Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedinta ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (1) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej, care va avea loc în data  de  27  septembrie  2018,  ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărîre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Administrația Bazinală de Ape “Someș-Tisa” în scopul depunerii proiectului “ Imbunătățirea transportului public și nemotorizat în municipiul Dej” SMIS 126369.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pe durată de 5 ani a echipamentului Aparat radar mobil ( pistol Laser LTI20/20TruCam), către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vînzării cantității de 628 mc din 708 mc masă lemnoasă pe anul 2018 din trupul de pădure Cetan și Ighiș.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru ridicarea și îndepărtarea animalelor domestice nesupravegheate aflate pe terenurile de pe raza administrativă a Municipiului Dej;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF Dej nr.59888;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.18 din 28 februarie 2013;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanților consiliului local în Consiliile de administrație ale unităților de învățămînt din Municipiul Dej.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2018.
 9. Proiect de hotărîre privind concesionarea fără licitație publică a terenului în cota de 147/490 mp situat în Dej,str.Cîmpului nr.6.
 10. Proiect de hotărâre privin aprobarea acordării scutirii de la plata către bugetul local a taxei privind regularizarea autorizației de construire pentru SC „ARC PARC INDUSTERIAL” SRL DEJ.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare în favoarea județului Cluj,asupra terenului în suprafață de 1602 mp,înscris în CF nr.50539,aferent obiectivului de investiții” Închidere a depozitelor neconforme de deșeuri din județul Cluj.”

      12.Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.     

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de  21 septembrie  2018.

 

 

Primar,

ing. Morar Costan