatea S.C. Safir Import-Export S.R.L:

  • imobil situat în Dej, județul Cluj, strada Șomcutului, nr. 215 A, nivel S+P+M, cu destinație comercială;
  • teren intravilan în suprafață de 84 mp., categorie de folosință curți-construcții, situat în Dej , strada Șomcutului nr. 215 A.

Executarea silită are la bază dosarul de executare nr. 1999.

Ofertele de cumpărare pot fi depuse la registratura Primăriei Municipiului Dej, direct sau transmise prin poștă, în plic cu adresa de înaintare. Nu se admit oferte telefonice, transmise prin fax, e-mail. Data limită pentru depunerea ofertelor este ziua anterioară licitației, respectiv până în 23 octombrie 2019, ora 15.00.

Debitorii, proprietar ai imobilelor, nu pot licita nici personal, nici prin intermediul altor persoane.

         Informații suplimentare pot fi obținute de la Primăria Municipiului Dej, Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice, Urmărire și Executare Creanțe, camera 45-46.

 

 

PRIMAR,

ing. Morar Costan

 

Documentul semnat poate fi vizualizat aici