Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 13 decembrie 2018, ora 15,00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 146 din 24 iulie 2018, privind aprobarea organigramei, statului de funcții  și a numărului de posturi la Spitalul Municipal Dej.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 1 la Contractul de concesiune Nr. 9/19031 din 3 noiembrie 2014.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1, pct. 4 din  Hotărârea de Consiliu Local Nr. 179 din 27 septembrie 2018 privind aprobarea reprezentanților consiliului local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al Municipiului Dej și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții .

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabirii impozitelor și taxelor locale pe anul 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din Municipiul Dej.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate publica si privata a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Dej.

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr.969/2002, Anexa 3.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local Nr. 75 din 20 iunie 2017.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pe Strada Constantin Brâncuși.

11. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.