Anunț

Anunț


Municipiul Dej, Str. 1 MaI nr.2, cod 4349179, judetul Cluj , telefon 0264/221790, email primaria@dej.ro aduce la cunoştinţa publicului interesat anularea  licitaţiei  publice cu strigare privind VÂNZARE IMOBIL STR. CRÂNGULUI NR.1 (BL.V03) CU TERENUL AFERENT, având in vedere ca s-a înaintat spre aprobarea Consiliului Local Dej completarea caietului de sarcini.

Licitația va fi reluata după ședința Consiliului Local.

 

PRIMAR

Ing. MORAR COSTAN