Sedință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Sedință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (4) din Legea Nr. 215/23 aprilie 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej, care va avea loc în data  de 18  septembrie  2018, ora  16:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

                     

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”;

 

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii de Consiliu Local nr.171 din 29.08.2018;

 

       3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al  Municipiului Dej.