Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, vă facem cunoscut că sunteţi convocat la şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc

în data  de 13 august  2019, ora 15,00

                                  în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții  ”C.N.I.” – S.A., a amplasamentului reprezentând construcție plus teren aferent și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din Strada Dealul Viilor, Nr. 14, din Municipiul Dej, județul Cluj”.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Documentației tehnico – economice și a indicatorilor proiectului ”Amenajare pietonală și velo – zona Dig, zona Titulescu, Aleea Raoul Șorban și construire Centru de  transfer – intermodal  Municipiul Dej ”.

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej.

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - Plan urbanistic de detaliu pentru: Construire BISERICĂ ORTODOXĂ,  generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Ceferiștilor, Nr. 3, C.F. Nr.  56868, Nr. cad 56868.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 1 la Contractul de concesiune nr.1/ 1304 din data de 2 februarie 2015.           

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - Plan urbanistic zonal şi  Regulament  de urbanism pentru executarea lucrărilor de: Construire a trei LOCUINȚE FAMILIALE,  generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Huhurez, Nr. 42/A, C.F. Nr. 60053, Nr. cad 60053.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafețelor de teren și parcelarea în două parcele C.F. Nr. 50564, Strada Nicolae Titulescu Nr. 16.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în C.F. Dej Nr. 50676, în două parcele.

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutoare de urgență în sumă totală de 17.400 lei, ca urmare a fenemenelor hidrometeorologice periculoase din data de 27 iunie 2019.

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special la Adunarea generală Ordinară și Extrordinară a Acționarilor la Tetarom S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.

 11. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 7 august  2019 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul) la:

 Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

 Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

 Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

 Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

Primar,

Morar Costan