ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2019

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ BUGET LOCAL 2019


Primăria municipiului Dej  organizează în data de 26 februarie  2019, ora 12:00,  în Sala de consiliu a Primăriei Municipiului Dej o dezbatere publică privind proiectul de buget local pe anul 2019.

 

       În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Dej  supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâre :

 

1. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019.

-iniţiator Primar: Morar Costan

 

Proiectul de hotărâre iniţiat, expunerea de motive, precum şi rapoartul compartimentului de specialitate, sunt afişate la sediul Primăriei Municipiului Dej  și pe site-ul primăriei Municipiului Dej şi pot fi consultate de persoanele interesate.

 

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 26.02.2019 , pe adresa Primăria Municipiului Dej, str. 1 Mai nr.2,jud.Cluj  sau la adresa de e-mail: primaria@ dej.ro.

 

 Pentru vizualizarea documentelor accesați următoarele link-uri:

Buget propus la parte de VENITURI 2019

Buget propus la parte de Cheltuieli 2019

Buget propus la parte de CHELTUIELI - sectiunea de dezvoltare 2019

Buget propus la parte de CHELTUIELI - sectiunea de functionare 2019

Expunere de motive

Proiect de hotarare de aprobare a bugetului pe anul 2019

Propuneri lista de investitii pe anul 2019

Raport de specialitate

 

                                               P R I M A R

                                        MORAR COSTAN